23 d’oct. 2008

Aznar no creu en el canvi climàticL'expresident del govern espanyol José María Aznar López - conegut pels seus amics com Ansar - ha tornat a parlar. Calia?. Ara es fica amb el canvi climàtic o per ser exactes a aquells que en defensen la seva existència. Diu Aznar que el canvi climàtic s'ha convertit en una nova religió. Critica que es gastin diners en un assumpte científicament qüestionable. Diu que les prediccions sobre l'escalfament global res tenen a veure amb la ciència. Ara repeteixo la meva pregunta: Calia que parlés?. A aquest home li haurien de fer la prova de l'alcoholèmia - i de pas un test d'intel·ligència - enlloc de riure-li les gràcies. Aznar no creu en el canvi climàtic. Hi ha qui encara creu que la Terra és plana. La tonteria va per barris.
El expresidente del gobierno español José María Aznar López - conocido por sus amigos como Ansar - ha vuelto a hablar. ¿Era necesario?. Ahora se mete con el cambio climático o por ser exactos a aquellos que defienden su existencia. Dice Aznar que el cambio climático se ha convertido en una nueva religión. Critica que se gasten dinero en un asunto científicamente cuestionable. Dice que las predicciones sobre el calentamiento global nada tienen que ver con la ciencia. Ahora repito mi pregunta: ¿Era necesario que hablase?. A este hombre le deberían hacer la prueba de la alcoholemia - y de paso un test de inteligencia - ningún lugar de reírle las gracias. Aznar no cree en el cambio climático. Hay quien aún cree que la Tierra es plana. La tonteria va por barrios.