20 d’oct. 2008

20 dòctubre de 2008


Joe, el lampista que va fer-se famós després d'una xerrada amb Obama sembla que no és el que semblava. Votant republicà va sortir al pas del candidat Obama i va convertir-se en un personatge famós, encara que ell sembla que aquesta sobtada fama no li ha fet gens de gràcia, encara menys quan s'ha publicat que no té llicència professional i que sembla que té problemes amb el fisc. El de menys és que sigui militant del Partit Republicà i que participés a les primàries del seu partit. Però Joe ha aconseguit eclipsar durant uns dies la polèmica Sarah Palin que sembla amagada ja que cada cop que obria la boca semblava fer més mal que be al seu partit.


Joe, el lampista que se hizo famoso después de una charla con Obama parece que no es lo que parecía. Votante republicano salió al paso del candidato Obama y se convirtió en un personaje famoso, aunque él parece que esta súbita fama no le ha hecho ninguna gracia, aún menos cuando se ha publicado que no tiene licencia profesional y que parece que tiene problemas con el fisco. Lo de menos es que sea militante del Partido Republicano y que participase en las primarias de su partido. Pero Joe ha logrado eclipsar durante unos días a la polémica Sarah Palin que parece escondida ya que cada vez que abría la boca parecía hacer más mal que bien a su partido.

La ganyota de McCain. Sorprenent la imatge que publicaven l'altre dia de McCain
caminant darrera del seu oponent fent una ganyota. Sembla que la ganyota va ser deguda a què McCain va adonar-se que sortia pel costat equivocat. És increïble que els polítics sabent que es troben sota els focus de la premsa siguin incapaços de mantenir les maneres considerant que qualsevol petit detall els pot costar vots.

La mueca de McCain. Sorprendente la imagen que publicaban el otro día de McCain caminando detrás de su oponente haciendo una mueca. Parece que la mueca fue debida a qué McCain se percató que salía por el lado equivocado. Es increíble que los políticos sabiendo que se encuentran bajo el foco de la prensa sean incapaces de mantener las maneras considerando que cualquier pequeño detalle les puede costar votos.Colin Powell amb Obama. Colin Powell que va ser un dels homes de confiança de George W. Bush ha declarat que dóna suport a Obama ja què, segons ell, el Partit Republicà ha virat molt cap a la dreta amb la presència de Sarah Palin.Colin
Powell con ObamaColin. Powell que fue un de los hombres de confianza de George W. Bush ha declarado que da su apoyo a Obama ya qué, según él, el Partido Republicano ha virado mucho hacia la derecha con la presencia de Sarah Palin.10000 milions injectats a INGA Holanda el govern ha injectat 10000 milions d'euros a l'entitat bancària ING controlant aproximadament un 8% d'ING. Tota la setmana passada el valor en Borsa d'ING havia estat caient degut a rumors de falta de liquiditat. Sabem que sempre hi ha irresponsables que sembla que vulguin treure benefici de la ruïna d'altres fent córrer rumors que acaben afectant els valors en Borsa fent-los caure. En les actuals circumstàncies d'histèria borsària els caldria centrar-se.
10000 millones inyectados a ING. En Holanda el gobierno ha inyectado 10000 millones de euros a la entidad bancaria ING controlando aproximadamente un 8% de ING. Toda la semana pasada el valor en Bolsa de ING había estado cayendo debido a rumores de falta de liquidez. Sabemos que siempre hay irresponsables que parece que quieran sacar beneficio de la ruina de otros haciendo correr rumores que acaben afectando a los valores en Bolsa haciendolos caer. En las actuales circunstancias de histeria bursátil tendrían que centrarse.
Rajoy ha tornat a parlar i a dir que vol fer propostes però només ha dit el que és evident. Si el que ha de dir és que les coses van malament s'ho podia estalviar. Té solucions?. Ho dubto molt. Des que és el "líder" del PP no l'he sentit donar solucions i si fer el malastruc. El PP era un ferm defensor de les polítiques econòmiques provinents dels Estats Units, les mateixes que han estat l'origen de l'actual crisi. En aquest campi qui pugui econòmic on uns pocs s'han fet d'or al temps que han provocat un crack en les entitats financeres que dirigien i que ara ens tocarà als ciutadans salvar-los el cul per no enfonsar-nos darrera d'aquelles entitats. Que Zapatero podia
haver-nos estalviat el seu optimisme de fa uns mesos no hi ha qui ho negui. De moment estan adoptant les mateixes mesures que tots els altres països, inclosos els Estats Units. Seria d'agraïr que el senyor Rajoy ens estlaviés haver-lo de sentir fent propostes quan és molt provable que si ells estiguessin en el govern la situació seria molt pitjor de la que és.


