28 d’oct. 2008

Divorci polític i l'esclavitud existeix

Divorci polític
Després de la votació dels pressupostos en què UPN va desmarcar-se del PP els dirigents populars han decidit trencar relacions amb UPN i obrir una seu del PP a Navarra, on fins ara el PP no hi era ja que tenien un pacte amb UPN en virtut del qual UPN es convertia en la filial navarra del PP i els diputats d'UPN s'integraven en el PP. Es necessiten gent sempre poden agafar gent del PP de Catalunya, tampoc seria la primera vegada.

Divorcio político

Tras la votación de los presupuestos en que UPN se desmarcó del PP los dirigentes populares han decidido romper relaciones con UPN y abrir una sede del PP en Navarra, donde hasta ahora el PP no tenía ninguna ya que tenían un pacto con UPN en virtud del que UPN se convertía en la filial navarra del PP y los diputados de UPN se integraban en el PP. Si necesitan gente siempre pueden coger gente del PP de Cataluña, tampoco sería la primera vez.L'esclavitud existeix


La Cort de la Comunitat Econòmica d'Estats d'Àfrica occidental, ECOWAS ha condemnat a Níger a indemnitzar una dona que va ser venuda com a esclava amb 15.000€. Es creu que a Níger podrien existir 40.000 persones en estat d'esclavitud. Hadijatou Mani va ser venuda com a esclava quan tenia 12 anys per 300€. El seu propietari la va mantenir en la casa sense pagar-li cap sou i sotmetent-la a abusos sexuals a conseqüència dels què va tenir 3 fills. A Níger l'esclavitud va ser abolida en 1999 pel que el propietari d'Hadijatou Mani va intentar casar-se amb ella i ella s'hi va negar repetidament. Hadijatou Mani va ser alliberada en 2005 però les lleis locals l'obligaven a romandre amb ell però Hadijatou Mani va aconseguir que un tribunal dictaminara que si ella no desitjava romandre al costat del seu antic amo no tenia perquè fer-ho. Poc després quan Hadijatou Mani va intentar casar-se voluntàriament el seu anterior propietari la va acusar de cometre bigàmia i el tribunal la va condemnar a pagar 120€ i a 6 mesos de presó. Hadijatou Mani va presentar el seu cas davant del tribunal d'ECOWAS contra l'Estat de Níger per incompliment de les lleis contra l'esclavitud. És increïble que encara estiguem parlant d'esclavitud, un tema del que només hauriem de tenir constància en els llibres d'història i no en els diaris.
La esclavitud existe
La Corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, ECOWAS ha condenado en Níger a indemnizar a una mujer que fue vendida como esclava con 15.000€. Se cree que en Níger podrían existir 40.000 personas en estado de esclavitud. Hadijatou Mani fue vendida como esclava cuando tenía 12 años por 300€. Su propietario la mantuvo en la casa sin pagarle ningún sueldo y sometiéndola a abusos sexuales a consecuencia de los qué tuvo 3 hijos. En Níger la esclavitud fue abolida en 1999 pero el que el propietario de Hadijatou Mani intentó casarse con ella y ella se negó repetidamente. Hadijatou Mani fue liberada en 2005 pero las leyes locales la obligaban a permanecer con él pero Hadijatou Mani consiguió que un tribunal dictaminara que si ella no deseaba permanecer al lado de su antiguo amo no tenía porque hacerlo. Poco después cuando Hadijatou Mani intentó casarse voluntariamente el suyo anterior propietario la acusó de cometer bigamia y el tribunal la condenó a pagar 120€ y a 6 meses de prisión. Hadijatou Mani presentó su caso delante del tribunal de ECOWAS contra el Estado de Níger por incumplimiento de las leyes contra la esclavitud. Es increíble que aún estemos hablando de esclavitud, un tema del que solo deberíamos tener constancia en los libros de historia y no en los
periódicos.