9 d’oct. 2008

Cop d'Estat del Tribunal Constitucional a Catalunya?

El Tribunal Constitucional està a punt de dictar sentència sobre l'Estatut de atalunya. Dos dels punts que seran suprimits serà el dret i el deure de conèixer el català a Catalunya i que el govern de la Generalitat negocii directament amb el govern central, altrament dita negociació bilateral. Aquests són els dos punts principals però sembla que el TC té la intenció de derogar o modificar bona part de l'Estatut. És molt greu que un Tribunal espanyol suprimeixi el dret i deure de conèixer la nostra llengua. Es inacceptable. Això és una involució en els nostres drets com a catalans. El català no és que hagi de tenir els mateixos drets que el castellà a Catalunya, el català com a llengua pròpia de Catalunya ha de ser l'única que els catalans tinguem el dret i el deure de conèixer. El TC vol fer el mateix que Felip V i els dictadors Primo de Rivera i Franco. I això no ho podem acceptar. El Tribunal Constitucional no té cap dret per conculcar els nostres drets. Estan massa polititzats i massa "infectats" pel PP com per poder resoldre el recurs contra l'Estatut que va presentar el PP. El TC no té cap prestigi a cap nivell degut al lligam d'alguns dels seus membres amb el partit polític que va presentar el recurs. Degut a aquests lligams son part i això els impedeix o els hauria d'impedir resoldre en cap sentit. Aquest Estatut no és perfecte però vull recordar a tothom que va ser aprovat pel 74,9% dels vots en el referèndum celebrat el 18 de juny de 2006, per la majoria del Congrés del Diputats i del Senat espanyols que van retallar el text sorgit del Parlament de Catalunya aprovat pel 88% dels diputats. Si el TC toca una sola coma estarà derogant una llei orgànica aprovada per la majoria. Quan una minoria - Partit Popular en aquest cas - imposa la seva voluntat per mitjans aliens a les institucions i contrariant la voluntat majoritària dels ciutadans està cometent un frau contra els ciutadans, està donant un cop a la democràcia i està donant un cop d'Estat, ja que la derogació per la força de les institucions i les lleis és un cop d'Estat.

El Tribunal Constitucional está a punto de dictar sentencia sobre el Estatuto de Catalunya. Dos de los puntos que serán suprimidos serán el derecho y el deber de conocer al catalán en Catalunya y que el gobierno de la Generalitat pueda negociar directamente con el gobierno central, llamada también negociación bilateral. Estos son los dos puntos principales pero parece que la TC tiene la intención de derogar o modificar buena parte del Estatuto. Es muy grave que un Tribunal español suprima el derecho y deber de conocer nuestra lengua. Es inaceptable. Eso es una involución en nuestros derechos como catalanes. El catalán no es que deba tener los mismos derechos que el castellano en Catalunya, el catalán como lengua propia de Catalunya debe ser la única que los catalanes tengamos el derecho y el deber de conocer. El TC quiere hacer el mismo que Felipe V y los dictadores Primo de Rivera y Franco. Y eso no lo podemos aceptar.
El Tribunal Constitucional no tiene ningún derecho por conculcar nuestros derechos. Están demasiado politizados y demasiado "infectados" por el PP como por poder resolver el recurso contra el Estatuto que presentó el PP. El TC no tiene ningún prestigio a ningún nivel debido a la relación de algunos de sus miembros con el partido político que presentó el recurso. Debido a estas relaciones son parte y eso les impide o debería impedirles resolver en ningún sentido. Este Estatuto no es perfecto pero quiero recordar a todo el mundo que fue aprobado por el 74,9% de los votos en el referéndum celebrado el 18 de junio de 2006, por la mayoría del Congreso del Diputados y del Senado españoles que recortaron el texto surgido del Parlamento de Catalunya aprobado por el 88% de los diputados. Si el TC toca una sola coma estará derogando una ley orgánica aprobada por la mayoría. Cuando una minoría - Partido Popular en este caso - impone su voluntad por medios ajenos a las instituciones y contrariando la voluntad mayoritaria de los ciudadanos está cometiendo un fraude contra los ciudadanos, está dando un golpe a la democracia y está dando un golpe de Estado, ya que la derogación por la fuerza de las instituciones y las leyes es un golpe de Estado.

