29 d’oct. 2008

Judici a l'independentisme catal'a / Juicio al independentismo catalán

3600€ per cremar unes fotos
Un centenar de persones han donat suport a Girona als 16 encausats per la crema de les fotos del rei abans de sortir cap a Madrid on han de ser jutjats per l'audiència Nacional per injúries al Rei. La condemna que els pot caure és una multa de 3600€. L'Audiència Nacional és el tribunal on entre d'altres temes es jutgen els cassos de terrorisme però també els delictes contra la Corona. Tot i que les lleis espanyoles diuen clarament en què consisteix una injúria a la Corona sembla que només s'apliquin si el delicte el comet algú que s'hagi declarat independentista català.
3600€ por quemar unas fotos
Un centenar de personas han dado apoyo en Girona a los 16 encausados por la quema de las fotos del rey antes de salir hacia Madrid donde deben ser juzgados por la audiencia Nacional por injurias al Rey. La condena que les puede caer es una multa de 3600€. La Audiencia Nacional es el tribunal donde entre otros temas se juzgan los casos de terrorismo pero también los delitos contra la Corona. Aunque las leyes españolas dicen claramente en qué consiste una injuria a la Corona parece que solo se aplican si el delito lo comete alguien que se haya declarado independentista catalán.
Absolts
El judici contra els 16 independentistes que van cremar les fotos del Rei s'ha resolt amb l'absolució dels 16 joves tot. El judici va haver de repetir-se ja que en l'anterior el jutge va conculcar el dret dels acusats a declarar en català. En aquest judici ho han pogut fer tot i que el jutge no s'ha pogut abstenir de fer befa. I aquí és on voldria saber amb quina justícia hem de tractar on es jutgen les idees polítiques - fet impropi d'una democràcia - i no els delictes que en aquest cas tot i que el codi penal consideri delicte d'injúries la crema de fotos del rei el jutge mateix reconeix que aquest assumpte te més a veure amb un judici de faltes i per tant no és jurisdicció de l'Audiència Nacional si no d'un tribunal civil. D'altra banda el fet que el jutge faci befa del dret dels acusats a fer servir la seva llengua l'hauria d'inhabilitar per jutjar aquests casos ja que és evident que té prejudicis personals cap a l'independentisme català i per tant - malgrat l'absolució - no pot actuar justament.
Absueltos
El juicio contra los 16 independentistas que quemaron las fotos del Rey se ha resuelto con la absolución de los 16 jóvenes. El juicio debió repetirse ya que en el anterior el juez conculcó el derecho de los acusados a declarar en catalán. En este juicio lo han podido hacer aunque el juez no se ha podido abstener de hacer befa. Y aquí es donde querría saber de que tipo de justicia debemos hablamos donde se juzgan las ideas políticas - hecho impropio de una democracia - y no los delitos que en este caso aunque el código penal considere delito de injurias la quema de fotos del rey el juez mismo reconoce que este asunto tiene más a ver con un juicio de faltas y por lo tanto no es jurisdicción de la Audiencia Nacional si no de un tribunal civil. Por otro lado el hecho de que el juez haga befa del derecho de los acusados a usar su lengua lo debería
inhabilitar por juzgar estos casos ya que es evidente que tiene prejuicios personales hacia el independentismo catalán y por lo tanto - a pesar de la absolución - no puede actuar en casos similares.

http://mitele.telecinco.es/informativos/nacional/51005.shtml