12 d’oct. 2008

"Coñazo" pepero

Exigències peperes
En el Partit Popular estan disposats a batre rècords a l'hora de superar els nivells de barra i pocavergonya sense cap complexe. Exigeixen, si ells exigeixen, que acatem la decisió del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut de Catalunya. Però qui s'han cregut que són per exigir que acatem la decisió del TC?. Ells haurien d'haver acatat la decisió del Parlament de Catalunya, la del Congrés del Diputats, la del Senat i la del referèndum i no voler aconseguir per altres mitjans el que no van poder aconseguir en les institucions de representació popular. Van perdre tots els drets a exigir-nos alguna cosa quan van decidir recórrer el resultat del referèndum davant del TC. És més, quan el senyor "coñazo" Rajoy va justificar les paraules amenaçants del colpista general Mena va perdre tots els drets a exigir que els demés acatem les decisions del TC. En el PP no tenen cap dret a exigir-nos acatar res quan ells no han acatat mai cap decisió que els fos contrària. Han tornat una i una altra vegada a portar la llei d'immersió lingüística malgrat que tots els tribunals els han estat desfavorables. No, senyors del PP, no tenim cap obligació a acatar cap decisió i vostés no tenen cap dret a exigir que acatem una decisió quan vostés no estan disposats a acatar allò que el poble de Catalunya ha decidit. Tenen vostés molt poca vergonya.
Exigencias peperas
En el Partido Popular están dispuestos a batir récords a la hora de superar los niveles de caradura y sinvergüenza sin ningún complejo. Exigen, si ellos exigen, que acatemos la decisión del Tribunal Constitucional con respecto al Estatut de Catalunya. Pero quien se han creído que son por exigir que acatemos la decisión del TC?. Ellos deberían haber acatado la decisión del Parlamento de Catalunya, la del Congreso del Diputados, la del Senado y la del referéndum y no querer lograr por otros medio el que no pudieron lograr en las instituciones de representación popular. perdieron todos los derechos a exigirnos alguna cosa cuando decidieron recorrer el resultado del
referéndum ante el TC. Es más, cuando el señor "coñazo" Rajoy justificó las palabras amenazantes del golpista general Mena perdió todos los derechos a exigir que los demás acatemos las decisiones del TC. En el PP no tienen ninguna derecha a exigirnos acatar nada cuando ellos no han acatado nunca ninguna decisión que les fuera contraria. Han regresado una y otra vez a llevar la ley de inmersión lingüística pese a que todos los tribunales les han sido desfavorables. No, señores del PP, no tenemos ninguna obligación a acatar ninguna decisión y ustedes no tienen ninguna derecho a exigir que acatemos una decisión cuando ustedes no están dispuestos a acatar aquello que el pueblo de Catalunya ha decidido. Tienen ustedes muy poca vergüenza.
Soroll peper
Del Partit Popular ja no ens ha de sorpendre res. Mariano Rajoy intentant tapar el famós "coñazo" ha sortit acusant al govern espanyol de no fer res per posar remei a la crisi econòmica i ho ha fet en un to molt dur. Se li ha notat que ha volgut tapar la seva cagada verbal fent soroll però el soroll no tapa que el senyor Rajoy és un hipòcrita de primera que es presenta davant dels tanoques com un gran patriota espanyol més espanyolista que la pròpia Espanya però que en realitat se la porta fluixa Espanya. Però els tanoques continuaran creient-se els cops de pit espanyolistes de "coñazo" Rajoy i de tota la panda de pocavergonyes i barruts que l'envolten. "Coñazo" Rajoy acusa de superb a Zapatero i s'autoerigeix en l'intèrpret patrioter dels desitjos dels espanyols. Aquest atac de Rajoy a Zapatero sembla que ve després d'haver quedat en evidència amb la frase del "coñazo". No en farem res de bo amb aquest individu. Fica la pota i ho intenta tapar amb una altra ficada de pota més grossa.
Ruido pepero
Del Partido Popular ya no nos tiene que sorpender nada. Mariano Rajoy intentando tapar el famoso "coñazo" ha salido acusando al gobierno español de no hacer nada para poner remedio a la crisis económica y lo ha hecho en un tono mucho duro. Se le ha notado que ha querido tapar su cagada verbal haciendo ruido pero el ruido no tapa que el señor Rajoy es un hipócrita de primera que se presenta ante de los cortos de entendimiento como un gran patriota español más españolista que la propia España pero que en realidad se la trae floja España. Pero los cortos de entendimiento continuarán creyendo los golpes de pecho españolistas de "coñazo" Rajoy y de toda la panda de sinvergüenzas y caraduras que le rodean. "Coñazo" Rajoy acusa de soberbio a Zapatero y se autoerige en el intérprete patriotero de los deseos de los españoles. Este ataque de Rajoy a Zapatero parece que viene después de haber quedado en evidencia con la frase del "coñazo". No haremos nada bueno con este individuo. Mete la pata y lo intenta tapar con otra metedura de pata más gorda.
Un altre boicot del PP
Fa uns mesos la direcció del Partit Popular va decidir boicotejar a tots els mitjans del grup periodístic PRISA. Abans però el PP havia promogut un boicot contra el productes catalans com a mitjà per coaccionar als catalans mentre s'estava redactant l'Estatut de Catalunya. El boicot també anava dirigit contra l'economia basca. Llistes de marques fabricades a Catalunya i Euskadi van ser confeccionades als despatxos del PP i les justificacions portaven - encara que el nom no hi aparegués enlloc - la marca FAES - la factoria de demagògia del PP tot i que ells li diuen Fundación para el Análisis y Estudios Sociales -.. Ara li ha tocat el boicot a un empresari navarrés, Antonio Catalán, que va actuar d'intermediari entre el PSOE i UPN - la "filial" díscola del PP a Navarra - que ha vist com sobtadament les reserves que el PP tenia fetes en un del hotels de la seva cadena a A Coruña han estat anul·lades. Sembla que les ordres venen donades per Cospedal que ha enviat una circular a tothom donant instruccions al respecte.
Otro boicot del PP
Hace unos meses la dirección del Partido Popular decidió boicotear a todos los medios del grupo periodístico PRISA. Antes pero el PP había promovido un boicot contra el productos catalanes como medio por coaccionar a los catalanes mientras se estaba redactando el Estatut de Catalunya. El boicot también iba dirigido contra la economía vasca. Listas de marcas fabricadas en Catalunya y Euskadi fueran confeccionadas en los despachos del PP y las justificaciones llevaban - aunque el nombre no apareciese ningún lugar - la marca FAES - la factoría de demagogia del PP aunque ellos le llaman
Fundación para el Análisis y Estudios Sociales -.. Ahora le ha tocado el boicot a un empresario navarro, Antonio Catalán, que actuó de intermediario entre el PSOE y UPN - la "filial" díscola del PP en Navarra - que ha visto como súbitamente las reservas que el PP tenía hechas en un del hoteles de su cadena en A Coruña han sido anuladas. Parece que las órdenes venían dadas por Cospedal que ha enviado una circular a todo el mundo dando instrucciones al respeto.