Declaracions:


Carme Capdevila (ERC): Si el TC rebutja el deure de conèixer el català "s'haurà d'avançar cap a posicions més independentistes"
RAC 1

Carme Capdevila:• Si el TC rebutja el deure de conèixer el català "s'haurà d'avançar cap a posicions més independentistes"• No hem de renunciar a la llei de Dependència, però potser l'haurem d'adequar

Carme Capdevila, consellera d'Acció Social i Ciutadania, ha dit avui, dijous 9 d'octubre, en una entrevista a El món a RAC1 que:
- "Totalment inadmissible que es faci aquest plantejament a través de les negociacions que es van fer a Madrid; s'ha de passar al pla B, ja no entendre que la via del federalisme és possible, sinó avançar cap a posicions més independentistes."
- "És inadmissible que no es prioritzi la llengua catalana, s'ha de protegir el català."
- "Madrid es tanca en banda, perquè diuen que ja compleixen la memòria econòmica. No hem de renunciar a la llei de Dependència, però potser l'haurem d'adequar; a Catalunya no partim d'una situació de creixement, sinó d'estabilitat."
- "Se seguirà donant protecció a les persones que en aquests moments han estat valorades com a gran dependents i ens haurem de replantejar que entrin més persones al sistema en funció de la disponibilitat econòmica."


Carme Capdevila (ERC): Si el TC rechaza el deber de conocer al catalán "se deberá avanzar hacia posiciones más independentistas"
RAC 1

Carme Capdevila:
• Si el TC rechaza el deber de conocer al catalán "se deberá avanzar hacia posiciones más independentistas"
• No debemos renunciar a la ley de Dependencia, pero quizá la deberemos adecuar.
Carme Capdevila, consejera de Acción Social y Ciudadanía, ha dicho hoy, jueves 9 de octubre, en una entrevista a El Món a RAC1 que:

- "Totalmente inadmisible que se haga este planteamiento a través de las negociaciones que se hicieron en Madrid; se debe pasar al plan B, entender que la vía del federalismo ya no es posible, sino avanzar hacia posiciones más independentistas."

- "Es inadmisible que no se prioricé la lengua catalana, se debe proteger el catalán."

- "Madrid se cierra en banda, porque dicen que ya cumplen la memoria económica. No debemos renunciar a la ley de Dependencia, pero quizá la deberemos adecuar; en Catalunya no partimos de una situación de crecimiento, sino de estabilidad."

- "Se seguirá dando protección a las personas que en estos momentos han sido valoradas como grandes dependientes y nos deberemos replantear que entren más personas en el sistema en función de la disponibilidad económica."

Felip Puig (CDC): "Si el TC rebutja el deure de conèixer el català, potser ens haurem de plantejar un govern d'unitat"
RAC 1
Felip Puig
• Si el TC rebutja el deure de conèixer el català, potser ens haurem de plantejar un govern d'unitat• No ens posarem nerviosos perquè el PSC i UDC parlinFelip Puig, secretari general adjunt de Convergència Democràtica de Catalunya, ha dit avui, dijous 9 d'octubre, en una entrevista a El món a RAC1 que:
- Si el TC rebutja el deure de conèixer el català "potser s'hauran de plantejar canvis al govern de Catalunya; potser plantejar-nos un govern d'unitat".
- Respectar el terme nació "no servirà per a res: si a l'articulat, pel que fa a la llengua, el finançament, les relacions bilaterals, en tots aquests àmbits no s'accepta el que plantegem, no servirà de res que ens deixin que ens autoanomenem nació, però no ens deixin practicar-ho".
- Des del PSC volen "intentar trobar discordances a CiU o, fins i tot, afeblir el lideratge d'Artur Mas. Aquesta notícia l'alimenta el PSC, ens dóna una mostra del nerviosisme que hi ha al PSC"; "no ens posarem nerviosos".
Felip Puig (CDC): "Si el TC rechaza el deber de conocer al catalán, quizá nos deberemos plantear un gobierno de unidad"
RAC 1
Felip Puig
• Si el TC rechaza el deber de conocer al catalán, quizá nos deberemos plantear un gobierno de unitat
• No nos pondremos nerviosos porque el PSC y UDC hablen
Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya, ha dicho hoy, jueves 9 de octubre, en una entrevista a El Món a RAC 1 que:
- Si el TC rechaza el deber de conocer al catalán "quizá se deberán plantear cambios en el gobierno de Catalunya; quizá plantearnos un gobierno de unidad".
- Respetar el término nación "no servirá para nada: si en el articulado, por lo que respecta a la lengua, la financiación, las relaciones bilaterales, en todos estos ámbitos no se acepta lo que planteamos, no servirá de nada que nos dejen que nos autodenominemos nación, pero no nos dejen practicarlo".
- Desde el PSC quieren "intentar encontrar discordancias en CiU o, incluso, debilitar el liderazgo de Artur Más. Esta noticia la alimenta el PSC, nos da una muestra del nerviosismo que hay en el PSC"; "no nos pondremos nerviosos".

