19 d’oct. 2008

19 d'octubre de 2008

Memòria històrica i histèria franquista

Fiscalia

Un fiscal és la persona que en un tribunal s'ocupa de dur a terme l'acusació pública. O això era el que jo creia fins ara. A Espanya la fiscalia s'ocupa de vetllar pels interessos dels criminals i de garantir que no siguin jutjats. I que em baso quan faig aquestes acusacions?. En el fet que la Fiscalia espanyola diu que no es pot jutjar a Franco ni el franquisme ni els crims del franquisme.

Fiscalia

Un fiscal es la persona que en un tribunal se ocupa de llevar a cabo la acusación pública. O eso era el que yo creía hasta ahora. En España la fiscalía se ocupa de velar por los intereses de los criminales y de garantizar que no sean juzgados. Y que me baso cuando hago estas acusaciones?. En cuanto a que la Fiscalía española dice que no se puede juzgar a Franco ni el franquismo ni los crímenes del franquismo.

Esperanza Aguirre demana jutjar a Napoleó

La intenció de Garzón de jutjar els crims del franquisme està posant histèrics als dirigents del PP. Ara ha estat la inefable Esperanza Aguirre qui ha demanat que s'investiguin els crims que van cometre els francesos fa 200 anys quan van ocupar Espanya i que el jutge demani l'acta de defunció de Napoleó. Esperanza estaries millor callada, tots els del PP faria-ho millor callar. Si vosaltres us poseu tontets us vull recordar que els catalans podriem reclamar-vos pels crims que les vostres tropes han comés a Catalunya des de 1640 fins el dia d'avui. Els catalans encara recordem les conseqüències dels actes de les tropes castellanes a Catalunya tant en temps del Comte-Duc d'Olivares com de Felip V. Ja posats a fer us podriem reclamar per l'enverinament de Pau Claris tal i com recentment s'ha sabut amb 'aparició d'un document en uns arxius francesos on es parla de l'assassinat de Pau Claris mitjançant l'enverinament. I, senyora Aguirre, calli. Ja sabem que aquesta senyora te ganes de fer-se notar però si encara li queda un bri de decència li convindria callar. Tot i que el franquisme és una ideologia per ella mateixa un dels seus pilars principals és una concepció ideològica que té un passat impregnat en la sang de molts innocents. Aquest regim només es una de les cares d'una mentalitat que porta segles comentent genocidis contra d'altres pobles.

Esperanza Aguirre pide juzgar a Napoleón

La intención de Garzón de juzgar los crímenes del franquismo está poniendo histéricos a los dirigentes del PP. Ahora ha estado la inefable Esperanza Aguirre quien ha pedido que se investiguen los crímenes que cometieron los franceses hace 200 años cuando ocuparon España y que le juzgo pedí la acta de defunción de Napoleón. Esperanza estadías mejor callada, todos los del PP harían mejor callando. Si vosotros os ponéis tontitos os quiero recordar que los catalanes podríamos reclamaros por los crímenes que vuestras tropas han cometido en Catalunya desde 1640 finos el día de hoy. Los catalanes aún recordamos las consecuencias de los actas de las tropas castellanas en Cataluña tanto en tiempo del Conde-Duque de Olivares como de Felip V. Ya puestos a hacer os podríamos reclamar por el envenenamiento de Paz Claris tal y como recientemente se ha sabido con 'aparición de un documento en unos archivos franceses donde se habla del asesinato de Paz Claris mediante el envenenamiento. Y, señora Aguirre, callé. Ya sabemos que esta señora te ganas de hacerse notar pero si aún le queda una hebra de decencia le convendría callar. Todo y que el franquismo es una ideología por ella misma un de sus pilares principales es una concepción ideológica que tiene un pachucho impregnado en la sangre de muchos inocentes. Este régimen solo se una de las caras de una mentalidad que lleva siglos cometiendo genocidios contra de otros pueblos.

