8 d’oct. 2008

Lapsus linguae de Jesús Álvarez

Jesús Álvarez, presentador de la secció d'esports del Telediario de TVE s'ha lluit. En un moment de la seva intervenció va dir !no había sido una jornada buena para los 'equipos españoles' referint-se als resultats del doble enfrontament de Liga entre Barcelona i At. de Madrid d'una banda i Reial Madrid i l'Espanyol de l'altre on el Barcelona va derrotar l'AT. de Madrid per 6 a 1 i el Reial Madrid i l'Espanyol van empatar a 2. Després,, Álvarez ha rectificat afirmant que era un lapsus linguae.

Jesús Álvarez, presentador de la sección de deportes del Telediario de TVE se ha llucido. En un momento de su intervención dijo !no había sido una jornada buena para los 'equipos españoles' referiéndose a los resultados del doble enfrentamiento de Liga entre Barcelona y Át. de Madrid por una parte y Real Madrid y el Español del otro donde la Barcelona derrotó el ÁT. de Madrid por 6 a 1 y el Real Madrid y el Español empataron a 2. Después,, Álvarez ha rectificado afirmando que era un lapsus linguae.