11 de nov. 2009

Dard núm. 4 – 10 de novembre de 2009

Dard núm. 4 – 10 de novembre de 2009

L'emissora pirata del feixista Losantos continua emetent i interferint les emissions legals de Catalunya Ràdio. I podrien trigar anys a tancar-la si pel que sembla es vol fer seguint la legalitat vigent. En opinió meva la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona haurien de fer amb l'antena pirata el mateix que va fer la Generalitat Valenciana amb els repetidors d'Acció Cultural del País Valencià, és a dir, tancar i segellar les instal·lacions i multar als seus propietaris. I els brètols que destrossen el mobiliari urbà de la nostra ciutat potser podrien fer alguna cosa de profit i exercitar les seves “habilitats” amb l'antena losantiniana.

Dardo núm. 4 – 10 de noviembre de 2009

La emisora pirata del fascista Losantos continúa emitiendo e interfiriendo las emisiones legales de Catalunya Radio. Y podrían tardar años en cerrarla si por lo que parece se quiere hacer siguiendo la legalidad vigente. En mi opinión la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona deberían hacer con la antena pirata lo mismo que hizo la Generalitat Valenciana con los repetidores de Acció Cultural del País Valencià, es decir, cerrar y sellar las instalaciones y multar a sus propietarios. Y los gamberros que destrozan el mobiliario urbano de nuestra ciudad quizá podrían hacer alguna cosa de provecho y ejercitar sus “habilidades” con la antena losantiniana.