22 de nov. 2009

Rajoy proposa mà dura contra la corrupció... dels altres?

Rajoy proposa mà dura contra la corrupció... dels altres?

“A buenas horas, mangas peperas”

El líder del PP Mariano Rajoy presentarà una proposta a la resta de partits polítics per, segons ell, acabar amb els casos de corrupció. Entre les propostes de Mariano Rajoy hi ha la canviar el codi penal per tal d'endurir les penes de corrupció. Sempre fan igual aquesta gent. Quan l'escàndol adquireix unes dimensions descomunals demanen que s'endureixin les lleis. Si les lleis que hi ha no s'apliquen perquè hem de fer lleis més dures que tampoc s'aplicaran. No es tracta d'endurir el codi penal, senyor Rajoy, sinó d'escollir persones honestes i quan hi ha dubtes sobre l'honestedat d'aquesta persona esbrinar que passa. Rajoy que s'ha passat mesos “posant les mans en el foc” i recolzant individus que estaven sota sospita, alguns d'ells imputats, no pot venir ara presentant-se com l'adalil en la lluita contra la corrupció considerant que és el seu partit el que està esquitxat per assumptes com el cas Gürtel o el Palma Arena. En aquests mesos el partit que dirigeix el senyor Rajoy ha fet tota mena de tripijocs per impedir que les investigacions que afecten al seu partit tiressin endavant. Des de denunciar un complot contra el PP fins a denunciar els jutges instructors. O és què el senyor Rajoy vol netejar de corruptes tot menys el seu propi partit?. En aquest assumpte Rajoy no té cap autoritat moral per encapçalar una “croada” anticorrupció. Mariano Rajoy ha dit que ”El Partit Popular vol reformar el codi penal ampliant i endurint els tipus penals relatius a corrupció, modificant i endurint les sancions per a càrrecs i empleats públics que siguin eficaces, proporcionades i dissuasòries, així com ampliant els terminis de prescripció d'aquests delictes”. També s'inclouen acords per prohibir que els càrrecs públics acceptin regals i atencions que no corresponguin pel seu import o perquè no siguin apropiats als usos i costums socials. La proposta és bona però sembla una broma que aquesta proposta la faci “el millor amic” de l'home a qui Francisco “Don Vito” Corretja li regalava vestits.

"No sense els seus vestits" ni amb el SITEL

Ja pot anar declarant la seva amistat amb el líder del seu partit i amb el jutge que l'havia d'interrogar sobre els vestits que va rebre de Francisco “Don Vito” Correa, que deu ser un amic molt generós del president valencià si li va regalar tants vestits. Camps demana la nul·litat de les escoltes efectuades amb el SITEL relacionades amb ell i el cas Gürtel, de moment va aconseguir que la instrucció de la causa valenciana del cas Gürtel fos arxivada pel jutge amic.

Estratègia perillosa

L'estratègia del PP consisteix en desacreditar tota la investigació del cas Gürtel relacionada amb l'ús del SITEL, una estratègia semblant va servir per aconseguir l'arxivament del cas Naseiro – finançament il·legal del PP – però és una estratègia perillosa ja que d'altres delinqüents podrien argumentar idèntics motius i aconseguir l'arxivament de les seves causes. Aquesta estratègia anul·la la proposta de Rajoy de fer un pacte per acabar amb la corrupció endurint el codi penal si després en els casos que afecten al PP es dediquen a maniobrar per impedir que caigui el codi penal amb tot el seu pes damunt dels corruptes relacionats amb el PP. O és que Rajoy quan parla d'acabar amb la corrupció vol dir que es persegueixi i castigui a tots els corruptes menys als del PP?.

Corruptes hi ha a tots els partits polítics i la llei ha de caure damunt d'ells sense fer diferències. La diferència entre uns casos i uns altres està que hi ha partits que expulsen als seus corruptes quasi immediatament de ser aquests imputats i d'altres que els emparen i maniobren per aconseguir deslliurar-los del càstig que mereixen. També hi ha diferències entre els votants. Hi ha partits els militants dels quals quan un dels seus es detingut van a demanar que li tallin el cap, i en altres casos veiem com al polític corrupte de torn quasi se'l canonitza.

Vídeo: Mariano Rajoy, l'home que diu que vol salvar-nos de la corrupció

Rajoy propone mao dura contra la corrupción... ¿de los otros?

