9 de nov. 2009

Esborrem el Tractat dels Pirineus

Esborrem el Tractat dels Pirineus

Any 2009

El dissabte 7 de novembre van reunir-se a Perpinyà més de 5000 persones sota el lema “esborrem el Tractat dels Pirineus” per commemorar la signatura d'aquest infame tractat que va suposar la partició de Catalunya entre dos Estats ara fa 350 anys. “Erem més de cinc mil per commemorar els 350 anys d'ocupació francesa a les comarques de la Catalunya Nord, més del doble de la participació habitual pel final del Correllengua a Perpinyà” va dir Hervé Pi, president de la Federació d'entitats de la Catalunya Nord. Joan Puigcercós, Joan Ridao, Anna Simó i Oriol Junqueras van participar al costat de militants d'Esquerra de la Catalunya Nord, per la JNC el seu president Gerard Figueres i un centenar de militants d'aquesta formació eren la representació de Convergència. I també hi eren presents 4 representants de Reagrupament. Aquestes són les úniques formacions del Principat amb representació i militants també a la Catalunya Nord. Unitat Catalana era la formació nord-catalana present en l'esdeveniment. Hervé Pi va declarar també fent referència a la forta presència de gent del Principat que “tots érem catalans”. Va recolzar que les emissions de Televisió de Catalunya arribin també a la Catalunya Nord.


Apunt històric: Pau dels Pirineus, tractat signat en 1659 pel que va finalitzar la guerra declarada entre la Corona espanyola i la francesa en 1635, en el context de la guerra dels Trenta Anys (1618-1648) i la rebel·lió de Catalunya de 1640 o guerra dels Segadors. Va dibuixar una nova frontera franc-espanyola en el Pirineu oriental, modificada per la presència a la zona —Durant 19 anys— de l'Exèrcit francès, coalitzat amb els protagonistes de la rebel·lió de 1640. Va ser signat a l'illa dels Faisans per Luis Menéndez d'Haro, representant de Felip IV, rei d'Espanya, i el cardenal Giulio Mazzarino, representant de Lluís XIV, rei de França. Per la Paz de Westfàlia (1648), Catalunya havia sigut territori d'intercanvi en les negociacions, però les pretensions franceses van fer que no es prengueren decisions. Es van aprovar clàusules relatives a la reorganització territorial d'Europa i a les relacions comercials i polítiques entre França i Espanya. A la frontera del nord, França va rebre, junt amb les places de Metz, Toul i Verdun, alguns territoris dels Àustria espanyols: el comtat d'Artois, Hainaut, Luxemburg i Rocroi. Els francesos van tornar a Espanya el Charolais —en el Franc-comtat— i les conquestes d'Itàlia. A la frontera catalana del sud, van tornar territoris ocupats a canvi del domini sobre el Rosselló, el Conflent, el Vallespir i una part de la Cerdanya. Els negociadors espanyols van acceptar la mutilació de Catalunya a canvi de mantenir posicions a Flandes. La Paz dels Pirineus va ser complementada pel Tractat de Llívia (1660) que va acordar el pas a la sobirania francesa de 33 pobles i llocs de la vall de Querol i El Capcir, quedant l'enclavament de Llívia baix domini espanyol però rodejat de terres franceses. Així es va traçar de manera més precisa la divisió de la Cerdanya entre França i Espanya. En el Pau de 1659 es va incloure un indult general i la restitució de béns a tots els perseguits durant els anys de guerra (1640-1659). Les institucions polítiques catalanes van ser respectades. El comerç francès va obtenir un tracte de favor. França es va comprometre a no ajudar a Portugal i a no coalitzar-se amb Anglaterra si estava en guerra amb Espanya. Una clàusula de transcendència Política va ser el matrimoni de Lluís XIV amb la filla major de Felip IV, María Teresa, el que anys més tard obriria les portes del tron espanyol als Borbó. Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservats tots els drets.

