21 de nov. 2009

Alakrana

Alakrana

En el cas de l'Alakrana caldria preguntar de quin costat està cadascú. El vaixell ja ha sigut alliberat i ha pogut arribat a les Seychelles. Enrere queden 40 i escaig dies en els que 36 mariners bascos, gallecs i d'alguna altra nacionalitat van romandre sota el poder d'uns pirates somalis. L'alliberament s'ha produït després del pagament d'un rescat que se situa al voltant dels 2,6 milions d'euros, segons el diari El (in)Mundo aquests diners han servit per pagar casaments i cotxes tot terreny a Somàlia. Dos pirates somalis capturats tres dies després que els pirates s'apoderessin de tonyinaire basc dos pirates van ser capturats per l'Armada espanyola i van ser traslladats a la capital d'Espanya. A la capital espanyola la Justícia va actuar d'una manera estranya, van sotmetre a diverses proves per conèixer l'edat d'un dels pirates i aquest va anar sent declarat major o menor alternament. Ara s'ha sabut que des de fonts properes als pirates aquests tornaran al seu país cap al 15 de gener. I no dubto que la Justícia espanyola farà tots els possibles per fer realitat les paraules dels pirates. El govern no ha donat una imatge gens tranquil·litzadora ja que la tasca d'informar la ciutadania ha anat passant per diverses mans. Deia Groucho Marx que “la intel·ligència militar són termes contradictoris” i això va demostrar-se quan ara hem sabut que la intel·ligència militar espanyola lluny d'informar correctament va desinformar. Poca cosa es pot fer o difícilment podien intervenir si els serveis d'intel·ligència militar han demostrat que les seves dades estaven molt equivocades. Pensaven que els pirates havien traslladat a tres dels mariners del tonyinaire a terra ferma, ara sabem que no era així però els “intel·ligents” van informar que així era. Ara la fiscalia de l'Estat vol empaperar a qui hagi pagat el rescat i a tots els que hagin intervingut. Sorprenentment no interessa a la Fiscalia empaperar els pirates que tenen sota arrest. Mentre El (in)Mundo “informava” que el rescat acabat de pagar ja havia sigut repartit entre els pirates i que aquests s'havien dedicat a casar-se i a comprar-se cotxes tot terreny l'ABC diu que “l'Audiència (Nacional) avalà l'edat del pirata “Willy” amb la radiografia d'un altre”. En un mitjà tan catòlic com l'ABC no podia faltar que parlessin del fet que els pirates van llençar la Verge del Carme, patrona dels mariners, per la borda i que advertissin que uns altres pirates els haguessin mort per portar aquesta imatge. El PP també ha volgut aprofitar aquest assumpte, el de l'Alakrana, com a nou argument amb el qual arrencar vots al PSOE, durant el període més fotut del segrest van tenir la decència de callar encara que advertint que tornarien a carregar contra el govern, i així ha sigut, alliberats els mariners de l'Alakrana el PP torna a l'atac. Tot aquest tema del segrest de l'Alakrana no només ha sigut un despropòsit sinó que semblava que hi havia una competició entre tots a veure que aconseguia fer el despropòsit més gros. Per sort els mariners del tonyinaire ja estan lliures. Jo proposo que fiquem en un vaixell al govern espanyol (PSOE), l'oposició (PP), els “militars intel·ligents” que no sabien que passava amb els mariners, alguns jutges que fan mans i mànigues per no haver de jutjar a uns delinqüents capturats i alguns directors de diari que han volgut embolicar la troca, i enviar-los a les costes de Somàlia de regal per als pirates acompanyats pel pirata d'edat indefinida.