“A buenas horas, mangas peperas”

El líder del PP Mariano Rajoy presentará una propuesta al resto de partidos políticos para, según él, acabar con los casos de corrupción. Entre las propuestas de Mariano Rajoy hay la de cambiar el código penal para endurecer las penas de corrupción. Siempre hacen igual esta gente. Cuando el escándalo adquiere unas dimensiones descomunales piden que se endurezca las leyes. Si las leyes que hay no se aplican porque debemos hacer leyes más duras que tampoco se aplicarán. No se trata de endurecer el código penal, señor Rajoy, sino de escoger personas honestas y cuando hay dudas sobre la honestidad de esta persona averiguar que pasa. Rajoy que se ha pasado meses “poniendo las manos en el fuego” y apoyando individuos que estaban bajo sospecha, algunos de ellos imputados, no puede venir ahora presentandose como el adalid en la lucha contra la corrupción considerando que es su partido el que está salpicado por asuntos como el caso Gürtel o el Palma Arena. En estos meses el partido que dirige el señor Rajoy ha hecho toda clase de trapicheos para impedir que las investigaciones que afectan a su partido tirasen adelante. Desde denunciar un complot contra el PP hasta denunciar los jueces instructores. ¿O es qué el señor Rajoy quiere limpiar de corruptos todo menos su propio partido?. En este asunto Rajoy no tiene ninguna autoridad moral para encabezar una “cruzada” anticorrupción. Mariano Rajoy ha dicho que ”El Partido Popular quiere reformar el código penal ampliando y endureciendo los tipo penales relativos a corrupción, modificando y endureciendo las sanciones para cargos y empleados públicos que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias, así como ampliando los plazos de prescripción de estos delitos”. También se incluyen acuerdos para prohibir que los cargos públicos acepten regalos y atenciones que no correspondan por su importe o porque no sean apropiados a los usos y costumbres sociales. La propuesta es buena pero parece una broma que esta propuesta la haga “el mejor amigo” del hombre a quien Francisco “Don Vito” Correa le regalaba trajes.

"No sin sus trajes" ni con el SITEL

Ya puede ir declarando su amistad con el líder de su partido y con le juzgo que lo debía interrogar sobre los trajes que recibió de Francisco “Don Vito” Correa, que debe ser un amigo muy generoso del presidente valenciano si le regaló tantos trajes. Camps pide la nulidad de las escuchas efectuadas con el SITEL relacionadas con él y el caso Gürtel, de momento logró que la instrucción de la causa valenciana del caso Gürtel fuese archivada por el juez amigo.

Estrategia peligrosa

La estrategia del PP consiste al desacreditar toda la investigación del caso Gürtel relacionada con el uso del SITEL, una estrategia semejante sirvió por lograr el archivamente del caso Naseiro – financiación ilegal del PP – pero es una estrategia peligrosa ya que otros delincuentes podrían argumentar idénticos motivos y lograr el archivamente de sus causas. Esta estrategia anula la propuesta de Rajoy de hacer un pacto por acabar con la corrupción endureciendo el código penal si después en los casos que afectan al PP se dedican a maniobrar para impedir que caiga el código penal con todo su peso encima de los corruptos relacionados con el PP. ¿O es que Rajoy cuando habla de acabar con la corrupción quiere decir que se persiga y castigue a todos los corruptos menos a los del PP?.

Corruptos hay a todos los partidos políticos y la ley debe caer encima de ellos sin hacer diferencias. La diferencia entre unos casos y otros está que hay partidos que expulsan a sus corruptos casi inmediatamente de ser éstos imputados y de otros que los amparan y maniobran para lograr librarlos del castigo que merecen. También hay diferencias entre los votantes. Hay partidos cuyos militantes cuando uno de los es detenido van a pedir que le corten la cabeza, y en otros casos vemos como al político corrupto de turno casi se le canoniza.

4 comentaris:

Patric ha dit...

En teoría se escucha bien, el PP está interesado en: "reformar el código penal ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a corrupción, modificando y endureciendo las sanciones para cargos y empleados públicos que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias, así como ampliando plazos de prescripción para estos delitos".

Jaume C. i B. ha dit...

Suena muy bien, si, lástima que quien lo diga sea alguien que no ha hecho nada para acabar con la corrupción de su partido, que más bien ha protegido a los corruptos y que ha entorpecido las causas penales abiertas contra dirigentes de su partido. Rajoy no tiene credibilidad ninguna.
Y además no es necesario endurecer las leyes si luego cuando afectan a su partido va a poner todos los medios para que no se pueda juzgar a ninguno de sus compañeros de partido.
Lo que hay que hacer es aplicar las leyes existentes sin interferencias políticas.

Patric ha dit...

Entiendo tu punto de vista. Si un político carece de credibilidad, no sirve mucho que diga cosas que parecen perfectas si en la práctica no hace nada por llevarlas a cabo. Pero, esa declaración le permite crear una nueva imagen. La gente siempre recuerda lo último no lo anterior.

Jaume C. i B. ha dit...

Si, la gente tiene memoria de pez, pero algunos si que tenemos memoria y para desgracia de Rajoy hay algo que son las hemerotecas que recogen lo que ha dicho y lo que ha hecho.