Declaracions de Felip Puig i Joan Puigcercós a RAC 1
Dijous, 9 d'octubre de 2008
esquerra.cat
Puigcercós (ERC): "Si ens toquen la llengua, l?Estatut quedarà tocat de mort definitivament"
El president d'Esquerra, Joan Puigcercós, assegura que ‘si ens toquen el tema de la llengua, l'Estatut quedarà tocat de mort definitivament', en referència a la possibilitat que apunta avui La Vanguardia que el Tribunal Constitucional podria rebaixar aspectes clau del text estatutari català com el finançament i la llengua.
Puigcercós ha afirmat en declaracions a RAC1 que ‘després de la primera retallada seriosa que va haver-hi, que va ser la del Congrés dels Diputats, si alguna cosa havia quedat de bona en 'Estatut era el tema lingüísitc, és a dir, l'equiparació dels drets dels catalanoparlants als dels castellanoparlants'. ‘I en aquests moments, veiem que fins i tot els únics aspectes importants que havien quedat trontollen, perquè també volen retallar el tema del finançament', ha lamentat el president d'Esquerra. Per aquest motiu, Puigcercós ha apuntat que si la sentència finalment es compleix, ‘ ja no tindrà cap sentit que estiguem defensant l'Estatut i el que haurem de fer és anar per feina'.
Puigcercós ha recordat la postura crítica que va mantenir Esquerra després de la retallada de l'Estatut i ha apuntat que ‘nosaltres no estem en condicions d'acatar una sentència que acaba convertint en una farsa un procés votat i aprovat a Catalunya'. Per aquest motiu, el dirigent independentista ha apostat per ‘plantejar que el Parlament faci els passos endavant unilateralment davant d'un TC que en aquests moments és un órgan partidista que no afavoreix els interessos de Catalunya'. ‘Des d'Esquerra ho tenim claríssim, si alguna cosa tenia sentit en aquest Estatut era el tema de la llengua, si ens diuen que la sentencia invalidarà la igualtat del català i el castellà, ens haurem de plantejar una etapa nova tots plegats', ha sentenciat.
Jueves, 9 de octubre de 2008
esquerra.cat
Puigcercós (ERC): "Si nos tocan la lengua, El Estatut quedará tocado de muerte definitivamente"
El presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, asegura que ‘si nos tocan el tema de la lengua, el Estatuto quedará tocado de muerte definitivamente', en referencia a la posibilidad de que apunta hoy La Vanguardia que el Tribunal Constitucional podría rebajar aspectos clave del texto estatutario catalán como la financiación y la lengua.Puigcercós ha afirmado en declaraciones a RAC 1 que ‘tras la primera recortada seria que hubo, que fue la del Congreso de los Diputados, si algo había quedado de bueno en el 'Estatutoera el tema lingüísitco, es decir, la equiparación de los derechos de los catalanohablantes a los de los hispanohablantes'. ‘Y en estos momentos, vemos que incluso los únicos aspectos importantes quehabían quedado tambalean, porque también quieren recortar el tema de la financiación', ha lamentado el presidente de Esquerra. Por este motivo, Puigcercós ha apuntado que si la sentencia finalmente se cumple, ‘ ya no tendrá ningún sentido que estemos defendiendo el Estatut y tendremos que hacer algo'.Puigcercós ha recordado la postura crítica que mantuvo Esquerra tras el recorte del Estatut y ha apuntado que ‘nosotros no estamos en condiciones de acatar una sentencia que acaba convirtiendo en una farsa un proceso votado y aprobado en Catalunya'. Por este motivo, el dirigente independentista ha apostado por ‘plantear que el Parlamento haga los pasos adelante unilateralmente ante un TC que en estos momentos es un órgano partidista que no favorece los intereses de Catalunta'. ‘Desde Esquerra lo tenemos claro, si algo tenía sentido en este Estatut era el tema de la lengua, si nos dicen que la sentencia invalidará la igualdad del catalán y el castellano, nos deberemos plantear una etapa nueva todos juntos', ha sentenciado.