Zapatero acollonit per la dreta

Zapatero m'ha decebut novament. Puc entendre que rep moltes pressions de totes bandes. Ha dit que respecta la decisió judicial però que creu que la Història ja ha jutjat el franquisme. És en aquest punt on m'ha decebut. La Història pot jutjar un fet o un personatge quan cap persona afectada pels actes d'aquest personatge queda amb vida però encara hi ha molta gent viva que va viure quan Franco va alçar-se en armes contra la República i encara hi ha molta gent viva que ho estava quan el règim franquista torturava i assassinava a tort i a dret. Només fa 33 anys que Franco va morir i que el franquisme va arribar oficialment a la seva fi, però per desgràcia el franquisme i els franquistes continuen massa actius. A veure si els demòcrates comencen a pujar-se els pantalons davant del franquisme.

Zapatero acojonado por la derecha

Zapatero me ha decepcionado nuevamente. Puedo entender que recibe muchas presiones de todas bandas. Ha dicho que respeto la decisión judicial pero que cruz que la Historia ya ha juzgado el franquismo. Es en este punto donde me ha decepcionado. La Historia puede juzgar un hecho o un personaje cuando ninguna persona afectada por los actos de este personaje queda con vida pero aún hay mucha gente viva que vivió cuando Franco se alzó en armas contra la República y aún hay mucha gente viva que lo estaba cuando el régimen franquista torturaba y asesinaba a diestro y siniestro. Nada más fa 33 años que Franco murió y que el franquismo llegó oficialmente a su fino, pero por desgracia el franquismo y los franquistas continúan masa activos. A ver si los demócratas se suben los pantalones ante el franquismo.

Magistrats amb els fiscals al costat del "Caudillo"?

L'associació de la magistratura s'ha posicionat al costat de la fiscalia que ahir va oposar-se a jutjar el franquisme. Sembla que allò que deien que Franco ho va deixar tot "atado y bien atado" és cert. Al franquisme li han sortit defensors de sota de les pedres.

Magistrados con los fiscales al lado del "Caudillo"?

La asociación de la magistratura se ha posicionado al lado de la fiscalía que ayer opuso a juzgar el franquismo. Parece que aquello que decían que Franco lo dejó todo "atado y bien atado" es cierto. Al franquismo le han salido defensores de debajo de las iedras.

M'estic ficant en un vesper?

He repassat el Codi Penal espanyol i vaig llegir que entre d'altres coses l'apologia del feixisme és delicte. Donat que el franquisme era un règim feixista i que veig que des del PP a algunes institucions que són part de l'Estat, així com diaris i emissores de ràdio, així com els nostàlgics d'aquell règim poden des de defensar-lo, fer-ne apologia i fins i tot justificar-lo haig de suposar que no està vigent, en cas contrari hi ha qui a més de cometre un delicte d'apologia del franquisme està cometen un altre de prevaricació. Que consti que no acuso a ningú ja que no vull cometre un delicte ni d'opinió - que pel fet de ser català potser certes opinions meves poden ser considerades per algú com un delicte - ni de difamació. Només afegiré que si està vigent l'article a què em refereixo hi ha algú - que no diré qui és - que no ha fet la seva feina - prevaricació . ja que hi ha hi manifestacions d'exaltació del franquisme no fa gaires dies. I si no està vigent ho trobo molt greu.

¿Me estoy metiendo en un avispero?
He repasado el Código Penal español y leí que entre otros cosas la apología del fascismo es delito. Dado que el franquismo era un régimen fascista y que veo que desde el PP a algunas instituciones que son parte del Estado, así como diarios y emisoras de radio, así como los nostálgicos de aquel régimen pueden desde defenderlo, hacer apología y finos y todo justificarlo haig de suponer que no está vigente, en caso contrario hay quien además de cometer un delito de apología del franquismo está cometiendo otro de prevaricación. Que conste que no acuso a nadie ya que no quiero cometer un delito ni de opinión - que por el hecho de ser catalán quizá ciertas opiniones mías pueden ser consideradas por alguien como un delito - ni de difamación. Nada más añadiré que si está vigente el artículo al que me refiero hay alguien - que no diré quien es - que no ha hecho su faena - prevaricación . ya que hubo manifestaciones de exaltación del franquismo no hace muchos días. Y si no está vigente lo encuentro muy grave.

