14 de nov. 2009

Convenció pepera a Barcelona

Convenció pepera a Barcelona

Tornen els “Nacionales

Mariano Rajoy existeix. Sé que pot semblar rar que jo digui això però crec que molts éssers humans començaven a creure que tal persona no existia. Ha aparegut a Barcelona en un acte de partit acompanyat de tota la camarilla. Intenten demostrar que en el PP no passa res apareixent tots juntets.

De Cospedal

María Dolores de Cospedal va declarar que ja s'han acabat les “turbulències” que durant mesos s'han anat succeint en el PP. Ja veurem quan triguen a barallar-se Esperanza Aguirre i Alberto Ruíz Gallardón. I sembla poc encertat dir que s'han acabat les turbulències un dia després de les declaracions forassenyades de Francisco Camps. De Cospedal ha dit que “som un partit obert en el que tots tenen cabuda, i inclús s'hi poden forjar amistats”. Ja, ja, ja, ja. “Hem de demostrar que som un partit que sap donar exemple quan ocorren cert tipus de coses. Anem a tornar a la política la dignitat”. Ja, ja, ja, quina barra, que entenen aquests sobre la dignitat de la política?.

Absència del cabdill

El cabdill Aznar no farà acte de presència. Com deia aquell, ni està ni se l'espera. Imagino que per dir rucades ja tenen a Camps que arribarà avui. I tampoc volen que Aznar deixi en evidència que Rajoy té menys autoritat en el partit que la gavina del logo com ho demostra la frase “un partit, no varis, un projecte i a poder ser un líder”. En el PP l'actual líder té el costum de desaparèixer i quan apareix ningú li fa cap cas. De Cospedal va respondre a Aznar en els següents termes: “Un gran projecte, un gran partit i un gran president”. No nego que en dimensions el PP sigui un gran partit però per tenir un projecte no cal dir que se'n té un, cal demostrar que se'n té i el PP no té cap més projecte que guanyar les eleccions de l'any 2012. Respecte a tenir un gran president... no sé a qui es refereixen, el que tenen ara no actua com a tal.

El PP i Catalunya

Segons De Cospedal “l'alternativa per a Catalunya passa pel PP. Pel PP Catalunya i els catalans són una prioritat”. Quina por. El PP ens ofereix “recuperar la normalitat que correspon a una comunitat cosmopolita” i afirma que el “partit (el PP) és molt semblant a la societat catalana, plural, però una”. Que el PP centri les seves prioritats a Catalunya ens ha de preocupar. Quan la senyora De Cospedal diu que el PP ofereix recuperar la normalitat també és per preocupar-se. Si el model de normalitat que el PP ens ofereix és el que veiem a Madrid i València ja se'l poden confitar. I és un insult per a tots els catalans que el PP pretengui comparar-se amb Catalunya, si, nosaltres som plurals, el PP no, el PP és tot lo contrari al que és Catalunya. El partit polític responsable de les més ofensives campanyes contra Catalunya no té cap dret a venir aquí ni a donar lliçons de dignitat, pluralitat ni democràcia, perquè cap d'aquestes qualitats que si formen part del poble català estan presents en el PP.

----

Convención pepera en Barcelona
Vuelven los "Nacionales"

