17 d’oct. 2008

Garzón ì els crims del franquisme

Garzón investigarà a Franco

Baltasar Garzón, jutge de l'Audiència Nacional d'Espanya, es va declarar aquest dijous
competent per a investigar quin va ser el destí de desenes de milers de persones que van desaparéixer durant la Guerra Civil i el posterior govern de Francisco Franco. En conseqüència, va ordenar obrir diverses fosses comunes, entre elles una en què es creu estan les restes del poeta Federico García Lorca, el qual va ser assassinat per les forces feixistes al principi de la guerra, en els anys '30. En la interlocutòria de 68 pàgines, el jutge Garzón diu que els franquistes van dur a terme "detencions il·legals permanents" que cauen dins del context de crims contra la humanitat. Es referix a 114.000 persones que van desaparéixer durant un període de 15 anys després de l'esclat de la guerra en 1936. El corresponsal de la BBC Steve Kingstone va escriure des de Madrid que mai abans la Guerra Civil havia sigut investigada per un jutge i va anticipar que la frase "crim contra la humanitat" generarà polèmica. El conflicte va començar el 18 de juliol amb l'alçament militar del general Francisco Franco al Marroc i es va aquestndre fins a l'1 d'abril de 1939. Es calcula que mig milió de persones van morir durant la guerra civil. Però la interlocutòria emesa per Garzón no
se circumscriu només a eixos quasi tres anys de lluita fratricida sinó també al govern del "generalíssim", en el que segons el jutge els vençuts "van ser perseguits, empresonats, desapareguts i torturats". El document legal anomena Franc i a 34 dels seus més pròxims assessors com els instigadors dels presumptes crims. Sol·licita inclús que els seus certificats de defunció siguen presentats per a provar que ja no poden ser processats. El jutge també li va demanar al Ministeri de l'Interior espanyol que proveeixi els noms dels dirigents del feixista Partit Falange, que va recolzar Franco, per a establir si són responsables d'algun fet reprovable. El jutge Garzón és conegut per portar casos de crims contra la humanitat de personatges com l'expresident de Xile, August Pinochet. L'any passat, les famílies de persones que van
desaparéixer durant la Guerra Civil Espanyola o durant el govern de Franco li van demanar que els ajudara a trobar les raquests i a aclarir les circumstàncies de la mort dels seus sers volguts. Interlocutòria emesa pel jutge Garzón: Els vencedors de la Guerra Civil van aplicar el seu dret als vençuts i van desplegar tota l'acció de l'Estat per a la localització, identificació i reparació de les víctimes caigudes de la part vencedora. No va succeir el mateix respecte als vençuts, que a més van ser perseguits, empresonats, desapareguts i torturats

Garzón investigará a Franco

Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, se declaró este jueves competente para investigar cuál fue el destino de decenas de miles de personas que esaparecieron durante la Guerra Civil y el posterior gobierno de Francisco Franco. En consecuencia, ordenó abrir varias fosas comunes, entre ellas una en la que se cree están los restos del poeta Federico García Lorca, quien fue asesinado por las fuerzas fascistas al principio de la guerra, en los años '30. En el auto de 68 páginas, el juez Garzón dice que los franquistas llevaron a cabo "detenciones ilegales permanentes" que caen dentro del contexto de crímenes contra la humanidad. Se refiere a 114.000 personas que desaparecieron durante un período de 15 años tras el estallido de la guerra en 1936. El corresponsal de la BBC Steve Kingstone escribió desde Madrid que nunca antes la Guerra Civil había sido investigada por un juez y anticipó que la frase "crimen contra la humanidad" generará polémica. El conflicto comenzó el 18 de julio con el levantamiento militar del general Francisco Franco en Marruecos y se extendió hasta el 1 de abril de 1939. Se calcula que medio millón de personas murieron durante la guerra civil. Pero el auto emitido por Garzón no se circunscribe sólo a esos casi tres años de lucha fratricida sino también al gobierno del "generalísimo", en el que según el juez los vencidos "fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados". El documento legal nombra a Franco y a 34 de sus más cercanos asesores como los instigadores de los presuntos crímenes. Solicita incluso que sus certificados de defunción sean presentados para probar que ya no pueden ser procesados. El juez también le pidió al Ministerio del Interior español que provea los nombres de los dirigentes del fascista Partido Falange, que apoyó a Franco, para establecer si son responsables de algún hecho reprobable. El juez Garzón es conocido por llevar casos de crímenes contra la humanidad de personajes como el ex presidente de Chile, Augusto Pinochet. El año pasado, las familias de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil Española o durante el gobierno de Franco le pidieron que les ayudara a encontrar los restos y a clarificar las circunstancias de la muerte de sus seres queridos. Auto emitido por el juez Garzón: Los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora. No aconteció lo mismo respecto a los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados

Saura celebra la investigació de Garzón

http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081016/53561242336.html

El conseller d'Interior i Relacions Institucionals creu que "açò suposa un alt històric en contra de la impunitat" Segons el líder d'ICV, la qualificació de crims del franquisme com a crims contra la humanitat permet "equiparar per primera vegada la dictadura franquista a altres règims totalitaris"16/10/2008 Actualitzada a les 18:38h Barcelona.(EFE).- El conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, ha celebrat hui en nom de la Generalitat que el jutge Baltasar Garzón es declare competent per a investigar desaparicions durant la Guerra Civil i el franquisme, un "bot històric en contra de la impunitat", ha subratllat. Saura ha valorat així que el jutge de l'Audiència Nacional haja autoritzat, "a la major urgència", l'obertura de 19 fosses en tot Espanya en les que estima es troben raquests de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista (1936-1975), entre elles la del poeta Federico García Lorca. Saura ha valorat així que el jutge de l'Audiència Nacional haja autoritzat, "a la major urgència", l'obertura de 19 fosses en tot Espanya en les que estima es troben raquests de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista (1936-1975), entre elles la del poeta Federico García Lorca. Aquesta és una de les mesures acordades pel jutge en la interlocutòria de 68 folis en què es declara competent per a investigar les denúncies de 22 associacions de familiars de desapareguts, dels que reconeix que el seu suplici "ha sigut permanent perquè no van saber si les víctimes" eren vives o mortes, "el que els convertix així mateix en víctimes".Segons ha argumentat Saura en un comunicat, "es tracta de la primera vegada que la justícia espanyola investiga estos fets, que els titla de crims contra la humanitat i assegura que no han prescrit". "Açò suposa un alt històric en contra de la impunitat", ha apuntat Saura, que entén que la qualificació de crims del franquisme com a crims contra la humanitat permet "equiparar per primera vegada la dictadura franquista a altres règims totalitaris". Sobre l'autorització d'exhumació de 19 fosses en tot l'Estat, el conseller ha considerat que és "just reconéixer el dret dels familiars a conéixer el parador dels seus familiars desapareguts i poder recuperar els seus raquests". Saura ja va fer arribar a Garzón el mapa amb 179 fosses detectats a Catalunya i el cens de desapareguts que elabora la Generalitat en col·laboració amb l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.Aquest cens inclou més de 2.400 noms de persones desaparegudes i el presumpte lloc i data de la desaparició o afusellament.
Saura celebra la investigación de Garzón
http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20081016/53561242336.html
El conseller de Interior y Relaciones Institucionales cree que "esto supone un alto histórico en contra de la impunidad" Según el líder de ICV, la calificación de crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad permite "equiparar por primera vez la dictadura franquista a otros regímenes totalitarios"16/10/2008 Actualizada a las 18:38h Barcelona.(EFE).- El conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha celebrado hoy en nombre de la Generalitat que el juez Baltasar Garzón se declare competente para investigar desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, un "salto histórico en contra de la impunidad", ha subrayado. Saura ha valorado así que el juez de la Audiencia Nacional haya autorizado, "a la mayor urgencia", la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca.Saura ha valorado así que el juez
de la Audiencia Nacional haya autorizado, "a la mayor urgencia", la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima se encuentran restos de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca.Esta es una de las medidas acordadas por el juez en el auto de 68 folios en el que se declara competente para investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos, de los que reconoce que su suplicio "ha sido permanente porque no supieron si las víctimas" estaban vivas o muertas, "lo que les convierte asimismo en víctimas". Según ha argumentado Saura en un comunicado, "se trata de la primera vez que la justicia española investiga estos hechos, que los tilda de crímenes contra la humanidad y asegura que no han prescrito". "Esto supone un alto histórico en contra de la impunidad", ha apuntado Saura, que entiende que la calificación de crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad permite "equiparar por primera vez la dictadura franquista a otros regímenes totalitarios". Sobre la autorización de exhumación de 19 fosas en todo el Estado, el conseller ha considerado que es "justo reconocer el derecho de los familiares a conocer el paradero de sus familiares desaparecidos y poder recuperar sus restos". Saura ya hizo llegar a Garzón el mapa con 179 fosas detectados en Cataluña y el censo de desaparecidos que elabora la Generalitat en colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya.Este censo incluye más de 2.400 nombres de personas desaparecidas y el presunto lugar y fecha de la desaparición o fusilamiento.