El Tractat dels Pirineus (article)


Vídeo: 350 anys, Tractat dels Pirineus, per l'historiador Ramon Sala NTVC 328


Borremos el Tratado de los Pirineos

Año 2009

El sábado 7 de noviembre reunieron en Perpinyà más de 5000 personas bajo el lema “borremos el Tratado de los Pirineos” para conmemorar la firma de este infame tratado que supuso la partición de Catalunya entre dos Estados ahora hace 350 años. “Éramos más de cinco mil por conmemorar los 350 años de ocupación francesa en las comarcas de la Catalunya Nord, más del doble de la participación habitual por el final del Correllengua en Perpinyà” dijo Hervé Pi, presidente de la Federación de entidades de la Catalunya Nord. Joan Puigcercós, Joan Ridao, Anna Simó y Oriol Junqueras participaron al lado de militantes de Esquera de la Catalunya Norte, por la JNC su presidente Gerard Higueras y un centenar de militantes de esta formación eran la representación de Convergència. Y también estaban presentes 4 representantes de Reagrupament. Estas son las únicas formaciones del Principat con representación y militantes también en la Catalunya Nord. Unitat Catalana era la formación nord-catalana presente en el acontecimiento. Hervé Pi declaró también haciendo referencia a la fuerte presencia de gente del Principat que “todos éramos catalanes”. apoyó que las emisiones de Televisió de Catalunya lleguen también en la Catalunya Nord.

Apunte histórico: Paz de los Pirineos, tratado firmado en 1659 por el que finalizó la guerra declarada entre la Corona española y la francesa en 1635, en el contexto de la guerra de los Treinta Años (1618-1648) y la rebelión de Cataluña de 1640 o guerra dels Segadors. Dibujó una nueva frontera franco-española en el Pirineo oriental, modificada por la presencia en la zona —durante 19 años— del Ejército francés, coaligado con los protagonistas de la rebelión de 1640. Fue firmado en la isla de los Faisanes por Luis Menéndez de Haro, representante de Felipe IV, rey de España, y el cardenal Giulio Mazarino, representante de Luis XIV, rey de Francia. Por la Paz de Westfalia (1648), Cataluña había sido territorio de intercambio en las negociaciones, pero las pretensiones francesas hicieron que no se tomaran decisiones. Se aprobaron cláusulas relativas a la reorganización territorial de Europa y a las relaciones comerciales y políticas entre Francia y España. En la frontera del norte, Francia recibió, junto a las plazas de Metz, Toul y Verdún, algunos territorios de los Austrias españoles: el condado de Artois, Hainaut, Luxemburgo y Rocroi. Los franceses devolvieron a España el Charolais —en el Franco Condado— y las conquistas de Italia. En la frontera catalana del sur, devolvieron territorios ocupados a cambio del dominio sobre el Rosellón, el Conflent, el Vallespir y una parte de la Cerdaña. Los negociadores españoles aceptaron la mutilación de Cataluña a cambio de mantener posiciones en Flandes. La Paz de los Pirineos fue complementada por el Tratado de Llívia (1660) que acordó el paso a la soberanía francesa de 33 pueblos y lugares del valle de Querol y el Capcir, quedando el enclave de Llívia bajo dominio español pero rodeado de tierras francesas. Así se trazó de manera más precisa la división de la Cerdaña entre Francia y España. En la Paz de 1659 se incluyó un indulto general y la restitución de bienes a todos los perseguidos durante los años de guerra (1640-1659). Las instituciones políticas catalanas fueron respetadas. El comercio francés obtuvo un trato de favor. Francia se comprometió a no ayudar a Portugal y a no coaligarse con Inglaterra si estaba en guerra con España. Una cláusula de trascendencia política fue el matrimonio de Luis XIV con la hija mayor de Felipe IV, María Teresa, lo que años más tarde abriría las puertas del trono español a los Borbones. Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

10 comentaris:

Patric ha dit...

