2 d’oct. 2008

Dos noticias sobre el SIDA
La SIDA va començar a ser notícia quan als anys 80 va començar a parlar-se d'una malaltia que atacava principalment al col·lectiu homosexual. Almenys aquesta era la informació que se'ns feia arribar. La mort de l'actor Rock Hudson la va "popularitzar". En aquell moment es tractava d'una sentència de mort però a poc a poc els tractaments l'han anat convertint quasi en una malaltia crònica que obliga al malalt a pendre una complexa i llarga llista de medicaments que amb el pas dels temps s'ha anat millorant. Dels origens de la malaltia s'ha dit molt, fins i tot que era un virus creat en laboratori i que havia escapat al control. De tot el que s'havia dit fins ara el temps ens ha anat demostrant que totes les teòries eren inexactes. També s'ha dit moltes bestiesses sobre la transmisió del VIH (Virus d'inmonodeficiència humana) que amb el temps s'han demostrat falses. El VIH es transmet principalment en l'intercanvi de fluids, principalment semen i sang. Tot i que la premsa va esbombar el fet que el col·lectiu homosexual era el més afectat sembla que en aquests moments ho és l'heterosexual. El principal mitjà per evitar el contagi es l'us de condons. Quan culpar als laboratoris d'investigació biològica de la responsabilitat de crear el virus va demostrar-se errònia va començar a parlar-se de l'origen africà del virus i que aquest era un virus que primer afectava grans simis i que per alguna raó va passar a l'èsser humà. Sembla que el virus si que té els seus origens a l'Àfrica. Les últimes teories parlaven que el virus podria haver aparegut a mitjans del segle XX però noves investigacións parlen que el virus va aparèixer a finals del segle XIX al Congo Belga, entre 1884 i 1924. Un estudi internacional on ha participat l'Hospital badaloní Germans Trias i Pujol hi ha desenvol·lupat un medicament anomenat maraviroc que suposa una esperança pels malalts que no responen als tractaments existents.

El SIDA empezó a ser noticia cuando a los años 80 empezó a hablarse de una enfermedad que atacaba principalmente al colectivo homosexual. por lo menos esta era la información que se nos hacía llegar. La muerte del actor Rock Hudson la "popularizó". En aquel momento se trataba de una sentencia de muerte pero poco a poco los tratamientos la han han convertido casi en una enfermedad crónica que obliga al enfermo a tomar una compleja y larga lista de medicamentos que con el paso de los tiempo se ha ido mejorando. De los orígenes de la enfermedad se ha dicho mucho, incluso que era un virus creado en laboratorio y que había escapado al control. De cuanto se había dicho hasta ahora el tiempo nos ha ido demostrando que todas las teorías eran inexactas. También se ha dicho muchas animaladas sobre la transmisión del VIH (Virus de inmonodeficiencia humana) que con el tiempo se han demostrado falsas. El VIH se transmite principalmente en el intercambio de fluidos, principalmente semen y sangre. Aunque la prensa aireó el hecho de que el colectivo homosexual era el más afectado parece que en estos momentos lo es el heterosexual. El principal medio por evitar el contagio es el uso de condones. Cuando culpar a los laboratorios de investigación biológica de la responsabilidad de crear el virus se demostró errónea empezó a hablarse del origen africano del virus y que éste era un virus que primero afectaba grandes simios y que por alguna razón pasó al ser humano. Parece que el virus si que tiene sus orígenes en África. Las últimas teorías hablaban de que el virus podría haber aparecido a medios del siglo XX pero nuevas investigacións hablan de que el virus apareció a finales del siglo XIX al Congo Belga, entre 1884 y 1924. Un estudio internacional donde ha participado el Hospital badalonés Hermanos Trias y Colina hay desarrollado un medicamento llamado maraviroc que supone una esperanza por los enfermos que no responden a los tratamientos existentes.