31 d’oct. 2008

Traductor

Us vull oferir aquest traductor del català a diverses llengües que podeu trobar a la pàgina de la Generalitat de Catalunya. Crec que us pot ser útil no només per les llengües que de moment hi ha - s'acaba d'afegir l'occità i l'occità aranès al castellà, català, alemany, francés i anglés. Les traduccions són prou acurades.

català ↔ castellà
català ↔ anglès
català ↔ francès
català ↔ alemany
català ↔ occità
català ↔ occità aranès
castellà ↔ occità
castellà ↔ occità aranès

Os quiero ofrecer este traductor del catalán a diversas lenguas que podéis encontrar en la página de la Generalitat de Catalunya. Creo que os puede ser útil no sólo por las lenguas que de momento hay - se acaba de añadir el occitano y el occitano aranés al castellano, catalán, alemán, francés y anglés. Las traducciones son bastante esmeradas.

http://traductor.gencat.cat/index_ca.jsp