4 de nov. 2009

Beneficis per cervells que beneficien cames

Beneficis per cervells que beneficien cames

Des de l'1 de gener de 2010 els treballadors estrangers amb rendes superiors als 600000 euros deixaran de tributar el 24% i passaran a tributar el 43%. Aquesta mesura modifica la coneguda com a llei Beckham pensada originalment per atreure investigadors científics estrangers però de la que se'n beneficien els futbolistes estrangers que juguen a la Lliga espanyola. Desconec el misteri que fa que una llei per atreure cervells pensants acaba servint per beneficiar a uns individus que empaiten una pilota en calçotets però ja diuen que feta la llei feta la trampa, i en el món del futbol n'hi ha molts de tramposos i moltes trampes. Aquesta mesura tracta de corregir el fet que una llei que va ser redactada per a uns propòsits ha acabat servint per a uns altres. La llei entrarà, com he dit, l'1 de gener però no s'aplicarà de forma retroactiva. Amb aquesta correcció els clubs hauran de pagar més de 100 milions d'euros que abans s'estalviaven. La Lliga de Futbol Professional ha advertit que es declararà en vaga si s'aprova.

Beneficios para cerebros que benefician piernas

Desde el 1 de enero de 2010 los trabajadores extranjeros con rentas superiores a los 600000 euros dejarán de tributar el 24% y pasarán a tributar el 43%. Esta medida modifica la conocida como ley Beckham pensada originalmente por atraer investigadores científicos extranjeros pero de la que se benefician los futbolistas extranjeros que juegan en la Liga española. Desconozco el misterio que hace que una ley para atraer cerebros pensantes acaba sirviendo por beneficiar a unos individuos que persiguen una pelota en calzoncillos pero ya dicen que hecha la ley hecha la trampa, y en el mundo del fútbol hay muchos tramposos y muchas trampas. Esta medida trata de corregir el hecho de que una ley que fue redactada para unos propósitos ha acabado sirviendo para otros. La ley entrará, como he dicho, el 1 de enero pero no se aplicará de forma retroactiva. Con esta corrección los clubes deberán pagar más de 100 millones de euros que antes se ahorraban. La Liga de Fútbol Profesional ha advertido que se declarará en huelga si se aprueba.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Sembla que a tu no t'agrada el futbol ... a mi tampoc. És una broma.

Consulta: aquests ingressos dels futbolistes són mensualment, oa l'any? Sembla molts diners. O guanyen diners a través d'un conveni per exemple tres anys seguits?

Si, sembla curiós que una llei feta per atreure científics des de l'estranger serveixi el mateix que per als futbolistes estrangers. Se suposa que són dues coses diferents. Però entenc, la gent del futbol haurà de pagar més impost. Gairebé estic d'acord

Jaume C. i B. ha dit...

El futbol m'agrada però crec que hi ha coses que són millorables.
La llei va ser redactada per atreure científics, no per atreure futbolistes. Per cert, en derogar-se la llei Beckham els futbolistes estrangers passaran a pagar del 24 al 43% el mateix que paguen els seus companys espanyols. Si, aquests jugadors privilegiats pagaran més impostos que fins ara però seran els mateixos que els futbolistes espanyols i que molts altres ciutadans. Això no afecta als jugadors estrangers que ja juguen a la lliga espanyola però si als que siguin contractats des de l'1 de gener de 2010.
I és curiós que donaren aquests privilegis als futbolistes, privilegis pensats per a científics quan la majoria de futbolistes són uns artistes amb la pilota als peus però uns autèntics rucs. N'hi ha alguna excepció però la norma és aquesta.