27 d’oct. 2008

castellers, crisis, josé montilla, farc, tulio lizcano,sentènies judicials,sentencias judiciales

Innovació castellera
El món casteller està molt viu. Això es veu principalment en la consecució de nous castells més complexos mai aconseguits abans i també a nivell tecnològic en l'us d'un casc dissenyat específicament pels dossos que començaran a fer-se servir el mes de novembre i que es fabricat per NZI. També s'ha dissenyat un protector bucal per als nens castellers.
Innovación castellera
El mundo casteller está muy vivo. Eso se ve principalmente en la consecución de nuevos castillos más complejos nunca logrados antes y también a nivel tecnológico en el uso de un casco diseñado específicamente por los dossos que comenzarán a usarse el mes de noviembre y que ha sido fabricado por NZI. También se ha diseñado un protector bucal para los niños castellers.
Reunió per parlar de la crisi
El President de la Generalitat José Montilla es reunirà amb els responsables de les caixes catalanes per estudiar mesures per combatre la crisi. Les caixes a Catalunya suposen el gruix de l'activitat bancària a Catalunya i tenen una gran importància social per a l'estalvi dels catalans així com per a les petites i mitjanes empreses del nostre país.

Reunión para hablar de la crisis
El Presidente de la Generalitat José Montilla se reunirá con los responsables de las cajas catalanas por estudiar medidas por combatir la crisis. Las cajas a Catalunya suponen el espesor de la actividad bancaria a Catalunya y tienen una gran importancia social para el ahorro de los catalanes así como para las pequeñas y medias empresas de nuestro país.
Les FARC perden un altre presoner important
Tulio Lizcano era el polític que més temps ha passat en mans de les FARC, dos anys més dels que va passar Ingrid Betancourt. Sembla que el polític colombià va poder fugir amb l'ajuda d'un dels seus guardians que va decidir trair les FARC i que ara rebrà el dret d'asil a França.
Las FARC pierden otro prisionero importante
Tulio Lizcano era el político que más tiempo ha pasado en manos de las FARC, dos años más de los que pasó Ingrid Betancourt. Parece que el político colombiano pudo huir con la ayuda de uno de sus guardianes que decidió traicionar las FARC y que ahora recibirá el derecho de asilo en Francia.

Condemna poc exemplar
Un jutge ha condemnat un home a 6 mesos per maltractar la seva dona. Si ja em sembla poca condemna per un cas de maltractament hi ha dos detalls més que demostren que alguna cosa no va a l'hora en alguns tribunals: els maltractaments van perllongar-se durant 40 anys i segons la sentència aquests maltractaments eren poca cosa.
Condena poco ejemplar
Un juez ha condenado un hombre a 6 meses por maltratar su mujer. Si ya me parece poca condena por un caso de maltrato hay dos detalles más que demuestran que algo no vfunciona en algunos tribunales: los malos tratos se prolongaron durante 40 años y según la sentencia estos malos tratos eran poca cosa.