Alakrana

En el caso del Alakrana habría que preguntar de que lado está cada uno. El barco ya ha sido liberado y ha podido llegado a las Seychelles. Atrás quedan 40 y pico días en los que 36 marineros vascos, gallegos y de alguna otra nacionalidad permanecieron bajo el poder de unos piratas somalíes. La liberación se ha producido después del pago de un rescate que se sitúa alrededor de los 2,6 millones de euros, según el diario El (in)Mundo este dinero ha servido para pagar casamientos y coches todoterreno en Somalia. Dos piratas somalíes capturados tres días después de que los piratas se apoderasen del atunero vasco dos piratas fueron capturados por la Armada española y fueron trasladados a la capital de España. En la capital española la Justicia actuó de una manera extraña, sometieron a diversas pruebas para conocer la edad de uno de los piratas y este fue siendo declarado mayor o menor alternamente. Ahora se ha sabido desde fuentes próximas a los piratas estos regresarán a su país hacia el 15 de enero. Y no dudo que la Justicia española hará todos los posibles por hacer realidad las palabras de los piratas. El gobierno no ha dado una imagen nada tranquilizadora ya que la tarea de informar a la ciudadanía ha ido pasando por diversas manos. Decía Groucho Marx que “la inteligencia militar son términos contradictorios” y eso demostró cuando ahora hemos sabido que la inteligencia militar española lejos de informar correctamente desinformó. Poca cosa se puede hacer o difícilmente podían intervenir si los servicios de inteligencia militar han demostrado que sus datos estaban muy equivocados. Pensaban que los piratas habían trasladado a tres de los marineros del atunero a tierra firme, ahora sabemos que no era así pero los “inteligentes” informaron que así era. Ahora la fiscalía del Estado quiere empapelar a quien haya pagado el rescate y a todos los que hayan intervenido. Asombrosamente no interesa a la Fiscalía empapelar los piratas que tienen bajo arresto. Mientras El (in)Mundo “informaba” que el rescate acabado de pagar ya había sido repartido entre los piratas y que estos se habían dedicado a casarse y a comprarse coches todoterreno el ABC dice que “la Audiencia (Nacional) avaló la edad del pirata “Willy” con la radiografía de otro”. En un medio tan católico como el ABC no podía faltar que hablasen del hecho que los piratas lanzaron la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, por la borda y que advirtieron que otros piratas los hubiesen matado por llevar esta imagen. El PP también ha querido aprovechar este asunto, el del Alakrana, como a nuevo argumento con el que arrancar votos al PSOE, durante el período más jodido del secuestro tuvieron la decencia de callar aunque advirtiendo de que volverían a cargar contra el gobierno, y así ha sido, liberados los marineros del Alakrana el PP regresa al ataque. Todo este tema del secuestro del Alakrana no solo ha sido un despropósito sino que parecía que había una competición entre todos a ver que lograba hacer el despropósito más gordo. Por suerte los marineros del atunero ya están libres. Yo propongo que metamos en un barco al gobierno español (PSOE), la oposición (PP), los “militares inteligentes” que no sabían que pasaba con los marineros, algunos jueces que hacen malabarismos para no deber juzgar a unos delincuentes capturados y algunos directores de diario que han querido liar la madeja, y enviarlos a las costas de Somalia de regalo para los piratas acompañados por el pirata de edad indefinida.

4 comentaris:

Patric ha dit...

¿Tú crees que es extraño que la Justicia quiera saber la edad de los secuestradores del barco atunero Alakrana?
A mi me parece normal que la Justicia antes de juzgar a una persona sepa que edad tiene, porque es distinta la actitud que debe tener la Justicia si los imputados son menores de edad. Si juzgaran a un menor de edad como si fuese un adulto todo el mundo estaría después reclamando contra la Justicia.

Jaume C. i B. ha dit...

Lo que la Justicia pretendía era encontrar una excusa para no tener que hacer su trabajo que era la de juzgar a dos delincuentes sobre los que pesan cargos muy graves.

Patric ha dit...

¿Qué complicaciones podrían temer los jueces cuando se trata de administrar justicia en cualquier nivel?. Me cuesta pensar así.

Jaume C. i B. ha dit...

Abrir el camimo a una Justicia global. Cada vez que se ha intentado hacer un juicio en España de carácter global el propio sistema ha puesto todos los impedimentos.