Mariano Rajoy existe. Sé que puede parecer raro que yo diga esto pero creo que muchos seres humanos empezaban a creer que tal persona no existía. Ha aparecido en Barcelona en un acto de partido acompañado de toda la camarilla. Intentan demostrar que en el PP no pasa nada apareciendo todos juntitos.
De Cospedal
María Dolores de Cospedal declaró que ya se han acabado las "turbulencias" que durante meses se han ido sucediendo en el PP. Ya veremos cuando tardan en pelearse Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón. Y parece poco acertado decir que se han acabado las turbulencias un día después de las declaraciones insensatas de Francisco Camps. De Cospedal ha dicho que "somos un partido abierto en el que todos tienen cabida, e incluso se pueden forjar amistades". Ja, ja, ja, ja. "Tenemos que demostrar que somos un partido que sabe dar ejemplo cuando ocurren cierto tipo de cosas. Vamos a volver a la política la dignidad ". Ja, ja, ja, qué cara, ¿que entienden estos sobre la dignidad de la política?.
Ausencia del caudillo
El caudillo Aznar no hará acto de presencia. Como decía aquel, ni está ni se le espera. Imagino que para decir tonterías ya tienen a Camps que llegará hoy. Y tampoco quieren que Aznar deje en evidencia que Rajoy tiene menos autoridad en el partido que la gaviota del logo como lo demuestra la frase "un partido, no varios, un proyecto y a poder ser un líder". En el PP el actual líder tiene la costumbre de desaparecer y cuando aparece nadie le hace ningún caso. De Cospedal respondió a Aznar en los siguientes términos: "Un gran proyecto, un gran partido y un gran presidente". No niego que en dimensiones el PP sea un gran partido pero para tener un proyecto no hay que decir que se tiene uno, hay que demostrar que se tiene y el PP no tiene más proyecto que ganar las elecciones del año 2012 . Respecto a tener un gran presidente ... no sé a quién se refieren, lo que tienen ahora no actúa como tal.

El PP y Catalunya
Según De Cospedal "la alternativa para Cataluña pasa por el PP. Por el PP Cataluña y los catalanes son una prioridad ". Qué miedo. El PP nos ofrece "recuperar la normalidad que corresponde a una comunidad cosmopolita" y afirma que el "partido (el PP) es muy parecida a la sociedad catalana, plural, pero una". Que el PP centre sus prioridades en Cataluña debe preocuparnos. Cuando la señora De Cospedal dice que el PP ofrece recuperar la normalidad también es para preocuparse. Si el modelo de normalidad que el PP nos ofrece es lo que vemos en Madrid y Valencia ya se pueden confitar. Y es un insulto para todos los catalanes que el PP pretenda compararse con Cataluña, si, nosotros somos plurales, el PP no, el PP es todo lo contrario a lo que es Cataluña. El partido político responsable de las más ofensivas campañas contra Cataluña no tiene ningún derecho a venir aquí ni a dar lecciones de dignidad, pluralidad ni democracia, porque ninguna de estas cualidades que si forman parte del pueblo catalán están presentes en el PP.

----

Color negre i negreta: Entrevistador

Color negre: Ana Mato

Color blau: Comentarios de Jaume C. i B.


Entrevista

Ana Mato, vicesecretària d'organització del PP

La Vanguardia

"El canvi polític a Catalunya passa pel Partit Popular"

- ¿Per què se celebra la convenció del PP a Barcelona?

-Perquè Catalunya és una gran prioritat per al PP, on tenim un ampli marge de desenvolupament. Els catalans saben que cal un canvi polític a Catalunya que passa pel PP.

Hi ha gent que quan et diu que et vol i que només vol el teu bé val més que et posis a tremolar. Pobre Catalunya si el seu camí depèn del PP. En realitat el PP depèn de Catalunya, ja que per la quantitat d'escons que aporta Catalunya al Congrés dels Diputats pot fer que unes eleccions vagin en un sentit o en un altre. I el PP sap que a Catalunya tenen poca cosa a fer. Per començar l'única província de la que el PP no té cap diputat és Girona. Si, és segur que Catalunya és una prioritat per al PP però el PP no és cap prioritat per a Catalunya com ho demostren els resultats electorals, més aviat es tracta d'una amenaça constant si considerem els seus continus atacs contra la llengua, els recursos contra l'Estatut i algunes campanyes en les quals diversos dirigents del PP han atiats l'anticatalanisme i la catalanofòbia.

- Quin missatge transmetria als militants del PP?

