27 d’oct. 2008

Eleccions / Elecciones

Eleccions a Israel
Tzipi Livni no ha pogut formar govern a Israel i s'ha vist forçada a avançar les eleccions per la negativa del partit ultraortodox a donar-li suport. En una regió tant complicada sempre es preocupant la inestabilitat d'un govern tot i que en el cas d'Israel potser és menys greu ja que en els assumptes més controvertits com és el tema palestí la política és semblant. Tot i que el palestins des del punt de vista exterior siguin un tema fonamental, Israel com qualsevol altre país té més problemes i aquí si que pot haver-hi diferències.
Elecciones en Israel
Tzipi Livni no ha podido formar gobierno a Israel y se ha visto forzada a avanzar las elecciones por la negativa del partido ultraortodoxo a darle apoyo. En una región tanto complicada siempre se preocupante la inestabilidad de un gobierno aunque en el caso de Israel quizá es menos grave ya que en los asuntos más controvertidos como es el tema palestino la política es semejante. Aunque el palestinos desde el punto de vista exterior sean un tema fundamental, Israel como cualquiera otro país tiene más problemas y aquí si que puede haber diferencias.
Lula "ha perdut"
Aquestes eleccions eren municipals però com succeeix en moltes eleccions poden convertir-se o ser vistes com un plebiscit al President Lula da Silva. Sembla que el partit de Lula ha estat derrotat en les ciutats més importants de Brasil.
Lula "ha perdido"
Estas elecciones eran municipales pero como sucede en muchas elecciones pueden convertirse o ser vistas como un plebiscito al Presidente Lula da Silva. Parece que el partido de Lula ha estado derrotado en las ciudades más importantes de Brasil.