15 de nov. 2009

Espanya fa el ridícul

Espanya fa el ridícul

A Coma-Ruga se celebra un campionat de futvolei. Entre les seleccions presents hi havia la de Catalunya i la d'Espanya que s'havien d'enfrontar tant en categoria femenina com masculina. I dic que hi havien perquè quan ha arribat el moment de jugar el partit que les enfrontava no han aparegut els representants espanyols. No s'ha de criticar als jugadors de la selecció espanyola que si que volien participar, és al Consell Superior de d'esports espanyol que ha pressionat als jugadors i a l'organització del torneig a qui s'ha de donar la culpa.

Sergi Blázquez , vicepresident de la plataforma proseleccions catalanes ha dit: “És la gran sorpresa nostra, nosaltres tenim per escrit confirmat la seva presència en aquest torneig, i com et dic, confiàvem en la seva presència i avui no s'han presentat, per lo tant és una llàstima per aquest esport, una llàstima per l'organització, però el torneig tira endavant”.

Hi ha una vintena de federacions catalans que són membres de la federació europea i internacional corresponents. En alguns esports que Espanya també té federació han coincidit i el Consell Superior de d'esports aplica una doctrina molt peculiar, si en una competició coincideix la selecció espanyola amb la catalana, l'espanyola es retira. D'altra banda intenta impedir que més federacions catalanes siguin reconegudes o aconsegueix com va succeir amb l'hoquei que les facin fora amb procediments molt poc dignes per a un organisme que representa un país. Als jugadors espanyols els han advertit que si jugaven contra Catalunya podia haver-hi conseqüències greus per a ells.

Abans de seguir llegint el següent paràgraf recomano llegir l'article de La Vanguardia que hi ha al peu de l'article. Ara que l'heu llegit exposaré la meva opinió perquè crec que aquests del CSD són una colla de prepotents mentiders que fan servir les amenaces a falta d'arguments reals. Només la por a enfrontar-se a tota la maquinària d'un Estat inoperant per actuar en un sentit positiu però molt actiu quan actua per fotre la gent impedeix amb amenaces l'exercici dels drets d'altres pobles i de la gent. El CSD amb un informe de l'advocacia de l'Estat diu que la selecció espanyola de futvolei no representa a Espanya i li nega el dret a l'ús dels símbols espanyols. Això vol dir que la selecció espanyola de futbol o de basquet no representen a Espanya i que quan fan servir els símbols espanyols incompleixen la legalitat vigent?. O, potser és que l'argument del CSD per impedir la participació dels seus propis jugadors en aquest campionat és fals?. Perquè avui jugava la selecció espanyola contra Argentina i els jugadors espanyols portaven la samarreta oficial – amb tota la simbologia oficial corresponent - i no els han detingut. Diu Soler en representació del CSD que “la part no pot jugar contra el tot perquè la Constitució espanyola ho prohibeix”. Ja ens han tret el tòtem màgic (Constitució espanyola) per prohibir una cosa que amb anterioritat ja s'ha fet 60 vegades.

--

España hace el ridículo

En Coma-Ruga se celebra un campeonato de futvoley. Entre las selecciones presentes había la de Catalunya y la de España que se debían enfrentar tanto en categoría femenina como masculina. Y digo que "había" porque cuando ha llegado el momento de jugar el encuentro que las enfrentaba no han aparecido los representantes españoles. No se debe criticar a los jugadores de la selección española que si que querían participar, es al Consejo Superior de deportes español que ha presionado a los jugadores y a la organización del torneo a quien se debe dar la culpa.

Sergi Blázquez , vicepresidente de la plataforma proselecciones catalanas ha dicho: “Es la gran sorpresa nuestra, nosotros tenemos por escrito confirmado su presencia en este torneo, y como te digo, confiábamos en su presencia y hoy no se han presentado, por lo tanto es una lástima para este deporte, una lástima para la organización, pero el torneo tira adelante”.

