12 d’oct. 2008

Opinions del 12 d'octubre

Victòria catalana que beneficia a Espanya

La selecció d'hoquei espanyola femenina composta per nou catalanes i una gallega ha guanyat el campionat del Món d'aquest esport. L'esport català té molta potència i és evident que és perfectament capaç de competir a nivell internacional al marge dels colors d'Espanya. Quan algú diu amb qui jugarem si ens separem d'Espanya potser haurien de preguntar-se amb qui jugaran ells si no tenen els jugadors i jugadores catalans que en moltes competicions són majoritaris.

Victoria catalana que beneficia a España

La selección de hockey española femenina compuesta por nuevo catalanas y una gallega ha ganado el campeonato del Mundo de este deporte. El deporte catalán tiene mucha potencia y es evidente que es perfectamente capaz de competer a nivel internacional al margen de los colores de España. Cuando alguien dice con quien jugaremos si nos separamos de España quizá deberían preguntarse con quien jugarán ellos si no tienen los jugadores y jugadoras catalanes que en muchas competiciones son mayoritarios.

Zapatero i Rajoy, igual de negatius per a Catalunya

Joan Puigcercós acusa Rodríguez Zapatero de voler accelerar la decisió del TC sobre l'Estatut per no haver de complir amb el que està pactat. Malauradament crec que té raó. El PP sap que si el TC es carrega l'Estatut poden treure rèdits electorals i Zapatero pensa el mateix de manera que ens trobem amb una lluita pel poder entre Rajoy i Zapatero de la que en sortirem escaldats els catalans. Tots dos volem demostrar al votant espanyolista que és més espanyolista que l'altre i estan disposats al que calgui. En el cas de Zapatero és a incomplir els acords com les promeses. En el cas de Rajoy si tirant-nos porqueria al damunt aconsegueix uns quants vots no dubtarà a fer-ho. Ens trobem enmig d'una baralla de la que ens hauriem d'intentar sortir i deixar que es destrossin mútuament. També crec que els diputats catalans haurien de retirat tot suport al govern, fins i tot els diputats del PSC haurien de revoltar-se contra el PSOE. No espero que els diputats "catalans" del PP facin el mateix però si que crec que ho podrien fer els del PSC.


Zapatero y Rajoy, igual de negativos para Catalunya

Joan Puigcercós acusa Rodríguez Zapatero de querer acelerar la decisión del TC sobre el Estatuto para no tener que cumplir con lo que está pactado. Desgraciadamente creo que tiene razón. El PP sabe que si el TC se carga el Estatut pueden sacar réditos electorales y Zapatero piensa la mismo de manera que nos encontramos con una lucha por el poder entre Rajoy y Zapatero de la que saldremos escaldados los catalanes. Ambos quieren demostrar al votante españolista que son más españolistas que el otro y están dispuestos a lo que haga falta. En el caso de Zapatero es a incumplir tanto los acuerdos como las promesas. En el caso de Rajoy es que si tirándonos porquería encima logra unos cuantos votos no dudará en hacerlo. Nos encontramos en medio de una pelea de la que nos tendríamos que intentar apartar y dejar que se destrocen mutuamente. También creo que los diputados catalanes deberían retirar todo apoyo al gobierno, incluso los diputados del PSC deberían sublevarse contra el PSOE. No espero que los diputados "catalanes" del PP hagan lo mismo pero si que creo que lo podrían hacer los del PSC.

Crisi global

Els 15 dirigents de la zona euro es reuneixen per a prendre una decisió en comú per reduir els efectes de la crisi econòmica. Ara veurem quines són les solucions que troben. Des d'Estats Units es parla de pactar solucions en comú entre tots els països però fins ara si be alguns països han fet servir solucions similars - nacionalitzacions - això no és producte d'acords entre tots els països afectats, més aviat ha estat la conclusió a la que tots han arribat tot i que els caldria tractar aquest problema global donant solucions globals.


Crisis global

Los 15 dirigentes de la zona euro se reúnen para tomar una decisión en común por reducir los efectos de la crisis económica. Ahora veremos cuales son las soluciones que encuentran. Desde Estados Unidos se habla de pactar soluciones en común entre todos los países pero hasta ahora si bien algunos países han tomado soluciones similares - nacionalizaciones - eso no es producto de acuerdos entre todos los países afectados, más bien ha sido la conclusión a la que todos han llegado todo y que les convendría tratar este problema global con soluciones globales.