24 de nov. 2009

Barcelona, 24 de novembre de 2009

Barcelona, 24 de novembre de 2009

Contenidor nou avariat

En aquesta foto podem veure dos dels nous contenidors que l'Ajuntament de Barcelona està instal·lant a la ciutat. Un és el de rebuig (gris) i l'altre és el de matèria orgànica (marró). Per més dades aquests dos contenidors es troben davant del número 9 del carrer Bruc. El contenidor de rebuig (gris) situat a l'esquerra de la imatge té el mecanisme espatllat com podeu veure en la foto. No considero gens normal que un contenidor que fa tants pocs dies que s'ha estrenat ja estigui espatllat.

Excés d'adhesius en una persiana

La persiana que veieu en la foto correspon a un comerç del carrer Trafalgar, té en comú amb totes les altres persianes haver patit la dèria incontrolable del grafitty que embruta totes les persianes de la ciutat i també com succeeix amb totes les persianes de la ciutat de la dèria dels enganxadors d'aquests adhesius que anuncien serralleries d'emergència. Acceptant que vulguin anunciar-se, creuen necessari embrutar les persianes alienes amb tota aquesta quantitat d'adhesius?.

Barcelona, 24 de noviembre de 2009
Contenedor nuevo averiado
En esta foto podemos ver dos de los nuevos contenedores que el Ayuntamiento de Barcelona está instalando en la ciudad. Uno es el de rechazo (gris) y el otro es el de materia orgánica (marrón). Para más datos estos dos contenedores se encuentran frente al número 9 de la calle Bruc. El contenedor de desecho (gris) de la izquierda de la imagen tiene el mecanismo estropeado como podéis ver en la foto. No considero nada normal que un contenedor que hace tan pocos días que se ha estrenado ya esté estropeado.

Exceso de adhesivos en una persiana
La persiana que veis en la foto corresponde a un comercio de la calle Trafalgar, tiene en común con todas las demás persianas haber sufrido la manía incontrolable del grafitty que ensucia todas las persianas de la ciudad y también como sucede con todas las persianas de la ciudad de la manía de los enganchador de estos adhesivos que anuncian cerrajerías de emergencia. Aceptando que quieran anunciarse, ¿creen necesario ensuciar las persianas ajenas con toda esta cantidad de adhesivos?.

1 comentari:

Patric ha dit...

-De acuerdo contigo, no es normal que un contenedor que hace tan pocos días que se ha estrenado ya esté estropeado, creo que es vandalismo.
-Creo debería existir un lugar especial para los anuncios de emergencia, que la gente sepa que es para eso.