21 de nov. 2009

Siguem inconstitucionals, siguem catalans

Siguem inconstitucionals, siguem catalans

Segons el Partit Popular, el Defensor del Poble Espanyol i el Tribunal Constitucional sóc un ciutadà inconstitucional que parla una llengua inconstitucional i que viu en un país inconstitucional, és a dir, que sóc un català que parla català i viu a Catalunya. El que no m'agrada és que un partit (Popular) que té les mateixes idees que aquells que van bombardejar la meva ciutat fa setanta anys em negui el dret i el fet de ser el que sóc com va fer aquell general baixet tan admirat per ells, que hi hagi un Defensor del Poble espanyol que em negui el dret a fer servir la meva llengua en el meu propi país o que pel fet de parlar-la em converteixi en ciutadà de segona en aquest que és el meu país, o que el TC decideixi que el nostre vot no val una merda i que ha d'imposar la voluntat d'un partit aliè al meu país i de la minoria botiflera que aquí li dóna recolzament a la voluntat de la majoria dels ciutadans que van exercir el seu dret al vot ja fa més de tres anys. No era el millor Estatut però si que potser en aquelles circumstàncies era el menys dolent dels Estatuts possibles. Vam seguir les seves normes però els tafurs del Manzanares ara diuen que aquelles normes no valen perquè ells van perdre. Alguna cosa li falla a la democràcia espanyola si continua volent fer el mateix que Felip V, Isabel II, Primo de Rivera i Franco, ells també van fer de la nostra llengua una llengua il·legal, ara simplement la declaren inconstitucional, però tant és el nom si el resultat és aconseguir el mateix que ells, i tant és quines són les formes si el propòsit final és el mateix. Signat: Un català inconstitucional.

PD: Que gent que fa manifestacions mostrant símbols preconstitucionals ens declari a nosaltres inconstitucionals fa pudor a podrit.

Seamos inconstitucionales, seamos catalanes

Según el Partido Popular, el Defensor del Pueblo Español y el Tribunal Constitucional soy un ciudadano inconstitucional que habla una lengua inconstitucional y que vive en un país inconstitucional, es decir, que soy un catalán que habla catalán y vive en Catalunya. Lo que no me gusta es que un partido (Popular) que tiene las mismas ideas que aquellos que bombardearon mi ciudad hace setenta años me niegue el derecho y el hecho de ser lo que soy como hizo aquel general bajito tan admirado por ellos, que haya un Defensor del Pueblo español que me niegue el derecho a usar mi lengua en mi propio país o que por el hecho de hablarla me convierta en ciudadano de segunda en este que es mi país, o que el TC decida que nuestro voto no vale una mierda y que debe imponer la voluntad de un partido ajeno a mi país y de la minoría butiflera que ahí le da apoyo a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto ya hace más de tres años. No era el mejor Estatuto pero si que quizá en aquellas circunstancias era el menos malo de los Estatutos posibles. seguimos sus normas pero los tahures del Manzanares ahora dicen que aquellas normas no valen porque ellos perdieron. Alguna cosa le falla a la democracia española si continúa queriendo hacer lo mismo que Felipe V, Isabel II, Primo de Rivera y Franco, ellos también hicieron de nuestra lengua una lengua ilegal, ahora simplemente la declaran inconstitucional, pero tanto es el nombre si al resultado es lograr el mismo que ellos, y tanto es cuáles son las formas si el propósito final es el mismo. Firmado: Un catalán inconstitucional.

PD: Que gente que hace manifestaciones mostrando símbolos preconstitucionales nos declare a nosotros inconstitucionales huele a podrido.

2 comentaris:

Patric ha dit...

No creo que puedan declarar "ilegal" la lengua catalana suprimiendo artículos, me parecería un absurdo. No sabes cuanto deseo conocer los resultados del TC, pronto.

Yo creo que la inconstitucionalidad tiene que ver con leyes y casos muy particulares, dependiendo de situaciones en distintos países.

Por ejemplo, algunas personas piensan que es anticonstitucional bautizar a un niño sin que este pueda ejercer su libertad de conciencia. O sea el bautizo debería ser cuando la persona tiene conciencia de que se trata.

En otros países, renunciar a la nacionalidad nativa, es anticonstitucional, no pueden renunciar a ella.
Algunos piensan que la nacionalidad es un derecho humano de la persona, pero otros dicen que la nacionalidad debe ser considerada como un estado natural del ser humano.
En Argentina los argentinos pueden solicitar una nueva nacionalidad y no pierden su nacionalidad de origen; en otros países es un requisito abandonar una nacionalidad para asumir otra como USA o Japón.

Jaume C. i B. ha dit...

Por lo visto van a declarar inconstitucionales muchos artículos que hacen referencia a la lengua, la bandera, el himno, etc. Especialmente hay un detalle que es que ni tan siquiera aceptan que en el Estatut se diga que el catalán es la lengua propia de Catalunya.