9 de març 2010

Batussa entre Julia Otero i Arcadi Espada per les paraules pejoratives de Rosa Díez vers els gallecs

Batussa entre Julia Otero i Arcadi Espada per les paraules pejoratives de Rosa Díez vers els gallecs

Provocació als manifestants des de la seu d'UPD

Imatge del 3cat24.cat

No fa gaires dies Rosa Díez va dir que Zapatero semblava gallec en el sentit pejoratiu de la paraula, això ha aixecat una forta polèmica per les paraules desafortunades de la messiànica lideressa d'UPyD. En aquest vídeo poso en antecedents sobre els fets i immediatament podeu escoltar com discuteixen la locutora d'Onda Cero Julia Otero amb el periodista bocamoll i partidari de Rosa Díez, Arcadi Espada. Espada té en comú amb Rosa Díez ser un renegat, mentre Díez es pixa en Euskadi, Espada ho fa en Catalunya, i junts amb tota la trepa d'UPyD es pixen en Galícia. En el programa d'UPyD i en el seu discurs ideològic està enfrontar els diferents pobles que tenen la desgràcia de formar part d'aquest nyap que es diu Espanya.

El partit ultranacionalista espanyol UpyD (Ultraespanyolistes Pejoratius i Demagogs) liderat per la seva Führer messiànica Rosa Díez s'ha caracteritzat en fer les seves campanyes basant-les en un espanyolisme exacerbat i groller. Originalment Espada va ser un dels que va fundar C's però sense posar ells la cara, per això van escollir l'Albert Rivera a qui no coneixien ni en el seu poble. Ara, tots els fundadors i ideòlegs de C's es mouen al voltant d'UPyD, fins i tot dos dels diputats de C's s'han passat a UpyD, i a UpyD ja han demostrat clarament que volen ocupar l'espai electoral de C's. És a dir, el partit C's està sent absorbit per UpyD. Dels fundadors de C's i ara pròxims a UpyD, si ens atenem al fet que se'ls ha vist en actes del partit la Führer Rosa Díez trobem a tres botiflers: Boadella, ara convertit en bufó en la Cort de la lideressa Aguirre, Espada, defensor a ultrança de les bajanades de la Führer d'UPyD, i l ‘Ivan Tubau, un personatge groller que sent professor de periodisme va dirigir-se a una de les seves alumnes 'no puc concentrar-me veient la teva cara perquè tens pinta de xuclar-la tan bé”.

El nacionalisme espanyol té tendència a la grolleria i a l'obscenitat, qualitat que s'afegeixen a la demagògia, la mentida i l'insult. Només cal recordar la famosa "peineta" del cabdill de les Espanyes Aznar. C's pinta poc a Catalunya, són un partit en lerrouxista en clara descomposició del que fugen fins i tot els seus fundadors com les rates que fugen dels vaixells que s'enfonsen i que ara s'enfilen en el vaixell de la messiànica Rosa Díez. Només cal veure com en els seu actes de “campanya” hi apareix tota la xusma de renegats, botiflers i gents escopetejada d'altres partits, començant per la lideressa Díez. La ideologia d'UPyD és la d'una ultradreta espanyolista encara més a la dreta que el PP i que s'atreveix a anar més enllà del que s'atreviria el PP. Veuen en la diversitat lingüística una amenaça per a la seva idea d'Espanya. Curiós és que bona part de la camarilla d'UPyD i C's, començant per Díez, Tubau, Boadella o el mateix Espada són gent que procedeixen de llocs amb una llengua pròpia contra la que aquests partits fan campanya a Espanya. Díez va néixer a Euskadi, els altres tres a Catalunya. Tots quatre fan grans demostracions del seu espanyolisme insultant la terra on van néixer.