-A Catalunya, un missatge d'esperança, però també que hi ha una alternativa seriosa per a Espanya. La societat reclama un canvi de polítiques i de govern i nosaltres farem unes propostes que permeten que Espanya surti de la crisi com més aviat millor. Per això serà una convenció oberta a la societat, centrada en les persones, i no en els polítics.

Si el que hem vist en el PP és la seva alternativa millor ens quedem amb el que tenim, si l'alternativa del PP és estendre el model Camps de fer política o el model Aguirre trobada que és una alternativa preocupant i no sembla que tinguin una altra proposta que aquesta.

-També s'espera una resposta a la corrupció.

-La corrupció també es tractarà en la convenció. Nosaltres estem donant una resposta molt clara. Sabem que no es pot mirar a una altra banda i que els problemes de corrupció no son exclusius d'un partit.

Aquesta si que és bona, diu que saben que no es pot mirar cap a un altre costat que és justament el que han estat fent i és per aquesta causa que al marge de casos "menors" com el Palma Arena, el PP l'afecta un cas de corrupció que afecta tot el partit a nivell de tot l'Estat i arriba molt amunt en la direcció del partit. No, la corrupció no afecta només un partit, això és cert, però els nivells de corrupció que afecten al PP i per extensió a tot el que toca el PP són propis d'una república banana, no d'un Estat democràtic. La resposta del PP ha estat presentar-se com víctimes d'un contuberni i protegir els corruptes deixant caure a alguns quan era impossible defensar el que havien fet, i els van deixar caure per salvar el seu propi cul, aquesta ha estat la resposta del PP als casos de corrupció que els afecten.

-Sembla que la corrupció no passa factura al PP, però i les baralles internes?.

-Hem passat una situació complicada, no hem tingut una actitud molt exemplaritzant per als ciutadans, no hem estat a l'altura de les circumstàncies, però ara és un partit molt més fort i molt més unit.

Tan units com Esperanza Aguirre i Alberto Ruiz Gallardón?. No és que la imatge donada pel PP sigui poc exemplar, és que no ho ha estat res.

- Que li falta a Rajoy per consolidar el seu lideratge al PP?.

Absolutament res. Avui, Mariano Rajoy seria president del govern si es celebraran eleccions. Els que han de mirar els seus lideratges són els que estan a la baixa, el PSOE, no els que estem en alça. El PP és un partit en alça, ho diuen les enquestes i els resultats de les tres últimes eleccions celebrades a Espanya, les gallegues, les europees i al País Basc hem aconseguit un canvi de govern. Això és gràcies a la tasca de Mariano Rajoy al capdavant del PP.

Les eleccions de Galícia, Euskadi i les europees no serveixen per convertir Rajoy en president del govern, les úniques dues eleccions que podien haver convertit Rajoy en president del govern - generals de 2004 i 2008 - les va perdre tot i que les enquestes li donaven la victòria. Rajoy quan havia d'actuar ha preferit estar amagat, no sap o no vol saber que passa dins del seu partit. Això el converteix en un pèssim futur candidat a la presidència del govern espanyol o de qualsevol altre govern, si no és capaç de controlar el seu propi partit ¿com ha de governar un país?.

C. del Riego.

Entrevista

Ana Mato, vicesecretaria de organización del PP

La Vanguardia

“El cambio político en Catalunya pasa por el Partido Popular”

-¿Por qué se celebra la convención del PP en Barcelona?

-Porque Catalunya es una gran prioridad para el PP, donde tenemos un amplio margen de desarrollo. Los catalanes saben que hace falta un cambio político en Catalunya que pasa por el PP.

