10 d’oct. 2008

Fraga renya a González Pons

Tots sabem qui és Fraga i si una cosa se li ha de reconèixer és que no tracta de passar pel que no és, a diferència d'altres dirigents del PP que pretenen anar de demòcrates i només cal rascar-los una mica per veure que són uns fatxes de primera. El PP de Galícia ha firmat una condemna del franquisme aprovada pel Parlament gallec. González Pons, dirigent del PP ha dit que el PP gallec ha estat forçat a firmar-la. Fraga l'ha renyat per haver dit que s'han vist forçats. Si l'han firmat ho hauran fet per pròpia voluntat, ningú els ha obligat. Vull recordar que quan el Parlament espanyol va votar una moció en la mateixa línia que van firmar tots els partits excepte el PP. Vull recordar que els grups municipals del PP a diversos ajuntaments - i ara recordo els de Reus i Girona - que van retirar els honors autoconcedits per Franco a si mateix
van ser els únics que s'hi van opossar amb una frasse que és la frase tòtem de Rajoy: "estas cosas no les interesan a los españoles". Doncs vull recordar-los que els parlamentaris i els regidors municipals són representants dels ciutadans i a molts ciutadans si que ens interessen aquests temes que al PP no interessen. Comprensible que al PP no l'interessi condemnar el franquisme, condemnarien les seves arrels.
Haig d'afegir que la Comunitat Autònoma on més s'ha fet per retirar la simbologia franquista ha estat Catalunya - tot i que encara queda porqueria d'aquesta - i que una de les que menys ha fet ha estat Castella Lleó. Recordo que l'Ajuntament de Salamanca no fa gaire temps va renovar honors a Franco i que en moltes CCAA encara queden carrers dedicats a feixistes.
Todos sabemos quien es Fraga y si una cosa se le ha de reconocer es que no trata de pasar por el que no es, a diferencia de otros dirigentes del PP que pretenden ir de demócratas y solo hay que rascarles un poco por ver que son unos fachas de primera. El PP de Galicia ha firmado una condena del franquismo aprobada por el Parlamento gallego. González Pons, dirigente del PP ha dicho que el PP gallego ha estado forzado a firmarla. Fraga le ha reñido por haber dicho que se han visto forzados a firmarla. Si la han firmado la habrán firmado por propia voluntad, nadie les ha obligado. Quiero recordar que cuando el Parlamento español votó una moción en la misma línea que firmaron todos los partidos excepto el PP. Quiero recordar que los grupos municipales del PP en varios ayuntamientos - y ahora recordo los de Reus y Girona - que retiraron los honores autoconcedidos por Franco a si mismo fueron los únicos que se van opusieron con una frase que es la frase tótem de Rajoy: "estas cosas no le interesan a los españoles". Pues quiero recordar que los parlamentarios y los concejales municipales son representantes de los ciudadanos y a muchos ciudadanos si que nos interesan estos temas que al PP no interesan. Comprensible que al PP no el interesé condenar el franquismo, condenarían sus raíces.
Tengo que añadir que la Comunidad Autónoma donde más se ha hecho por retirar la simbología franquista ha estado Catalunya - aunque aún queda porquería de esta - y que una de las que menos ha hecho ha sido Castilla León. Recuerdo que el Ayuntamiento de Salamanca no hace mucho tiempo renovó honores a Franco y que en muchas CCAA aún quedan calles dedicadas a fascistas.