10 d’oct. 2008

Retirada de símbols feixistes a Catalunya

La Generalitat en col·laboració amb diverses universitats ha iniciat un registre dels símbols franquistes a Catalunya. Des dels escuts de capitania general i del govern militar, les plaques del Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes o el monument de l'Ebre, entre molts d'altres que seran catalogats i se'n decidirà que fer de forma individualitzada. Fins aquí la notícia.Lògicament hi ha qui es queixarà dient que aquests símbols són part de la Història però s'ha de tenir molta barra per afirmar això i queixar-se de la retirada d'aquesta simbologia. Alguns d'aquest símbols no aporten res a la Història i és la voluntat de molts ciutadans que no volen veure jous - tret que dels que porten els bous i això ja fa molt de temps que se'n veuen pocs - i fletxes - tret de les que surten a les pel·lícules d'indis i vaquers - a la seva ciutat. La majoria dels barcelonins no volien "Paquitos" eqüestres a les seves plaçes. A aquells que defensen la presència d'aquests símbols com a part de la Història potser haurien de considerar un parell de punts. Aquests símbols res tenen a veure ni amb Barcelona ni amb Catalunya on aquell infame règim va fer veritables barbaritats. Hitler és part de la Història d'Alemanya però no trobareu cap escultura d'ell en una plaça pública d'Alemanya, perquè a Barcelona hem de tenir escultures del tipus que va bombardejar-la?. Hi ha monuments que poden ser netejats de tota la simbologia feixista i d'altres que hauran de ser retirats perquè tot sencers són un símbol feixista. He sentit arguments on comparen aquests símbols amb els castells medievals. No es pot demostrar més ignorància. Un castell pr ell mateix no té cap connotació política, és en principi un edifici que en un moment va complir una funció militar Avui hi ha castells que estan en ruïnes i d'altres que s'han convertit en museus o fins i tot en hotels.

La Generalitat en colaboración con varias universidades ha iniciado un registro de los símbolos franquistas a Catalunya. Desde los escudos de capitanía general y del gobierno militar, las placas del Ministerio de la Vivienda con el yugo y las flechas o el monumento del Ebro, entre muchos de otros que serán catalogados y se decidirá que hacer de forma individualizada.Hasta aquí la noticia. Lógicamente hay quien se quejará diciendo que estos símbolos son parte de la Historia pero hay que tener mucha cara para afirmar eso y quejarse de la retirada de esta simbología. Algunos de este símbolos no aportan nada a la Historia y es la voluntad de muchos ciudadanos que no quieren ver yugos - salvo los que llevan los bueyes y eso ya hace mucho tiempo que se ven pocos - y flechas - salvo las que salen en las películas de indios y vaqueros - en su ciudad.La mayoría de los barceloneses no desean "Paquitos" ecuestres en sus plazas. A aquellos que defienden la presencia de estos símbolos como parte de la Historia quizá deberían considerar un par de puntos. Estos símbolos nada tienen que ver ni con Barcelona ni con Catalunya donde aquel infame régimen hizo verdaderas barbaridades. Hitler es parte de la Historia de Alemana pero no encontraréis ninguna escultura de él en una plaza pública de Alemana, ¿Porque a Barcelona debemos tener esculturas del tipo que la bombardeó?. Hay monumentos que pueden ser limpiados de toda la simbología fascista y otros que deberán ser retirados porque son integramente un símbolo fascista.He oido argumentos donde comparan estos símbolos con los castillos medievales. No se puede demostrar más ignorancia. Un castillo por si mismo no tiene ninguna connotación política, es en principio un edificio que en un momento cumplió una función militar. Hoy hay castillos que están en ruinas y otros que se han convertido en museos o incluso en hoteles.