Hay una veintena de federaciones catalanes que son miembros de la federación europea e internacional correspondientes. En algunos deportes que España también tiene federación han coincidido y el Consejo Superior de deportes aplica una doctrina muy peculiar, si en una competición coincide la selección española con la catalana, la española se retira. Por otro lado intenta impedir que más federaciones catalanas sean reconocidas o logra como sucedió con el hockey que las echen con procedimientos mucho poco dignos para un organismo que representa un país. A los jugadores españoles les han advertido de que si jugaban contra Catalunya podía haber consecuencias graves para ellos.

Antes de seguir leyendo el siguiente párrafo recomiendo leer el artículo de La Vanguardia que hay al pie del artículo. Ahora que lo habéis leído expondré mi opinión porque creo que estos del CSD son una pandilla de prepotentes mentirosos que usan las amenazas a falta de argumentos reales. Solo el miedo a enfrentarse a toda la maquinaria de un Estado inoperante para actuar en un sentido positivo pero muy activo cuando actúa para joder a la gente impide con amenazas el ejercicio de los derechos de otros pueblos y de la gente. El CSD con un informe de la abogacía del Estado dice que la selección española de futvoley no representa a España y le niega el derecho al uso de los símbolos españoles. ¿Eso quiere decir que la selección española de fútbol o de baloncesto no representan a España y que cuando usan los símbolos españoles incumplen la legalidad vigente? o ¿quizá es que el argumento del CSD para impedir la participación de sus propios jugadores en este campeonato es falso?. Porque hoy jugaba la selección española contra Argentina y los jugadores españoles llevaban la camiseta oficial – con toda la simbología oficial correspondiente - y no los han detenido. Dice Soler en representación del CSD que “la parte no puede jugar contra el todo porque la Constitución española lo prohíbe”. Ya nos han sacado el tótem mágico (Constitución española) para prohibir una cosa que con anterioridad ya se ha hecho 60 veces.

--

Un aviso del CSD impide que se dispute el Catalunya-España de Futvoley

La Vanguardia

Fecha de los hechos: 14 de noviembre de 2009

Fecha artículo LVG: 15 de noviembre de 2009

Toni López Jordà – Barcelona / La Vanguardia

El Catalunya-España en la modalidad de futvoley, que debía disputarse ayer en la playa de Coma-ruga (El Vendrell), se saldó con la incomparecencia del equipo visitante. Según la organización, la Associació Catalana de Futvolei y la Plataforma proseleccions Catalanes que le apoya, el plante se debió a las “presiones amenazadoras” del Consejo Superior del Deporte (CSD) a los jugadores españoles; según el CSD ellos se limitaron a “avisar a la Asociación Española de Futvoley que no podía ser”. Se frustró un partido con morbo, aunque nada extraordinario, ya que Catalunya y España se han enfrentado deportivamente “más de 60 veces”; la última en el Mundial amateur de fútbol sala, en el 2007, con triunfo catalán (5-2).

El partido hacía semanas que estaba confirmado como parte del Open Internacional de Futvoley, con la participación de seis selecciones. La Asociación Española de Soccervoley notificó por escrito a la catalana su participación a finales de octubre. “Pero una carta del CSD (del 29 de octubre) les amenazaba que se atuviesen a consecuencias penales si jugaban”, dice Sergi Blázquez, vicepresidente de la plataforma. “Es una nueva ingerencia política, una falta de respeto al deporte y a los jugadores; el capitán español dijo que no tenia ningún problea en jugar, ya que suponía un impulso para la especialidad”. Según Blázquez, el objetivo del CSD es “impedir que Catalunya tenga proyección internacional”.

En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, el CSD se refiere a un informe de la Abogacía del Estado sobre las “posibles responsabilidades” de la selección española, le recuerda las leyes en vigor, y le niega la representación oficial de España, por lo que le recomienda que “se abstenga de utilizar símbolos nacionales en competiciones”.

El CSD, en boca de su director general, Albert Soler, señala a este diario que había hecho “lo de siempre, ni más ni menos, no se ha apretado más que en otros casos, simplemente se avisó a la Española de futvoley que no podía incumplir la ley”. Para Soler, la “concepción” del CSD “es la de siempre: una parte no puede jugar contra el todo porqué lo dice la Constitución Española: un Catalunya-España no es posible”.