La Führer d'UPyD va ofendre greument als gallecs quan va dir allò de gallec en el sentit pejoratiu de la paraula, Espada té la poca vergonya de tractar de justificar les paraules de Díez i ho fa davant d'una locutora gallega, Julia Otero, que va criar-se a Catalunya i ha fet bona part de la seva carrera a Catalunya, per tant coneixedora de totes dues terres, Catalunya i Galícia.Trifulca entre Julia Otero y Arcadi Espada por las palabras peyorativas de Rosa Díez hacia los gallegos
No hace muchos días Rosa Díez dijo que Zapatero parecía gallego en el sentido peyorativo de la palabra, esto ha levantado una fuerte polémica por las palabras desafortunadas de la mesiánica lideressa de UPyD. En este vídeo pongo en antecedentes sobre los hechos e inmediatamente puede escuchar como discuten la locutora de Onda Cero Julia Otero con el periodista bocazas y partidario de Rosa Díez, Arcadi Espada. Espada tiene en común con Rosa Díez ser un renegado, mientras Díez se mea en Euskadi, Espada lo hace en Cataluña, y juntos con toda la pandilla de UPyD se mean en Galicia. En el programa de UPyD y en su discurso ideológico está enfrentar los diferentes pueblos que tienen la desgracia de formar parte de este chapuza que se llama España.
El partido ultranacionalista español UPyD (ultraespañolistas peyorativos y demagogos) liderado por su Führer mesiánica Rosa Díez se ha caracterizado en hacer sus campañas basándose en un españolismo exacerbado y grosero. Originalmente Espada fue uno de los que fundó C's pero sin poner ellos la cara, por eso eligieron a Albert Rivera a quien no conocían ni en su pueblo.Ahora, todos los fundadores e ideólogos de C's se mueven alrededor de UPyD, incluso dos de los diputados de C's se han pasado a UPyD, y UPyD ya han demostrado claramente que quieren ocupar el espacio electoral de C's. Es decir, el partido C's está siendo absorbido por UPyD. Los fundadores de C's y ahora próximos a UPyD, si nos atendemos al hecho de que se les ha visto en actos del partido la Führer Rosa Díez encontramos a tres botiflers: Boadella, ahora convertido en bufón en la Corte de la lideressa Aguirre, Espada, defensor a ultranza de las tonterías de la Führer de UPyD, y el Ivan Tubau, un personaje grosero que siendo profesor de periodismo dirigió a una de sus alumnas
'no puedo concentrarme viendo tu cara porque tienes pinta de chuparse tan bien ".
El nacionalismo español tiene tendencia a la grosería y la obscenidad, calidad que se añaden a la demagogia, la mentira y el insulto. Basta recordar la famosa "peineta" del caudillo de las Españas Aznar. C's pinta poco en Cataluña, son un partido en lerrouxista en clara descomposición del que huyen incluso sus fundadores como las ratas que huyen de los barcos que se hunden y que ahora suben en el barco de la mesiánica Rosa Díez. Sólo hay que ver cómo en sus actos de "campaña" aparece toda la chusma de renegados, botiflers y gentes escopetejada de otros partidos, empezando por la lideressa Díez. La ideología de UPyD es la de una ultraderecha españolista aún más a la derecha que el PP y que se atreve a ir más allá de lo que se atrevería el PP. Ven en la diversidad lingüística una amenaza para su idea de España. Curioso es que buena parte de la camarilla de UPyD y C's, empezando por Díez, Tubau, Boadella o el propio Espada son gente que proceden de lugares con una lengua propia contra la que estos partidos hacen campaña en España. Díez nació en Euskadi, los otros tres en Cataluña. Los cuatro hacen grandes demostraciones de su españolismo insultante la tierra donde nacieron.
La Führer de UPyD ofendió gravemente a los gallegos cuando dijo aquello de gallego en el sentido peyorativo de la palabra, Espada tiene la poca vergüenza de tratar de justificar las palabras de Díez y lo hace ante una locutora gallega, Julia Otero, que criarse en Cataluña y ha hecho buena parte de su carrera en Cataluña, por tanto conocedora de ambas tierras, Cataluña y Galicia.

2 comentaris:

Jaume Pros ha dit...

Aquesta desgràcia humana de personatge, defensant la Rosa Díez, que insulta els gallecs, acaba insultant ell amteix la Júlia Otero comparant-la amb el dictador i assassí Ceucescu. Bestial.

Jaume C. i B. ha dit...

Moltes vegades tinc la sensació que en l'Arcadi Espada tot és un posat que busca la provocació com una manera d'aconseguir un reconeixement que ell creu que professionalment no té. Ell mateix deu adonar-se que hi ha coses que no es poden justificar com és l'insult a un grup ètnic, cultural la gent d'un país o Comunitat Autònoma. Que ell renegui de Catalunya és assumpte seu però per a aquells als que llepa el cul és el català renegat que els fa la feina bruta. Per més que ell renegui de Catalunya quan els seus amos malparlen de Catalunya també malparlen d'ell. I això és igualment aplicable als gallecs. Quan un gallec vota Rosa Díez està pixant-se en la seva pròpia terra.