No crec que aconsegueixin anul.lar / esborrar un Tractat de fa 350 anys ... crec que han de fer alguna cosa nova. En primer lloc penso que correspon que la Catalunya sud aconsegueixi la seva independència del Regne d'Espanya o Estat espanyol, i es transformi d'una comunitat autònoma, en Estat de Catalunya part de la Unió Europea, en aquell moment recentment podrien reinvindicar a la Catalunya nord per reunificar el seu poble / país. No m'imagino una altra cosa.

Jaume C. i B. ha dit...

En certa manera el tema es pot plantejar de la següent manera: el meu veí s'ha venut a un altre veí part de casa meva. Cert és difícil però s'han vist coses que la gent no creia que fossin possibles.

Patric ha dit...

De acuerdo, creo que vuestra situación se asemeja más a la de Euskadí, que me enteré ayer tiene una parte en Francia. Yo creo que los antiguos tratados dejaron de tener valor en el momento que desapareció la monarquía en Francia, y creo es un buen argumento para recuperar vuestro territorio o Euskadí el de ellos.

Patric ha dit...

Acabo de leer lo siguiente:

"El Tratado de los Pirineos (o Paz de los Pirineos) fue firmado por las coronas de las monarquías española y francesa el 7 de noviembre de 1659, en la Isla de los Faisanes (sobre el río Bidasoa, en la frontera franco-española), para poner fin a un conflicto iniciado en 1635, durante la Guerra de los Treinta Años""; pero ese tratado "también preveía la boda entre Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, cuya dote se fijó en medio millón de escudos de oro, a cambio de renunciar a sus derechos sucesorios al trono de España. Esta compensación no se pagará jamás, sirviendo de excusa a Luis XIV para anular el tratado e iniciar nuevas hostilidades, siendo uno de los factores que llevará a la Guerra de Sucesión Española en 1702. La Paz de los Pirineos se completó un año después por el Tratado de Llivia (1660) que acordó el paso a soberanía francesa de 33 pueblos y lugares del valle de Querol y el Capcir, quedando el enclave de Llivia bajo dominio español. De esta forma se fijó de un modo más preciso la división de la Cerdaña entre España y Francia."

En el Tratado de Llivia se incluyó un indulto general y la restitución de bienes a todos los perseguidos durante los años de la sublevación catalana (1640-1659). En el lado francés, el compromiso incluía mantener la vigencia de los Usatges de Barcelona y sus instituciones al norte de los Pirineos, con sede en Perpiñán, pero esta parte no fue respetada por el rey francés Luis XIV. Un año después (1660) los Usatges fueron derogados, lo que conllevó la abolición de las instituciones propias en Cataluña septentrional, así como la prohibición del uso del catalán en el ámbito público y oficial so pena de invalidar lo escrito o dicho. Esto provocó que algunos habitantes catalanes que vivían en ciudades como Perpiñán se manifestaran, ya que ello implicó la ruptura de algunas familias.".

El monarca francés desconoció muchos acuerdos, bien pueden desconocer hoy lo que la monarquía francesa dijo o hizo, ya que al no existir, carecen de valor sus mandatos después de 350 años, pienso yo.

Jaume C. i B. ha dit...

El Estado francés actual constituído en República es heredero de todo lo que hiciera el régimen anterior. Por ejemplo: el presidente de la República francesa es copríncipe de Andorra junto al obispo de la Seu d'Urgell. Cargo que estuvo en manos de los monarcas franceses y que al convertirse Francia en República pasó a formar parte de las atribuciones de la república. En el caso del obispo de la Seu d'Urgell el cargo pasa de obispo a obispo. Y eso es desde el siglo XIII. Originalmente el cargo francés estaba en manos del Conde de Foix, título que pasó a manos de la corona francesa. Directamente no tiene nada que ver pero es para que veas que los tratados antiguos siguen vigentes.
Probablemente los franceses tengan más documentación que los españoles en referencia a tratados internacionales. Además si España tiene problemas con Catalunya y Euskadi, el problema de Francia no es precisamente menor, de producirse un efecto cascada de independencias Francia podría perder un 40% de su territorio, por eso quizá sean los menos interesados en que haya movimientos independentistas en la Europa occidental.

