26 d’oct. 2008

El tambor de Glòries, el Bicing i desperfectes en una barana del metro

http://www.3cat24.cat/pnoticies/1024ItemMedia.jsp?item=90231&type=1
Obres de desmantellament del tambor de Glòries.
Obras de desmantelamiento del tambor de Glòries.

http://www.3cat24.cat/pnoticies/1024ItemMedia.jsp?item=90231&type=1
Aquesta bicicleta del BICING - Estació del carrer Méndez Núñez - estava desmuntada. Sembla que algú va decidir proveïr-se de recanvis a càrrec del ciutadans.Esta bicicleta del BICING - Estación de la calle Méndez Núñez - estaba desmontada. Parece que alguien decidió proveerse de recambios a cargo de los ciudadanos.

http://www.3cat24.cat/pnoticies/1024ItemMedia.jsp?item=90451&type=3
Aquesta és la barana de l'accés del metro d'Urquinaona al carrer Bruc amb Ronda Sant Pere.
Esta es la barandilla del acceso del metro de Urquinaona a la calle Bruc con Ronda Sant Pere