Catalunya
Pitch and putt

Catalunya ha aconseguit el bronze en el campionat de pitch and putt en derrotar a Anglaterra. El pitch and putt és un dels pocs esports on ara per ara Catalunya està reconeguda a nivell internacional.


Pitch and putt

Catalunya ha logrado el bronce en el campeonato de pitch and putt al derrotar a Inglaterra. El pitch and putt es un de los pocos deportes donde por ahora Catalunya está reconocida a nivel internacional.

Laboral
UGT veu delicte en l'ERO de NISSAN
La UGT veu indicis de delicte en l'expedient de regulació d'ocupació de Nissan a Catalunya. Fins i tot consideren la possibilitat de portar aquests indicis de delicte davant la fiscalia. Nissan pretén despatxar a més de 1600 treballadors.. Demanen que el govern no aprovi l'expedient i acusen el govern central de salvar companyies a tot Espanya i a no fer res per les empresses de Catalunya.
UGT ve delito en el ERE de NISSAN
La UGT ve indicios de delito en el expediente de regulación de empleo de Nissan en Catalunya. Finos y todo consideran la posibilidad de llevar estos indicios de delito ante la fiscalía. Nissan pretende despachar además de 1600 trabajadores. Piden que el gobierno no aprobé el expediente y acusan el gobierno central de salvar compañías a todo España y a no hacer nada por las empleases de Catalunya.

Els dos cossos policials espanyols es manifesten
Milers de policies nacionals i de la guàrdia civil s'han manifestat per demanar una millora de les seves condicions laborals i l'equiparació dels sous amb els dels Mossos d'Esquadra. Des del Ministeri de l'Interior a part de dir que en els últims anys els havien millorat els sous molt per sobre del d'altres funcionaris de l'Estat. Als guàrdies civils els han recordat que per la seva condició de militars no tenen dret a sindicació ni a manifestar-se. La seva condició de militars no hauria de ser una excusa que els privés d'exigir els seus drets laborals.
Los dos cuerpos policiales españoles se manifiestan
Miles de policías nacionales y guardias civiles se han manifestado para pedir una mejora de sus condiciones laborales y la equiparación de los sueldos con los de los Mossos d'Esquadra. Desde el Ministerio del Interior a parte de decir que en los últimos años les habían mejorado los sueldos muy por encima del de otros funcionarios del Estado a los guardias civiles los han recordado que por su condición de militares no tienen derecho a sindicación ni a manifestarse. Su condición de militares no debería ser una excusa que los privase de exigir sus derechos laborales.
Menors i delictes / Menores i delitos

Criatrures en venda
El pare i l'oncle de dues nenes de 2 i 4 anys han estat detinguts per intentar vendre les nenes a una tercera persona. Ha estat la mare qui ha denunciat el fet. Les nenes han passat a quedar sota l'empar del departament de menors de la Generalitat de Catalunya.
Criaturas en venta
El padre y el tío de dos niñas de 2 y 4 años han sido detenidos por intentar vender las niñas a una tercera persona. Ha sido la madre quien ha denunciado el hecho. Las niñas han pasado a quedar bajo el amparo del departamento de menores de la Generalitat de Catalunya.
Els pares obligaven a delinquir els seus fills menors de 14 anys
Han estat detinguts 7 romanesos per obligaven als seus fills a cometre robatoris ja que al ser aquests menors de 14 anys no tenen responsabilitats penals. Però seran els pares els qui seran acusats dels delictes com a inductors del delicte de robatori. Les edats dels menors es movien entre els 7 i els 14 anys motiu pel qual no podien ser imputats de cap delicte.
Los padres obligaban a delinquir a sus hijos menores de 14 años
Han sido detenidos 7 rumanos que obligaban a sus hijos a cometer robos ya que al ser estos menores de 14 años no tienen responsabilidades penales. Pero serán los padres los que serán acusados de los delitos como inductores del delito de robo. Las edades de los menores se movían entre los 7 y los 14 años motivo por el que no podían ser imputados de cabeza delito.