14 de nov. 2009

Condemnat per agressió a un menor

Condemnat per agressió a un menor

Josep Anglada, líder de la xenòfoba PxC ha sigut condemnat a pagar 450 euros de multa, 60 de multa i a pagar les costes del judici per donar un cop de cap a un menor que li va dir fatxa. Trobo que és molt barat anar donant cops de cap a la gent. Novament es demostra la gran tolerància que hi ha cap a les activitats d'aquests grupuscles ultradretans i racistes. Voldria saber si hi ha algun article que doni una butlla especial a aquesta gent. No és el primer cop que aquests individus racistes reben condemnes lleus o són exonerats malgrat la gravetat de la violència que empran contra qui no pensa com ells o qui té un color de pell diferent. Aquest individu i seva camarilla han aconseguit col·locar a membres de la seva PxC en alguns municipis, el mateix Anglada és regidor de l'Ajuntament de Vic.

Els ciutadans tenim molta responsabilitat tant d'escollir corruptes com d'escollir personatges violents. En el cas dels corruptes "podem excusar-nos" dient que no ho sabíem però no tenim cap excusa possible quan escollim a personatges violents que fan de la violència i l'odi el seu únic argument de campanya.

També és molt criticable la tolerància que la societat mostra cap als grups violents i racistes, encara ho és més que la Justícia sigui tan tova amb els actes de violència d'aquests grupuscles. La condemna a Anglada em sembla una befa, i encara resulta més ofensiu que hi hagi canals de TV que donen a Anglada una via per transmetre la seva ideologia com fa uns dies feia un programa d'una d'aquestes cadenes d'àmbit local que el van convidar a debatre sobre temes d'immigració.

Condenado por agresión a un menor

Josep Anglada, líder de la xenófoba PxC ha sido condenado a pagar 450 euros de multa, 60 de multa y a pagar las costas del juicio por dar un cabezazo a un menor que le llamó facha. Encuentro que sale muy barato ir dando cabezazos a la gente. Nuevamente se demuestra la gran tolerancia que hay hacia las actividades de estos grupúsculos ultraderechistas y racistas. Querría saber si hay algún artículo que dé una bula especial a esta gente. No es la primera vez que estos individuos racistas reciben condenas leves o son exonerados a pesar la gravedad de la violencia que emplean contra quien no piensa como ellos o quien tiene un color de piel diferente. Este individuo y su camarilla han logrado colocar a miembros de su PxC en algunos municipios, el mismo Anglada es regidor del Ayuntamiento de Vic.

Los ciudadanos tenemos mucha responsabilidad tanto de escoger corruptos como de escoger personajes violentos. En el caso de los corruptos "podemos excusarnos" diciendo que no lo sabíamos pero no tenemos ninguna excusa posible cuando escogemos a personajes violentos que hacen de la violencia y el odio su único argumento de campaña.

También es muy criticable la tolerancia que la sociedad muestra hacia a los grupos violentos y racistas, aún lo es más que la Justicia sea tan blanda con los actos de violencia de estos grupúsculos. La condena a Anglada me parece una burla, y aún resulta más ofensivo que haya canales de TV que dan a Anglada una vía para transmitir su ideología como hace unos días hacía un programa de una de estas cadenas de ámbito local que le convidaron a debatir sobre temas de inmigración.