Patric ha dit...

Entiendo, pero si los nuevos Estados (Catalunya) permiten mejorar el comercio dentro de la UE y significan una mayor producción en cantidad y calidad para la UE, creo que esos Estados (Francia) que tienen tanta gente, especialmente inmigrantes de todo el mundo (y problemas serios con sus propios trabajadores) , tal vez se verían aliviados si una parte de su población formara parte de otro Estado, próspero, con el cual puedan ellos mantener buenas relaciones comerciales y de otro tipo.

Entenc, però si els nous Estats (Catalunya) permeten millorar el comerç dins de la UE i signifiquen una major producció en quantitat i qualitat per a la UE, crec que aquests Estats (França) que tenen tanta gent, especialment immigrants de tot el món ( i problemes seriosos amb els seus propis treballadors), potser es veurien alleujats si una part de la seva població formés part d'un altre Estat, pròsper, amb el qual puguin ells mantenir bones relacions comercials i d'altres tipus.

Jaume C. i B. ha dit...

Muchas veces hay Estados que aún sabiendo que mantener un territorio es una sabgría económica o en sangre no los sueltan por una cuestión de orgullo. El ejemplo sería la antigua URSS que se deshizo y cuyas antiguas repúblicas andan enfrentadas entre si. La URSS, Rusia y las otras repúblicas tienen bastos territorios que no controlan pero que mantienen bajo su poder por una cuestión de orgullo.
Francia y España han visto como sus antiguas colonias se han ido independizando pero esas colonias en algunos casos estaban lejos, perderlas significaba un deshonor y les costó a ambos países miles de muertes antes de que entendieran que no era posible "defender" aquellos territorios. La derrota de Cuba fue para España un mazazo impresionante, se habían convertido del imperio que creían ser a un país insignificante. Y descubren súbitamente que aún hay territorios que desean romper con ellos. Para Francia y para España sería la mayor vergüenza del mundo que se separaran todos aquellos territorios en los que hay un fuerte componente independentista. Francia pasaría de potencia a país del montón, y España de país del montón a la insignificancia.

Patric ha dit...

Me cuesta creer que mantener unido un territorio o no permitir que se separe, sea sólo una cuestión de orgullo, creo que hay que considerar otros factores. Pienso que tienen que considerar las condiciones que existen para que esos pueblos puedan valerse por si mismos y ser Estados independientes y prósperos en un mundo cada vez más globalizado. Estoy pensando como ejemplo en Gran Bretaña. Creo que muchos territorios se independizan cuando hay un nivel de desarrollo material que lo hace factible.
No creo que el mejor ejemplo sea la antigua URSS. Yo no creo que por orgullo las repúblicas más grandes mantuvieran su dominio sobre las repúblicas más pequeñas. Lo hacen principalmente por razones económico-sociales, creo yo.
Te quiero contar algo curioso, hoy vi una noticia en Internet donde un dirigente mapuche aseguró que los mapuches quieren "la misma autonomía que tienen los vascos y los catalanes en España"; él cree que esa autonomía es una liberación para ellos.

Patric ha dit...

Aunque, tal vez, estoy pensando sólo en la época actual y si miro al pasado podría encontrar guerras de reyes no sólo por un territorio o por botines de guerra, sino por amor, por odio y venganza y también por orgullo. De acuerdo en eso.

Jaume C. i B. ha dit...

Considerando que no les asiste la razón solo puede ser por orgullo, además hablamos de España un país en el que si quienes han gobernado tomaran las decisiones con inteligencia las cosas podrían haber sido de otro modo.