27 d’oct. 2008

NS/NC i veus/voces

NS/NC

Hi ha persones a les que podriem qualificar de ns/nc (no sap / no contesta). Això ho veiem en els resultats de les enquestes on entre les possibles respostes hi ha gent que diu que no sap res del tema o que no vol contestar, són persones sense opinió. Puc entendre que la gent no tingui opinió sobre la vida sexual del cargol "treu banya" però no que la gent no tingui opinió sobre temes quotidians.

Hay personas a las que podríamos calificar de ns/nc (no sabe / no contesta). Eso lo vemos en los resultados de las encuestas donde entre las posibles respuestas hay gente que dice que no sabe nada del tema o que no quiere contestar, son personas sin opinión. Puedo entender que la gente no tenga opinión sobre la vida sexual del caracol "saca cuernos" pero no que la gente no tenga opinión sobre temas cotidianos.


Veus
Us heu fixat que tots els tirans de debò tenen veu de xiulet i en canvi els tirans de les pel·lícules tenen una veu greu i a vegades amb ressò?. Us posaré dos exemples a banda i banda: Franco i Pinochet dels tirans reals i Darth Vader i Saruman en tirans de ficció. Per si algú no ho sap Darth Vader és el dolent, molt dolent, de la Guerra de les Galàxies i Saruman és el personatge que interpreta el terrorífic (nom de l'actor) en el Senyor dels Anells. Suposo que de Franc i Pinochet no cal que us digui qui són. Darth Vader té una escena en la que després d'intentar carregar-se a Luke Skywalker li confessa que és el seu fill: "Luke, sóc el teu pare" amb una veu de treure taques que feia por. Us imagineu a Franco amb aquella veu de xiulet dient-li a algú que és el seu pare. Si m'ho digués Darth Vader m'acolloniria, si m'ho diu en Paquino o l'Augusto els envio a pastar fang a tots dos. Després obro un gabinet parapsicològic perquè si aquests dos se m'apareixen és perquè tinc poders de medium.
Voces
¿Os habéis fijado que todos los tiranos de verdad tienen voz de pito y en cambio los tiranos de las películas tienen una voz grave y a veces con eco?. Os pondré dos ejemplos aparte y banda: Franco y Pinochet de los tiranos reales y Darth Vader y Saruman en tiranos de ficción. Por si alguien no lo sabe Darth Vader es el malo, muy malo, de la Guerra de las Galaxias y Saruman es el personaje que interpreta el terrorífico (nombre del a actor) en el Señor de los Anillos. Supongo que de Franco y Pinochet no es preciso que os diga quien son. Darth Vader tiene una escena en la que después de intentar cargarse a Luke Skywalker le confiesa que es su hijo: "Luke, soy tu padre" con una voz de sacar manchas que hacía miedo. ¿Os imagináis a Franco con aquella voz de pito diciendole a alguien que es su padre. Si me lo dijese Darth Vader me acojonaría, si me lo dice en Paquito o el Augusto los mando a freír espárragos a todos dos. Después abro un gabinete parapsicológico porque si estos dos se me aparecen es porque tengo poderes de medium.