25 d’oct. 2008

25 d'octubre de 2008 part III

Posi una crisi en la seva vida

Seria absurd negar que hi ha crisi, la crisi existeix i afecta a tot i a tots però tinc la sensació que algunes empreses estan aprofitant la crisi per tancar les portes o per justificar acomiadaments. ALgunes ho fan després de dir no fa gaire mesos que havien tingut guanys. Fins i tot les administracions públiques aprofiten la crisi per a aturar projectes o no començar projectes ja aprovats.


Ponga una crisis en su vida
Sería absurdo negar que hay crisis, la crisis existe y afecta a todo y a todos pero tengo la sensación de que algunas empresas están aprovechando la crisis por cerrar las puertas o por justificar despidos. algunas lo hacen después de decir no hace mucho meses que habían tenidas ganancias. Finos y todo las administraciones públicas aprovechan la crisis para parar proyectos o no comenzar proyectos ya aprobados.

Cotxe oficial

El cotxe oficial nou del President del Parlament de Catalunya és l'origen d'una nova polèmica. Sembla que calia renovar el cotxe oficial ja que tenia quasi 1/4 de milió de quilòmetres però potser hauria estat millor no gastar tant o potser aplaçar l'adquisició fins que la situació econòmica millori. Penso que el President del Parlament s'ha equivocat i potser no ha tingut en consideració que qualsevol cosa que faci estarà sent examinada amb lupa. El cotxe és un A-8, el mateix model que el que fa servir el President de la Generalitat. Tot i que crec que potser ara no tocava crec també que molts del que han criticat a Benach per l'A-8 eren els mateixos que van passar-se un parell de setmanes criticant l'alcalde de Barcelona Jordi Hereu per anar a tot arreu amb un Ibiza.

Coche oficial

El coche oficial nuevo del Presidente del Parlamento de Catalunya es el origen de una nueva polémica. Parece que que renovar el coche oficial ya que tenía casi 1/4 de millón de kilómetros pero quizá habría estado mejor no gastar tanto o quizá aplazar la adquisición finos que la situación económica mejoré. Pienso que el Presidente del Parlamento se ha equivocado y quizá no ha tenido en consideración que cualquiera cosa que haga estará siente examinada con lupa. El coche es un A-8, el mismo modelo que el que usa el Presidente de la Generalitat. Aunque creo que quizá ahora no tocaba creo también que muchos de los que han criticado a Benach por el A-8 son los mismos que pasaron un par de semanas criticando al alcalde de Barcelona Jordi Hereu por conducir un Ibiza.

Pensions garantides dins l'any 2028
El govern espanyol diu que les pensions estan garantides almenys fins l'any 2028. Sembla que això és degut a les cotitzacions dels treballadors estrangers legals.

Pensiones garantizadas dentro el año 2028

El gobierno español dice que las pensiones están garantizadas al menos hasta el año 2028. Parece que eso es debido a las cotizaciones de los trabajadores extranjeros legales.

Aerolíneas Argentinas
Aquesta companyia aèria argentina és de les que s'anomenen en la premsa de bandera, és a dir, la companyia aèria més important de la República Argentina, probablement pública o semipública en algun moment de la seva història. Aerolíneas Argentinas és en aquest moment una de les empresses del grup Marsans. El govern argentí ha anunciat que té la intenció d'adquirir Aerolíneas i si no s'arriba a un acord estudien la possibilitat de nacionalitzar-la. Sembla que les dues parts, els govern argentí i Marsans, divergeixen en el valor de la companyia. També divergeixen en l'estat de la flota d'Aerolíneas, sembla que el govern argentina considera que la flota és poca cosa més que ferralla.
Aerolíneas Argentinas
Esta compañía aérea argentina es de las que se llaman en la prensa de bandera, es decir, la compañía aérea más importante de la República Argentina, probablemente pública o semipública en algún momento de su historia. Aerolíneas Argentinas es en este momento una de las empleases del grupo Marsans. El gobierno argentino ha anunciado que tiene la intención de adquirir Aerolíneas y si no se llega a un acuerdo estudian la posibilidad de nacionalizarla. Parece que las dos partes, los gobierno argentino y Marsans, divergen en el valor de la compañía. También divergen en el estado de la flota de Aerolíneas, parece que el gobierno argentina considera que la flota es poca cosa más que chatarra.
Ingrid Betancourt, premi Príncep d'Astúries de la concòrdia

La recentment alliberada candidata francocolombiana Ingrid Betancourt ha rebut el premi Príncep d'Astúries de la concòrdia de les mans del Príncep Felip. Ingrid Betancourt s'ha declarat favorable a la negociació amb les FARC, paraules que sembla que no han estat gaire ben rebudes en els cercles del President de Colòmbia Álvaro Uribe.

Ingrid Betancourt, premio Príncipe de Asturias de la concordia

La recientemente liberada candidata francocolombiana Ingrid Betancourt ha recibido el premio Príncipe de Asturias de la concordia de las manso del Príncipe Felip. Ingrid Betancourt se ha declarado favorable a la negociación con las FARC, palabras que parece que no han estado mucho bien acogidas en los círculos del Presidente de Colombia Álvaro Uribe.Sarah Palin
A Sarah Palin li han sortit diverses imitadores que la parodien en programes d'humor. Desconec com s'ho deu haver agafat però si pensava que podia estar tranquil·la s'equivocava. A a llista d'imitadores s'ha afegit una altra imitadora Diuen que és idèntica a ella. Es tracta d'una actriu. Fins aquí tot normal. Però es que aquesta nova imitadora és una actriu porno que ha fet una pel·lícula porno en la que fa de Sarah Palin. Crec que el títol es "Who's nailin' Paylin".
Sarah Palin
A Sarah Palin le han salido diversas imitadoras que la parodian en programas de humor. Desconozco como se lo debe haber tomado pero si pensaba que podía estar tranquila se equivocaba. A a lista de imitadoras se ha añadido otra imitadora Dicen que es idéntica a ella. Se trata de una actriz. Hasta ahí todo normal. Pero se que esta nueva imitadora es una actriz porno que ha hecho una película porno en la que hace de Sarah Palin. Creo que el título se "Who's nailin' Paylin?".
http://www.youtube.com/watch?v=C4KzdlhmF4U