27 d’oct. 2008

José Antonio Barroso, José María Cuevas i Barcelona

José Antonio Barroso: José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real (Cadis) ha estat acusat d'injúries al rei per dir que Joan Carles I és un corrupte i té negocis bruts. Aquest alcalde és d'IU va fer aquestes declaracions en un acte de commemoració del 77 aniversari de la Segona República.

José Antonio Barroso: José Antonio Barroso, alcalde de Puerto Real (Cádiz) ha sido acusado de injurias al rey por decir que Juan Carlos I es un corrupto y tiene negocios cochambreros. Este alcalde es de IU hizo estas declaraciones en un acto de conmemoración del 77 aniversario de la Segunda República.

José Maria Cuevas: José María Cuevas, president de la CEOE, ha mort a l'edat de 73 anys després d'haver estat president de la CEOE durant més de 20 anys a conseqüència d'un edema pulmonar.

José Maria Cuevas: José María Cuevas, presidente de la CEOE, ha muerto a la edad de 73 años tras haber estado presidente de la CEOE durante más de 20 años a consecuencia de un edema pulmonar.

Barcelona: Sembla que la candidatura de Barcelona per acollir la seu de la Unió pel Mediterrani hi ha rebut un impuls definitiu per part del Parlament Europeu. Enfront està Tnnísia que és l'altra candidata amb opcions.

Barcelona: Parece que la candidatura de Barcelona por acoger la sede de la Unión por el Mediterráneo hay recibido un impulso definitivo por parte del Parlamento Europeo. Frente está Túnez que es la otra candidata con opciones.