21 d’oct. 2008

Confonen ser llepaculs amb ser líders mundials

Cada vegada que hi ha una cimera internacional a què no és convidat el govern espanyol surt algun dirigent del Partit Popular queixant-se de la pèrdua d'importància a nivell internacional d'Espanya des que governa Zapatero. En el Partit Popular entenen per tenir importància internacional a ser els llepaculs de Bush, que era això el que era Aznar. Però els posaré un exemple del molt que respectaven a Aznar a Europa. En una de les primeres reunions a les quals va assistir Aznar Chirac en veure'l va preguntar al seu interlocutor que qui era aquell bigotut. Les relacions entre Aznar i alguns dels dirigents europeus mai no van ser bones. Sens dubte la fluïdesa que s'apreciava entre Felipe González, Köhl i Miterrand mai s'ha apreciat entre Aznar i els seus coelgas europeus. Ser llepaculs de Bush com era Aznar no s'ha de confondre amb ser líder mundial.
-----
Cada vez que hay una cumbre internacional a la que no es invitado el gobierno español sale algún dirigente del Partido Popular quejándose de la pérdida de importancia a nivel internacional de España desde que gobierna Zapatero. En el Partido Popular entienden por tener importancia internacional a ser los lameculos de Bush, que era eso lo que era Aznar. Pero voy a ponerles un ejemplo de lo mucho que respetaban a Aznar en Europa. En una de las primeras reuniones a las que asistió Aznar Chirac al verle preguntó a su interlocutor que quien era aquel bigotudo. Las relaciones entre Aznar y algunos de los dirigentes europeos nunca fueron buenas. Desde luego la fluidez que se apreciaba entre Felipe González, Köhl y Miterrand nunca se ha apreciado entre Aznar y sus coelgas europeos. Ser lameculos de Bush como era Aznar no debe confundirse con ser líder mundial.