6 comentaris:

Anònim ha dit...

AMB CATALUNYA,VAL QUANSEVOL COSA.
SI NOSALTRES SOM ELS PRIMERS DE NO FER-NOS RESPECTAR, QUE PODEM ESPERAR?.
JUGANT AMB BCN.

Jaume C. i B. ha dit...

Els jugadors espanyols volien jugar el partit, fins i tot la seva federació hi estava d'acord, ha sigut el CSD qui amb amenaces ha impedit els dos partits - masculí i femení - que s'havien de celebrar contra Catalunya. Qui ha fet el ridícul és Espanya que no s'ha presentat i un cop conegudes les raons és Espanya qui queda en evidència. Qui no mereix cap respecte és Espanya.

Jesús M. Tibau ha dit...

les selecciones representen a les federacions, no a cap Estat. Almenys en teoria

Jaume C. i B. ha dit...

Les federacions són entitats privades a les que s'adhereixen entitats privades que són els clubs i per tant, com tu molt bé has dit, les seleccions que són justament seleccionar jugadors dels seus associats són un assumpte privat. Però per al CSD i per Espanya són un assumpte polític, de la seva política, és clar.
Gràcies pel teu comentari.

Patric ha dit...

No tengo muy clara esta noticia tuya porque he leído cosas distintas al respecto. Para empezar, dicen: "Desde un punto de vista simbólico, el nacionalismo catalán defiende la idea de que Cataluña, aunque forme parte de España, pueda tener selecciones deportivas propias, diferenciadas de las selecciones españolas, que puedan participar de forma oficial en los acontecimientos de mayor nivel internacional, siguiendo el ejemplo de otros territorios sin estado propio como Escocia, País de Gales o Macao, que sí tienen selecciones deportivas propias reconocidas por algunos organismos deportivos internacionales", lo plantean como una posibilidad no lo plantean como que ya sea así.
Tú publicastes también hace tiempo un conflicto con esto ya que se les había prohibido registrarse como selección aparte de la española en un juego. Y con la publicación de hoy veo que los problemas siguen.

No tinc molt clara aquesta notícia teva perquè he llegit coses diferents al respecte. Per començar, diuen: "Des d'un punt de vista simbòlic, el nacionalisme català defensa la idea que Catalunya, encara que formi part d'Espanya, pugui tenir seleccions esportives pròpies, diferenciades de les seleccions espanyoles, que puguin participar de forma oficial en els esdeveniments de major nivell internacional, seguint l'exemple d'altres territoris sense estat propi com Escòcia, País de Gal o Macau, que sí que tenen seleccions esportives pròpies reconegudes per alguns organismes esportius internacionals ", el plantegen com una possibilitat no ho plantegen com que ja sigui així .
Tu publicastes també fa temps un conflicte amb això ja que se'ls havia prohibit registrar-se com selecció a part de l'espanyola en un joc. I amb la publicació d'avui veig que els problemes segueixen.

Jaume C. i B. ha dit...

Gran Bretaña en algunas competiciones participa con cuatro selecciones diferentes. Se alega que eso es porqué cuando se fundó la Fifa las federaciones británicas fueron fundadoras y que eso no pasa en España, algo que no es cierto. En muchos deportes hubo federación catalana mucho antes que española que formaron parte de la federación internacional de turno. Fue a partir de 1940 que España suprime todas las federaciones deportivas y crea la Federación Española. Un ejemplo sería el caso de los 20 deportes en los que Catalunya si que compite internacionalmente ya que es miembro fundador y al que posteriormente se ha incorporado España, parece ser que es el caso de la federación de futvoley. Pero al CSD (centro superior del deporte), no le gusta que la selección española tenga que competir con Catalunya.
Los problemas siguen porqué el Estado español es absolutamente irracional.
Esta federación de futvoley es pequeña, espero que algún día Catalunya y España se vean frente a frente en una competición de un deporte importante, algo en que España puede quedar en el más absoluto de los ridículos si retira a su equipo.