2 de gen. 2010

El segrest dels cooperants catalans

El segrest dels cooperants catalans

Els tres cooperants catalans de BCN Acció Solidària segrestats a Mauritània fa un mes per un grup relacionat amb AlQaeda continuen en mans dels seus segrestadors. Ara s'ha sabut que un dels cooperants va resultar ferit encara que sembla que està bé. Mentre el president del govern demana prudència estan en joc les vides d'aquestes tres persones el líder de l'oposició Mariano Rajoy intenta treure rèdits polítics d'aquest assumpte, com va intentar-ho quan va produir-se el segrest de l'Alakrana, i com ho fa sempre cada cop que es produeix un fet greu, i el més greu és que ho fa mentint. Rajoy demana que li diguin el nom d'un dirigent polític que negociés amb terroristes, diu que no en coneix cap, doncs no ha d'anar gaire lluny, Aznar l'any 1998 va dir que ell havia autoritzat la negociació amb l'entorn del moviment d'alliberació basc, sota aquest eufemisme Aznar volia amagar que havia autoritzat la negociació amb el grup terrorista ETA. Que dolentes són les hemeroteques, oi?.

José Luís Rodríguez Zapatero: "Qui té l'interès directe, les famílies, tenen la informació des del primer dia, i el govern ha de ser extremadament prudent a l'hora de donar més informació nova informació".

Bé, en casos com aquest sempre és recomanable la prudència per no posar en perill la vida d'altres persones, no podem fer d'un segrest un espectacle mediàtic ni voler aprofitar la conjuntura per aconseguir uns quants vots. Com s'estan portant les negociacions i com estan els tres segrestats s'ha de mantenir una certa discreció.

Mariano Rajoy: "Si hi ha un dirigent polític al món que manifesti una posició favorable a negociar amb segrestadors o amb terroristes, si ho coneixen diguin-m'ho, jo, per descomptat, sempre diré que no es negocia ni amb segrestadors ni amb terroristes".
Ho he dit altres vegades que l'actitud de Rajoy en les poques vegades que decideix intervenir, no ho fa mai quan ho ha de fer, sol ser d'una irresponsabilitat absurda. De totes maneres ja que Rajoy demana el nom d'un dirigent polític que hagi negociat amb terroristes potser cal donar-li el nom d'un dirigent polític molt proper a ell, va ser qui el va nomenar successor al capdavant del Partit Popular, José María Aznar, qui l'any 1998 va declarar en una roda de premsa que ell personalment havia autoritzat la negociació amb el grup terrorista ETA a qui Aznar va denominar Moviment Basc d'Alliberament. Els desitjos de Rajoy es facin realitat.

José María Aznar: "Jo he volgut que els ciutadans espanyols sabessin i tinguin molt clar que el govern i jo personalment he autoritzat contactes amb l'entorn del Moviment Basc d'Alliberament. Ho he autoritzat personalment i vull que els espanyols ho sàpiguen ".

Vídeo: EL SEGREST DELS COOPERANTS CATALANS (Parlen Zapatero i Rajoy)

Vídeo: Aznar contactos con ETA

El secuestro de los cooperantes catalanes

Los tres cooperantes catalanes de BCN Acción Solidaria secuestrados en Mauritania hace un mes por un grupo relacionado con AlQaeda continúan en manos de sus secuestradores. Ahora se ha sabido que uno de los cooperantes resultó herido aunque parece que está bien. Mientras el presidente del gobierno pide prudencia están en juego las vidas de estas tres personas el líder de la oposición Mariano Rajoy intenta sacar réditos políticos de este asunto, como intentó cuando se produjo el secuestro del Alakrana , y como lo hace siempre cada vez que se produce un hecho grave, y lo más grave es que lo hace mintiendo. Rajoy pide que le digan el nombre de un dirigente político que negociara con terroristas, dice que no conoce, pues no tiene que ir muy lejos, Aznar en 1998 dijo que él había autorizado la negociación con el entornodel movimiento de liberación vasco, bajo este eufemismo Aznar quería ocultar que había autorizado la negociación con el grupo terrorista ETA. Que malas son las hemerotecas, ¿verdad?.
José Luís Rodríguez Zapatero: "Quien tiene el interés directo, las familias, tienen la información desde el primer día, y el gobierno debe ser extremadamente prudente a la hora de dar más información nueva información".
Bien, en casos como este siempre es recomendable la prudencia para no poner en peligro la vida de otras personas, no podemos hacer de un secuestro un espectáculo mediático ni querer aprovechar la coyuntura para conseguir unos cuantos votos. Cómo se están llevando las negociaciones y como están los tres secuestrados se debe mantener una cierta discreción.
Mariano Rajoy: "Si hay un dirigente político en el mundo que manifieste una posición favorable a negociar con secuestradores o terroristas, si lo conocen diganmelo, yo, por supuesto, siempre diré que no se negocia ni con secuestradores ni con terroristas ".
Lo he dicho otras veces que la actitud de Rajoy en las pocas veces que decide intervenir, no lo hace nunca cuando debe hacerlo, suele ser de una irresponsabilidad absurda. De todas maneras ya que Rajoy pide el nombre de un dirigente político que haya negociado con terroristas quizá hay que darle el nombre de un dirigente político muy cercano a él, fue quien lo nombró sucesor al frente del Partido Popular, José María Aznar, quien en 1998 declaró en una rueda de prensa que él personalmente había autorizado la negociación con el grupo terrorista ETA en que Aznar denominó Movimiento Vasco de Liberación. Los deseos de Rajoy se hagan realidad.
José María Aznar: "Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan".