6 de nov. 2009

El SITEL de la discòrdia entre PP i PSOE

El SITEL de la discòrdia entre PP i PSOE

SITEL: Sistema d'intercepció de comunicacions

Els dirigents del PP busquen noves raons per fer soroll però estan tan desesperats que no pensen gaire. En aquest cas el busca-raons ha sigut Esteban González Pons que diu que “el sistema d'intercepció de comunicacions SITEL és inconstitucional, il·legal. Hauria d'estar administrat per l'autoritat judicial i a Espanya està administrat pel ministeri de l'interior.”. Novament el PP s'empara en la Constitució, allò que no els agrada ho “declaren” inconstitucional, sorprèn que no estiguin ja trucant a les portes del seu Tribunal Constitucional per demanar que intervinguin també contra El SITEL. Últimament els dirigents del PP usen la Constitució com un escut i el seu Tribunal Constitucional com si del braç armat del PP es tractés. Però, potser hi ha un petit problema: l'any 2001 Mariano Rajoy sent ministre de l'interior va firmar un de les dues contractes que ahir va mostrar Alfredo Pérez Rubalcaba, l'altre contracte el va firmar l'any 2003 la subsecretaria del mateix ministeri que dirigia Rajoy, una tal Dolores De Cospedal. No sé perquè però aquests dos noms em resulten coneguts, molt coneguts, però crec que al senyor González Pons encara li deuen sonar més. Denunciar la il·legalitat e inconstitucionalitat d'un sistema que va ser adquirit pel seu líder quan era ministre em sembla que és tenir molt poca memòria o molta barra. González Pons diu que el sistema no va entrar en funcionament perquè el Consell General del Poder Judicial, el ministeri de Defensa i el Ministeri de Justícia van plantejar “importants deficiències en la cobertura legal” però sembla que això no és cert perquè el SITEL ja “en el 2004, estava operatiu, altra cosa es que estigués millor o pitjor", afirma Rubalcaba. Sembla que el dispositiu en qüestió va ser usar durant una operació antidroga a Pontevedra. Les normes de funcionament del SITEL van ser establides el 10 de desembre de 2004 per una instrucció conjunta de la Direcció de la Policia i de la Guàrdia Civil. Fins l'any 2007 no va aprovar-se la llei que marca les directrius sobre el funcionament del SITEL.

L'actual ministre de l'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba li ha respost que “El que més em crida l'atenció és que per a intentar alliberar els seus companys o "conmilitons" del Partit Popular implicats o presumptament implicats en el cas Gürtel, doncs, el Partit Popular qüestioni el treball d'un sistema integrat que va comprar el senyor Rajoy i la Senyora De Cospedal, que va posar operatiu Acebes, i en el que estan les investigacions autoritzades judicialment de tot el terrorisme i de tot el narcotràfic.

A González Pons només li hi ha quedat la rebequeria de què ha vist com li desmuntaven tota la seva argumentació dient que "Rubalcaba és un mentider, ho va ser quan va negar el GAL, ho és en parlar del cas Faisán i aquest matí també". No vull dir que González Pons sigui mentider, prefereixo pensar que té un problema de memòria que sembla afectar molts dirigents del PP als quals no els agrada gens que els recordin fets dels quals en són responsables.

L'import de la licitació per contractar aquest sistema va ser de 13.823.278 euros a pagar en tres terminis anuals i el contracte va ser adjudicat per un tal Mariano Rajoy un 25 de setembre de 2001 per un import total de 9.825.975 euros a pagar en tres terminis a l'empresa danesa ETI A/S que va comprometre's al lliurament dels equips i la seva instal·lació. “El termini d'execució d'aquest contracte és des del dia següent a la formalització del contracte fins el 32 de març de 2003.”. El segon document mostrat pel ministeri té data del 21 de març de 2003 i la que llavors era subsecretària del ministeri, una tal Dolores De Cospedal – us sona? – donava el vist i plau a la sol·licitud de l'aplaçament de sis mesos per a la finalització del contracte sobre la data fixada amb anterioritat (31 de març de 2003), prorrogant la data fins el setembre del mateix any.

Per un moment suposem que una de les afirmacions de González Pons és certa, suposem-ho, concretament la que diu “que el sistema no va entrar en funcionament perquè el Consell General del Poder Judicial, el ministeri de Defensa i el Ministeri de Justícia van plantejar “importants deficiències en la cobertura legal””. És a dir, Rajoy va comprar un sistema d'intercepció de comunicacions que va costar més de 9 milions d'euros, un cop muntat diu González Pons que tres estaments de l'Estat posen en dubte la legalitat del sistema. Van gastar-se 9 milions i ells mateixos el descarten perquè tenen dubtes de la seva legalitat. I ens ho hem de creure que no el van fer servir?. Des de quan un Estat no ha comès algun acte il·legal?.


Vídeo: González Pons critica el sistema Sitel

Vídeo: Rubalcaba defiende el sistema SITEL

El SITEL de la discordia entre PP y PSOE

SITEL: Sistema de interceptación de comunicaciones

Los dirigentes del PP buscan nuevas razones por hacer ruido pero están tan desesperados que no piensan mucho. En este caso el follonero ha sido Esteban González Pons que dice que “el sistema de interceptación de comunicaciones SITEL es inconstitucional, ilegal. Debería estar administrado por la autoridad judicial y en España está administrado por el ministerio del interior.”. Nuevamente el PP se ampara en la Constitución, aquello que no les gusta lo “declaran” inconstitucional, sorprende que no estén ya llamando a las puertas de su Tribunal Constitucional para pedir que intervengan también contra el SITEL. Últimamente los dirigentes del PP usan la Constitución como un escudo y su Tribunal Constitucional como si del brazo armado del PP se tratase. Sin embargo, quizá hay un pequeño problema: el año 2001 Mariano Rajoy siendo ministro del interior firmó un de los dos contratos que ayer mostró Alfredo Pérez Rubalcaba, el otro contrato lo firmó el año 2003 la subsecretaría del mismo ministerio que dirigía Rajoy, una tal Dolores De Cospedal. No sé porque pero estos dos nombres me resultan conocidos, muy conocidos, pero creo que al señor González Pons aún le deben sonar más. Denunciar la ilegalidad e inconstitucionalidad de un sistema que fue adquirido por su líder cuando era ministro me parece que es tener muy poca memoria o mucha jeta. González Pons dice que el sistema no entró en funcionamiento porque el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia plantearon “importantes deficiencias en la cobertura legal” pero parece que eso no es cierto porque el SITEL ya “en 2004, estaba operativo, otra cosa se que estuviese mejor o peor", afirma Rubalcaba. Parece que el dispositivo en cuestión fue usado durante una operación antidroga en Pontevedra. Las normas de funcionamiento del SITEL fueron establecidas el 10 de diciembre de 2004 por una instrucción conjunta de la Dirección de la Policía y de la Guardia Civil. Hasta el año 2007 no aprobó la ley que marca las directrices sobre el funcionamiento del SITEL.

El actual ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba le ha respondido que “lo que más me llama la atención es que para intentar liberar sus compañeros o "conmilitones" del Partido Popular implicados o presuntamente implicados en el caso Gürtel, pues, el Partido Popular cuestione el trabajo de un sistema integrado que compró el señor Rajoy y la Señora De Cospedal, que puso operativo Acebes, y en el que están las investigaciones autorizadas judicialmente de todo el terrorismo y de todo el narcotráfico.

A González Pons solo le ha quedado la pataleta a la que ha visto como le desmontaban toda su argumentación diciendo que "Rubalcaba es un mentiroso, lo fue cuando negó el GAL, lo es al hablar del caso Faisán y ésta mañana también". No quiero decir que González Pons sea mentiroso, prefiero pensar que tiene un problema de memoria que parece afectar a muchos dirigentes del PP a los cuales no les gusta nada que los recuerden hechos de los cuales son responsables.

El importe de la licitación para contratar este sistema fue de 13.823.278 euros a pagar en tres plazos anuales y el contrato fue adjudicado por un tal Mariano Rajoy un 25 de septiembre de 2001 por un importe total de 9.825.975 euros a pagar en tres plazos a la empresa danesa ETI A/S que se comprometió a la entrega de los equipos y su instalación. “El plazo de ejecución de este contrato es desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el 32 de marzo de 2003.”. El segundo documento mostrado por el ministerio tiene fecha del 21 de marzo de 2003 y la que entonces era subsecretaria del ministerio, una tal Dolores De Cospedal – ¿os suena? – daba el visto bueno a la solicitud del aplazamiento de seis meses para la finalización del contrato sobre la fecha fijada con anterioridad (31 de marzo de 2003), prorrogando la fecha hasta el septiembre del mismo año.

Por un momento supongamos que una de las afirmaciones de González Pons es cierta, supongámoslo, concretamente la que dice “que el sistema no entró en funcionamiento porque el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia plantearon “importantes deficiencias en la cobertura legal””. Es decir, Rajoy compró un sistema de interceptación de comunicaciones que costó más de 9 millones de euros, una vez montado dice González Pons que tres estamentos del Estado ponen en duda la legalidad del sistema. Se gastaron 9 millones y ellos mismos le descartan porque tienen dudas de su legalidad. ¿Y nos lo debemos creer que no lo usaron?. ¿Desde cuando un Estado no ha cometido algún acto ilegal?.

2 comentaris:

Patric ha dit...

Em sembla interessant poder intuir com es produeixen les discussions polítiques pels actes de l'administració de l'Estat.

En aquest cas, entenc, que estan discutint la legalitat o il • legalitat d'un sistema d'escolta telefònica que s'utilitza en el sistema judicial a les investigacions contra el terrorisme i el narcotràfic. Una mica absurd em sembla que la discussió l'hagi iniciat el mateix Partit del qual són militants les dues persones que van signar l'any 2001 i 2003 els dos contractes per adquirir el sistema operatiu SITELUns diuen que el sistema que avui depèn del ministeri de l'interior hauria d'estar sota l'autoritat de la Justícia. Jo no veig quin és el problema si s'ha de corregir un error.

Crida l'atenció que el PP utilitzi aquest assumpte per fer discussió política sabent que els que van signar els contractes són del seu mateix partit.

Jo crec que si hi ha un error s'ha de corregir-lo i això és tot.

Jaume C. i B. ha dit...

Ho has entés molt be. És absurd que el mateix partit que va contractar el SITEC ara critiqui que s'usi.
El sistema pertany al ministeri de l'interior però ha de funcionar sota supervisió judicial ja que és un jutge qui dóna autorització per realitzar les escoltes però les escoltes les realitza o membres de la Guàrdia Civil o de la Policia.
No és el primer cop que els dirigents del PP intenten crear una polèmica en un tema en què ells tenen molta responsabilitat.