Hay gente que cuando te dice que te quiere y que solo quiere tu bien vale más que te pongas a temblar. Pobre Catalunya si su camino depende del PP. En realidad el PP depende de Catalunya, ya que por la cantidad de escaños que aporta Catalunya al Congreso de los Diputados puede hacer que unas elecciones vayan en un sentido o en otro. Y el PP sabe que a Catalunya tienen poca cosa a hacer. Para empezar la única provincia de la que el PP no tiene ningún diputado es Girona. Si, es seguro que Catalunya es una prioridad para el PP pero el PP no es ninguna prioridad para Catalunya como lo demuestran los resultados electorales, más bien se trata de una amenaza constante si consideramos sus continuos ataques contra la lengua, los recursos contra el Estatut y algunas campañas en las que diversos dirigentes del PP han azuzado el anticatalanismo y la catalanofobia.

-¿Que mensaje transmitiría a los militantes del PP?

-En Catalunya, un mensaje de esperanza, pero también de que hay una alternativa seria para España. La sociedad reclama un cambio de políticas y de gobierno y nosotros haremos unas propuestas que permiten que España salga de la crisis lo antes posible. Por eso va a ser una convención abierta a la sociedad, centrada en las personas, y no en los políticos.

Si lo que hemos visto en el PP es su alternativa mejor nos quedamos con el que tenemos, si la alternativa del PP es extender el modelo Camps de hacer política o el modelo Aguirre encuentro que es una alternativa preocupante y no parece que tengan otra propuesta que esa.

-También se espera una respuesta a la corrupción.

-La corrupción también se tratará en la convención. Nosotros estamos dando una respuesta muy clara. Sabemos que no se puede mirar para otro lado y que los problemas de corrupción no sueño exclusivos de un partido.

Esta si que es buena, dice que saben que no se puede mirar hacia otro lado que es justamente lo que han estado haciendo y es por esta causa que al margen de casos “menores” como el Palma Arena, al PP la afecta un caso de corrupción que afecta todo el partido a nivel de todo el Estado y llega muy arriba en la dirección del partido. No, la corrupción no afecta solo un partido, eso es cierto, pero los niveles de corrupción que afectan al PP y por extensión a todo lo que toca el PP son propios de una república banano, no de un Estado democrático. La respuesta del PP ha sido presentarse como víctimas de un contubernio y proteger a los corruptos dejando caer a algunos cuando era imposible defender lo que habían hecho, y los dejaron caer para salvarse su propio culo, esa ha sido la respuesta del PP a los casos de corrupción que les afectan.

-Parece que la corrupción no pasa factura al PP, pero ¿y las peleas internas?.

-Hemos pasado una situación complicada, no hemos tenido una actitud muy ejemplarizante para los ciudadanos, no hemos estado a la altura de las circunstancias, pero ahora es un partido mucho más fuerte y mucho más unido.

Tan unidos como Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón?. No es que la imagen dada por el PP sea poco ejemplar, es que no lo ha sido nada.

-¿Que le falta a Rajoy para afianzar su liderazgo en el PP?.

Absolutamente nada. Hoy, Mariano Rajoy sería presidente del gobierno si se celebraran elecciones. Los que tienen que mirar sus liderazgos son quienes están a la baja, el PSOE, no los que estamos en alza. El PP es un partido en alza, lo dicen las encuestas y los resultados de las tres últimas elecciones celebradas en España, las gallegas, las europeas y en el País Vasco hemos logrado un cambio de gobierno. Eso es gracias a la labor de Mariano Rajoy al frente del PP.

Las elecciones de Galicia, Euskadi y las europeas no sirven para convertir a Rajoy en presidente del gobierno, las únicas dos elecciones que podían haber convertido a Rajoy en presidente del gobierno – generales de 2004 y 2008 – las perdió a pesar de que las encuestas le daban la victoria. Rajoy cuando debía actuar ha preferido estar escondido, no sabe o no quiere saber que pasa dentro de su partido. Eso le convierte en un pésimo futuro candidato a la presidencia del gobierno español o de cualquier otro gobierno, si no es capaz de controlar a su propio partido ¿como va a gobernar un país?.

C. del Riego.