18 de nov. 2009

Els caganers Aguirre i Ruíz Gallardón.

Els caganers Aguirre i Ruíz Gallardón.

El caganer és una de les figures típiques dels pessebres catalans – encara que també hi ha alguns llocs fora de Catalunya on existeix aquesta figura – que tradicionalment estava repressentada per un pastor en possició de fer les seves necessitats. Vist des de fora de Catalunya a algú li pot semblar una catalanada ofensiva, especialment aquells mitjans espanyols que quan van descobrir l’existència d’aquesta figura, malgrat que ja fa segles que existeix, ens van dir el nom del porc, però malgrat la seva escatològica postura ni és un exemple de lo malvats i rars que som els catalans sinó d’una peculiaritat de la nostra cultura l’origen de la qual es perd en la memòria del temps. Des de fa uns anys al costat de l’anònima figura del pastor han aparegut quasi totes les personalitats del moment, l’any passat un dels caganers estrella va ser l’actual president dels Estats Units Barack Obama. Hi ha futbolistes, artistes, polítics i famosos. És a dir, que si no hi ha un caganer amb la teva imatge no ets ningú. El caganer, segons he llegit en alguna banda, repressenta un personatge que fertilitza la terra, és a dir, té una connotació positiva. Aquest any les figures que s’afegeixen a la llista de caganers il·lustres són els futbolistes Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Andrés Iniesta i l’entrenador barcelonista Pep Guardiola. Entre els personatges de l’esfera política hi ha el president de Mèxic i la reina Isabel II d’Anglaterra. Però potser les figures que més destacaran seran les de la lideressa pepera i presidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre i l’alcalde madrileny i peper Alberto Ruíz Gallardón. Algú podrà molestar-se però heu de pensar que ser un caganer és una cosa honorable encara que potser alguns no mereixen tan gran distinció. L’empresa caganer.com que des de l’any 1992 fabrica aquestes figures afegeix aquest any 30 noves figures.

Entre les noves figures apareix el caganer d’en Félix Millet, que des d’alguns sectors no se’l considera prou mereixedor de tenir una figura de caganer. Jo tampoc. La figura del caganer té unes connotacions allunyades del que representa en Félix Millet. Però s’ha de reconèixer que és una figura pública per demèrit propi.

Vídeo: Políticos y famosos como caganers (Europa Press)

Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, el presidente del Gobierno o Mariano Rajoy. Son los nuevos caganers. Y es que la empresa de la familia Alós Pla en Girona ha presentado una treintena de personajes nuevos que se suman a los ya típicos.
Los caganers Aguirre y Ruíz Gallardón.

El caganer es una de las figuras típicas de los pesebres catalanes - aunque también hay algunos lugares fuera de Cataluña donde existe esta figura - que tradicionalmente estaba representada por un pastor en posición de hacer sus necesidades. Visto desde fuera de Cataluña a alguien le puede parecer una Catalanades ofensiva, especialmente aquellos medios españoles que cuando descubrieron la existencia de esta figura, aunque ya hace siglos que existe, nos dijeron el nombre del cerdo, pero a pesar de la su escatológica postura ni es un ejemplo de lo malvados y raros que somos los catalanes sino de una peculiaridad de nuestra cultura cuyo origen se pierde en la memoria del tiempo. Desde hace unos años junto a la anónima figura del pastor han aparecido casi todas las personalidades del momento, el año pasado uno de los caganers estrella fue el actual presidente de Estados Unidos Barack Obama. Hay futbolistas, artistas, políticos y famosos. Es decir, que si no hay un caganer con tu imagen no eres nadie. El caganer, según he leído en alguna parte, representa un personaje que fertiliza la tierra, es decir, tiene una connotación positiva. Este año las figuras que se añaden a la lista de caganers ilustres son los futbolistas Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y el entrenador barcelonista Pep Guardiola. Entre los personajes de la esfera política está el presidente de México y la reina Isabel II de Inglaterra. Pero quizá las figuras que más destacarán serán las de la lideressa pepera y presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el alcalde madrileño y peper Alberto Ruíz Gallardón. Alguien podrá molestarse pero debe pensar que ser un caganer es algo honorable aunque quizás algunos no merecen tal distinción. La empresa caganer.com que desde el año 1992 fabrica estas figuras añade este año 30 nuevas figuras.
Entre las nuevas figuras aparece el caganer de Félix Millet, que desde algunos sectores no se considera suficientemente merecedor de tener una figura de caganer. Yo tampoco. La figura del caganer tiene unas connotaciones alejadas de lo que representa en Félix Millet. Pero hay que reconocer que es una figura pública por demérito propio.

3 comentaris:

Patric ha dit...

Con toda franqueza no me gusta que utilicen una figura popular como el caganer - que representa la fertilidad de la tierra - no me gusta que las utilicen con rostros y traseros políticos. Tampoco me gustan en los pesebres. ¿Nadie famoso ha reclamado porque colocan su rostro y trasero en esa figura popular?
¿Los dueños del negocio colocan su propio rostro y trasero en esos caganers? ¿Te gustaría ver tu rostro y trasero en una de esas figuras? A mi no me gustaría verme caricaturizada de esa forma..

Jaume C. i B. ha dit...

Nadie ha reclamado. La única protesta que ha habido es que se considera que Millet no merece el honor de tener un caganer. Tener un caganer se considera como un honor por ello el que hayan hecho uno de Millet ha levantado críticas.

La figura originalmente era la de un pastor pero desde hace unos 15 años se usa a personajes conocidos, ninguno se ha quejado. No se trata de una caricatura. El caganer fertiliza la tierra, es por tanto símbolo de buena suerte, no es una burla contra nadie.

Patric ha dit...

Entenc.