23 de nov. 2009

Pirates eteris

Pirates eteris

L'Associació Espanyola de Ràdios Comercials diu que hi han 1200 emissores de ràdio pirata però González Ferrari, director d'Onda Cero afirma que són 3000 les emissores que emeten il·legalment per unes 2000 que ho fan legalment. González Ferrari critica que aquestes emissores pirates també viuen del pastís publicitari i que això perjudica les emissores legals. No són només els diners de la publicitat que s’emporten les emissores il·legals els que perjudiquen les emissores legals, ho són també les interferències que les emissores pirates causen a les emissores legals.

González Ferrari critica a la Comunitat de Madrid per la concessió a Es.radio – l'emissora de Federico Jiménez Losantos – per l'única llicència que té aquesta nova cadena a Madrid, ja que en la resta de l'Estat emet de manera il·legal, com succeeix a Barcelona i Tarragona. No és gens sorprenent que sigui la Comunitat de Madrid on Losantos té la seva llicència. La presidenta madrilenya Esperanza Aguirre pertany al sector del PP al qual dóna suport Losantos i al que donava cobertura mediàtica en el seu enfrontament amb l'alcalde de la ciutat de Madrid.

L'emissora pirata de Losantos continua emetent i interferint. Se sap on està l'antena però s'està esperant a tenir autorització per tancar-la. En el cas de les emissions de l'emissora pirata de Losantos a Tarragona la Generalitat de Catalunya va obrir un expedient el 28 de setembre a l'empresa Libertad Digital productora de l'emissora informant-li que en un termini de 10 dies – que ja han passat – les emissions han de cessar. Segons la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació els tràmits s'han allargat però la setmana propera se'n coneixerà la decisió. La Generalitat ha advertit que si Es.Radio, l'emissora de Losantos, no deixa d'emetre serà sancionada amb una multa que podria estar entre els 60000 i el milió d'euros.

Losantos pren la mateixa medicina que ell recepta als altres

Encara hi ha un fet sorprenent en tot este assumpte: l'emissora de Losantos que emet a Madrid, l'única d'aquesta cadena que ho fa legalment en tot l'Estat, és víctima del mateix que aquesta emissora fa per exemple a Barcelona on la freqüència de la ràdio pirata de Losantos interfereix en les emissions de Catalunya Ràdio, doncs bé, a Madrid és la ràdio de Losantos – Repeteixo l'única que emet legalment – La que pateix les interferències d'una emissora de música llatina que emet a la capital espanyola. És a dir, que a Losantos li donen la seva pròpia medecina però a ritme de merenga.

Piratas etéreos

La Asociación Española de Radios Comerciales dice que han 1200 emisoras de radio pirata pero González Ferrari, director de Onda Cero afirma que son 3000 las emisoras que emiten ilegalmente por unas 2000 que lo hacen legalmente. González Ferrari critica que estas emisoras piratas también viven del pastel publicitario y que eso perjudica las emisoras legales. No es solo el dinero de la publicidad que se llevan las emisoras ilegales el que perjudica las emisoras legales, lo son también las interferencias que las emisoras piratas causan a las emisoras legales.

González Ferrari critica a la Comunidad de Madrid por la concesión a Es.radio – la emisora de Federico Jiménez Losantos – por la única licencia que tiene esta nueva cadena en Madrid, ya que en el resto del Estado emite de manera ilegal, como sucede en Barcelona y Tarragona. No es nada sorprendente que sea la Comunidad de Madrid donde Losantos tiene su licencia. La presidenta madrileña Esperanza Aguirre pertenece al sector del PP al que da apoyo Losantos y al que daba cobertura mediática en su enfrentamiento con el alcalde de la ciudad de Madrid.

La emisora pirata de Losantos continúa emitiendo e interfiriendo. Se sabe donde está la antena pero se está esperando a tener autorización para cerrarla. En el caso de las emisiones de la emisora pirata de Losantos en Tarragona la Generalitat de Catalunya abrió un expediente el 28 de septiembre a la empresa Libertad Digital productora de la emisora informante que en un plazo de 10 días – que ya han pasado – las emisiones deben cesar. Según la Consejería de Cultura y Medios de Comunicación los trámites se han alargado pero la semana próxima se conocerá la decisión. La Generalitat ha advertido de que si Es.Radio, la emisora de Losantos, no deje de emitir será sancionada con una multa que podría estar entre los 60000 y el millón de euros.

Losantos toma la misma medicina que él receta a los otros

Aún hay un hecho sorprendente en todo este asunto: la emisora de Losantos que emite en Madrid, la única de esta cadena que lo hace legalmente en todo el Estado, es víctima de lo mismo que esta emisora hace por ejemplo en Barcelona donde la frecuencia de la radio pirata de Losantos interfiere en las emisiones de Catalunya Ràdio, pues bien, en Madrid es la radio de Losantos – repito la única que emite legalmente – la que sufre las interferencias de una emisora de música latina que emite en la capital española. Es decir, que a Losantos le dan su propia medicina pero a ritmo de merengue.