Rajoy ha regresado a hablar y a decir que quiere hacer propuestas pero nada más ha dicho el que es evidente. Si el que debe decir es que las cosas van malamente se lo podía ahorrar. Tiene soluciones?. Lo dubto mucho. Desde que es el "líder" del PP no lo he sentido dar soluciones y si hacer el gafe. El PP era un firme defensor de las políticas económicas provenientes de Estados Unidos, las mismas que han estado el origen de la actual crisis. En este desmadre económico donde unos pocos se han hecho de oro al tiempo que han provocado un crack en las entidades financieras que dirigían y que ahora nos tocará a los ciudadanos salvarles el culo por no desmoronarnos última de aquellas entidades. Que Zapatero podía habernos ahorrado su optimismo de fa unos meses no hay quien lo niegue. De momento están adoptante las mismas medidas que todos los otros países, incluidos los Estados Unidos. Sería de agradecer que el señor Rajoy nos ahorrase tenerlo que oir haciendo propuestas absurdas cuando es muy probable que si ellos estuvieran en el gobierno la situación sería mucho peor de la que es.

Atracament virtual a Sarkoszy. Sarkoszy, marit de Carla Bruni i president de la República Francesa ha estat víctima d'uns pirates informàtics que li an robat quartos del seu compte corrent. El mateix president va presentar la denúncia al detectar moviments estranys en l'extracte de la seva compta.
Atraco virtual a Sarkoszy. Sarkoszy, marido de Carla Bruni y presidente de la República Francesa ha sido víctima de unos piratas informáticos que le han robado dinero de su cuenta corriente. El mismo presidente presentó la denuncia al detectar movimientos extraños en lo extracto de su cuenta.56 any per assassinar a una indigent. L'any 2005 la premsa ens sorprenia amb una notícia esgarrifosa. Una dona indigent havia estat cremada viva per uns brètols en l'interior d'un caixer. La dona de la que a poc a poc vam conèixer detalls de la seva tràgica vida es deia Rosario. Havia estat secretària de direcció però la vida la va acabar convertint en una indigent que dormia als caixers automàtics fins que dos adults i un menor la van ruixar amb dissolvent i li van calar foc. Les imatges de la càmara de seguretat del caixer van servir per detenir els autors d'aquesta barbaritat criminal. Rosario va morir per les cremades. Els dos adults podrien rebre una pena de 56 anys de presó per aquest crim.
56 año por asesinar a una indigente. El año 2005 la prensa nos sorprendía con una noticia escalofriante. Una mujer indigente había estado quemadura viva por unos gamberros en el interior de un cajero. La mujer de la que poco a poco fuimos conociendo detalles de su trágica vida se llamaba Rosario. Había estado secretaria de dirección pero la vida la acabó convirtiendo en una indigente que dormía a los cajeros automáticos finos que dos adultos y un menor la rociaron con disolvente y le calaron fuego. Las imágenes de la cámara de seguridad del cajero sirvieron por detener los autores de esta barbaridad criminal. Rosario murió por las quemaduras. Los dos adultos podrían recibir una pena de 56 años de prisión por este crimen.Càncer de mama. Ahir va ser el dia mundial del càncer de mama. A la Plaça Universitat s'ha instal·lat una carpa on hi ha l'exposició "Heroïnes" on pot trobar-se informació sobre aquest tipus de càncer que afecta la població femenina.
Cáncer de mama. Ayer fue el día mundial del cáncer de mama. En la Plaça Universitat se ha instalado una carpa donde hay la exposición "Heroínas" donde puede encontrarse información sobre este tipo de cáncer que afecta a la población femenina.