6 d’oct. 2008

Ha mort el bisbe Joan CarreraJoan Carrera, bisbe auxiliar de la diòcesi de Barcelona va ser ingressat el 19 de setembre a l'hospital de la Vall d'Hebron després de patir una hemorràgia cerebral. i va morir el dia 3 d¡octubre de 2008 a l'edat de 78 anys. Era el bisbe de més edat en exercici tot i haver superat els 75 anys la seva renúncia encara no li havia estat acceptada.
Breus apunts biogràfics:
Va néixer a Cornellà de Llobregat el 12 de maig de 1930.
Va ser ordenat sacerdot l'11 de juliol de 1954.
Va ser destinat a la parròquia de Llefià durant els anys 60 on va entrar en contacte amb els moviments obrers i va cedir la parròquia per a un mitin de Marcelino Camacho (CCOO).
En aquella època va conèixer a Jordi Pujol i li va sol·licitar fons per als serveis socials de la parròquia de Llefià i per editar llibres de caràcter cristià i progressista des de l'editorial Nova Terra que el propi mossén Carrera dirigia.
Va ser nomenat bisbe auxiliar de la diòcesí de Barcelona el 16 de juny de 1991.
El seu compromís social i el seu catalanisme progressista i democràtic li han valgut elogis de tots els sectors polítics i socials de Catalunya.
L'any 1994 va escriure el llibre "Del postconcili al postprogressime" i la seva tasca ha estat fonamental en la redacció dels documents de la Diòcesi barcelonina en matèria de fe, l'esperança, llibertat, solidaritat i compromís cristià.

Descansi en pau, Mossén Joan Carrera.
Els seu funeral serà celebrat pel cardenal arquebisbe de Barcelona Lluis Martínez Sistach a la Catedral de Barcelona.

Joan Carrera, obispo auxiliar de la diócesis de Barcelona fue ingresado el 19 de septiembre al hospital del Valle de Hebrón tras sufrir una hemorragia cerebral. y murió el día 3 de octubre de 2008 a la edad de 78 años. Era el obispo de más edad en ejercicio tpese a haber superado los 75 años su renuncia aún no le había estado aceptada.

Breves apuntes biográficos:
Nació en Cornellà de Llobregat el 12 de mayo de 1930.
Fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1954.
Fue destinado en la parroquia de Llefià durante los años 60 donde entró en contacto con los movimientos obreros y cedió la parroquia para un mitin de Marcelino Camacho (CCOO).
En aquella época conoció a Jordi Pujol y le solicitó fondos para los servicios sociales de la parroquia de Llefià y por editar libros de carácter cristiano y progresista desde el editorial Nova Terra que el propio mosén Carrera dirigía.
Fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Barcelona el 16 de junio de 1991.
Su compromiso social y su catalanismo progresista y democrático le han valido elogios de todos los sectores políticos y sociales de Cataluña.
El año 1994 escribió el libro "Del posconcili al postprogressime" y su tarea ha sido fundamental en la redacción de los documentos de la Diócesis barcelonesa en materia de fe, la esperanza, libertad, solidaridad y compromiso cristiano.
Descanse en paz, Mosén Joan Carrera.
Su funeral será celebrado por el cardenal arzobispo de Barcelona Lluis Martínez Sistach en la Catedral de Barcelona.