8 d’oct. 2008

Armari i semàfors, nova entrega


Aquest armari elèctric es troba al carrer Bruc de Barcelona entre la Ronda de Sant Pere i el carrer Trafalgar. No és el primer cop que en parlo i insistiré fins que vegi que l'han arreglat. Fa unes setmanes el vaig mostrar tirat a terra tot i que algú el va posar dret però el cert és que tal i com podeu veure a les imatges la base de l'armari està feta miques i per tant un cop de vent el podria fer caure i podria ferir algú.
Este armario eléctrico se encuentra en la calle Brezo de Barcelona entre la Ronda de San Pedro y la calle Trafalgar. No es el primer golpe que hablo e insistiré hasta que vea que lo han han. Hace unas semanas lo mostré tirada al suelo aunque alguien lo puso de pie pero lo cierto es que tal y como podEis ver a las imágenes la baza del armario está hecha pizcas y por lo tanto un golpe de viento lo podría hacer caer y podría herir alguien.

Els semàfors del carrer Trafalgar continuen sense funcionar tot i que ahír cap allà a les 15 hores si que funcionaven però hores més tard no, i aquest matí - que és quan he fet aquest vídeo - ja no funcionaven.
Los semáforos de la calle Trafalgar continúan sin funcionar aunque ayer ningún allá a las 15 horas si que funcionaban pero horas más tarde no, y ésta mañana - que es cuando he hecho este vídeo - ya no funcionaban.