4 de nov. 2009

Perdent els papers

Perdent els papers

Hospital Clínic

173 historials mèdics van aparèixer en un contenidor a 300 metres de l'Hospital Clínic de Barcelona amb dades personals de pacients trasplantats de cor. L'agència de protecció de dades ha obert una investigació que pot derivar en l'apertura d'un expedient sancionador i la declaració de dues infraccions: incompliment en les mesures de seguretat i del deure de secret, fets considerats molt greus. Els historials mèdics aporten dades sobre 173 pacients trasplantats de cor, la data de la intervenció i si el pacient havia mort.

Precedents

És un fet d'extrema gravetat que els historials mèdics dels pacients acabin llençats a les escombraries. El problema és que no ha sigut la primera vegada que documents amb dades personals acabin llençats en el carrer. En aquest cas es tracta d'historials mèdics però no fa tant de temps una ETT va llençar un munt de sol·licituds de treball amb la peculiaritat que no només apareixien les dades personals dels sol·licitants sinó comentaris dels entrevistadors ofensius cap a les persones a les que havien entrevistat.

Video: Hospital Clínic abre investigación interna (EuropaPress)

Perdiendo los papeles

Hospital Clínico

173 historiales médicos aparecieron en un contenedor a 300 metros del Hospital Clínico de Barcelona con datos personales de pacientes trasplantados de corazón. La agencia de protección de datos ha abierto una investigación que puede derivar en el apertura de un expediente sancionador y la declaración de dos infracciones: incumplimiento en las medidas de seguridad y del deber de secreto, hechos considerados muy graves. Los historiales médicos aportan datos sobre 173 pacientes trasplantados de corazón, la fecha de la intervención y si el paciente había muerto.

Precedentes

Es un hecho de extrema gravedad que los historiales médicos de los pacientes acaben lanzados en la basura. El problema es que no ha sido la primera vez que documentos con datos personales acaben tirados en la calle. En este caso se trata de historiales médicos pero no hace tanto tiempo una ETT lanzó un montón de solicitudes de trabajo con la peculiaridad que no solo aparecían los datos personales de los solicitantes sino comentarios de los entrevistadores ofensivos hacia las personas a las que habían entrevistado.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Em sembla inconcebible, encara que no em estranya el fet. Entenc que un funcionari administratiu pugui cometre errors, però que sigui capaç destruir informació privada de persones, informació que pot ser molt important per a la salut de les persones, no puc acceptar-ho. De partida hi ha un responsable, la persona a càrrec dels arxius. Per què insisteixen en mantenir aquestes dades en papers? Penso que aquest tipus d'informació hauria d'estar en discs o microfilmades.

Jaume C. i B. ha dit...

No crec que sigui tan difícil trobar al responsable d'aquest desgavell perquè no pot haver-hi tantes persones autoritzades entrar en el departament d'arxius.
Jo també voldria saber perquè en el segle de la informàtica es mantenen arxius en paper quan aquestes dades són més fàcilment consultables des d'un terminal situat al despatx del metge.