20 d’oct. 2008

Luís Peral i la Guàrdia Civil

"Espero que el Govern tingui amb els guàrdies civils que van protestar la mateixa "firmezza" que amb ANB". Luís Peral. Portaveu d'Interior del PP al Senat.
Vull recordar que ANB va ser il·legalitzada recentment. Pretén el senyor Peral il·legalitzar la Guàrdia Civil?.

"Espero que el Gobierno tenga con los guardias civiles que protestaron la misma "firmezza" que con ANV". Luís Peral. Portavoz de Interior del PP al Senado.
Quiero recordar que ANV fue ilegalizada recientemente. ¿Pretende el señor Peral ilegalizar la Guardia Civil?.