15 de nov. 2009

Serem 8 milions

Serem 8 milions

S'estima que cap a l'any 2021 serem 8 milions de catalans, i cap a l'any 2041 serem 8,9 milions, ara som cap a 7,5 milions. El principal problema que se li planteja a Catalunya és l'envelliment de la població. L'augment no serà a tot Catalunya igual sinó que on augmentarà més serà al Camp de Tarragona amb un 22%, després les comarques gironines un 17% i la zona central un 15% i les terres de Ponent un 13%, l'àrea metropolitana de Barcelona tindrà un increment menor degut a que Barcelona i les altres ciutats de la zona quasi no variaran la seva població.

Seremos 8 millones

Se estima que hacia el año 2021 seremos 8 millones de catalanes, y hacia al año 2041 seremos 8,9 millones, ahora somos hacia a 7,5 millones. El principal problema que se le plantea en Catalunya es el envejecimiento de la población. El aumento no será en toda Catalunya igual sino que donde aumentará más será al Campo de Tarragona con un 22%, después las comarcas gerundenses un 17% y la zona central un 15% y las tierras de Poniente un 13%, el área metropolitana de Barcelona tendrá un incremento menor debido a que Barcelona y las otras ciudades de la zona casi no variarán su población.