11 de nov. 2009

Vorera Trafalgar


Aquest tram de carrer - del carrer Trafalgar - comprén entre els números 17 i 21. La vorera en alguns punts s'alça i en altres s'enfonsa.

Este tramo de calle - de la calle Trafalgar - comprende entre los números 17 y 21. La acera en algunos puntos se alza y en otros se hunde.