La fiscalia rebutja que es pugui actuar contra el règim franquista
Jaume C.B.
Un fet que sorprén és que la fiscalia digui que no es pot actuar penalment contra el franquisme al·legant que el tema va quedar tancat per la llei d'amnistia de 1977. Aquella va ser una llei imposada pels propis franquistes que en aquell moment va ser acceptada pels demòcrates però es tracta d'una llei que van imposar els franquistes per impedir que se'ls pogués jutjar pels seus crims. No s'hi hauria ni de considerar una imposició feta mitjançant la coacció feta per criminals. També hi ha qui al·lega que els crims han prescrit fet que és totalment fals perquè els crims de lesa humanitat o crims contra la Humanitat no prescriuen. El fet que la llista de noms de criminals franquistes entre els que destaquen el propi Franco, Mola, Queipo de Llano i d'altres es correspongui amb persones - per anomenar-les d'alguna manera - mortes no vol dir res. Els crims si que poden i han de ser jutjats penalment i condemnar d'una punyetera vegada el maleït i infame règim franquista. L'actitud de la fiscalia és impròpia i vergonyant.Garzón ha donat 10 dies per demostrar que els criminals de guerra estan realment morts. Potser encara ens endurem alguna sorpresa desagradable. Una altra al·legació que he escoltat és que com Espanya no va firmar la declaració dels drets humans fins molts anys després el que va passar no és punible. Això és absurd. Franco no va firmar aquesta declaració perquè era un assassí. Per aquesta mateixa regla de tres algú podria dir que com ell no accepta les lleis les pots incomplir.D'una vegada per totes s'hauria de deixar de protegir el feixisme a Espanya, ja tenen prou partidaris i mitjans de comunicació que els defenen, no cal que l'Estat o alguna de les seves institucions es converteixi en protector fidel de l'anterior règim.
La fiscalía rechaza que se pueda actuar contra el régimen franquista
Jaume C.B.
Un hecho que sorprende es que la fiscalía dije que no se puede actuar penalmente contra el franquismo alegando que le tema quedó acotado por la ley de amnistía de 1977. Aquella fue una ley impuesta por los propios franquistas que en aquel momento fue aceptada por los demócratas pero se trata de una ley que impusieron los franquistas por impedir a que se pogués juzgar por sus crímenes. No se debería ni considerar una imposición hecha mediante la coacción hecha por criminales. También hay quien alega que los crímenes han prescrito hecho que es totalmente falso porque los crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la Humanidad no prescriben. El hecho de que la lista de nombres de criminales franquistas entre los que destacan el propio Franco, Mola, Queipo de Llano y de otros se corresponda con personas - por llamarlas de alguna manera - muertas no quiere decir nada. Los crímenes si que pueden y deben ser juzgados penalmente y condenar de una puñetera vez al maldito e infame régimen franquista. La actitud de la fiscalía es impropia y vergonzante. Garzón ha dado 10 días por demostrar que los criminales de guerra están realmente muertos. Quizá aún nos llevaremos alguna sorpresa desagradable. Otra alegación que he escuchado es que como España no firmó la declaración de los derechos humanos hasta muchos años después lo que pasó no es punible. Eso es absurdo. Franco no firmó esta declaración porque era un asesino. Por esta misma regla de tres alguien podría decir que como él no acepta las leyes las puede incumplir. De una vez por todas se debería dejar de proteger el fascismo en España, ya tienen suficientes partidarios y medios de comunicación que les defienden, no es preciso que el Estado o
alguna de sus instituciones se convierta en protector fiel del anterior régimen.
Rosa Díez "defensora" del franquisme?
Rosa Díez, antiga dputada del PSOE ara convertida en una emul·la d'Albert Rivera es possiciona al costat de la fiscalia i afirma no entendre que si no s'imputa a ningú no entén que pretén fer el jutge Garzón. Però tampoc és d'extranyar que faci declaracions contr¡aries a Garzón, fa molt de temps que Rosa Díez va fer un extrany canvi ideològic que l'ha possicionat al costat de grupuscles ultres. Sembla que el franquisme no deu ser tant mort quan hi ha tanta gent que fa tot el possible per defensar-lo amb una excusa tan pobre com que la llei d'amnistia impedeix que els crims del franquisme han prescrit. A veure si ens enterem d'una punyetera vegada que els crims contra la humanitat no prescriuen.

¿Rosa Díez "defensora" del franquismo?
Rosa Díez, antigua dputada del PSOE ahora convertida en una emula de Albert Rivera se posiciona al lado de la fiscalía y afirma no entender que si no se imputa a nadie entiende que pretende hacer al juez Garzón. Pero tampoco es de extrañar que haga declaraciones contr¡aries a Garzón, hace mucho de tiempo que Rosa Díez hizo un extraño cambio ideológico que lo ha posicionado al lado de grupúsculos desorbitas como C's o el Foro d'Ermua. Parece que el franquismo no debe estar tan muerto cuando hay tanta gente que hace todo lo posible para defenderlo con una excusa tan pobre como la ley de amnistía impide que los crímenes del franquismo han prescrito. A ver si nos enteramos de una punyetera vez que los crímenes contra la humanidad no prescriben.