10 de set. 2008

Tres sindicats demanen la immersió lingüística total a Catalunya, les Illes i el País Valencià

Barcelona
Tres sindicats demanen la immersió lingüística total a Catalunya, les Illes i el País Valencià
Actualitzat a les 17:56 h 10/09/2008
Els tres sindicats de l'ensenyament majoritaris a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià han presentat avui un manifest a favor del català a l'escola. Denuncien que s'està imposant el monolingüisme espanyol a les aules i, per això, reclamen que s'implanti la immersió lingüística als tres territoris. Al seu parer, és l'únic mètode que garanteix que els alumnes acabin la Primària sabent escriure i parlar bé el català. Pel que fa el Principat, el sindicat USTEC considera que la immersió lingüística hauria d'arribar també a la Secundària.
Sindicats d'ensenyament majoritaris a Catalunya, Illes Balears i València han exigit avui a les administracions autonòmiques i al govern central que el català, en les seves diferents variants dialectals, sigui la llengua vehicular de l'educació a les escoles d'aquests territoris. En roda de premsa, els sindicats USTEC·STEs, STPV i STEI-I han recordat el valor dels programes d'immersió lingüística que els diferents governs autonòmics impulsen i han demanat al govern més mesures per a la conservació del català a les escoles. "Volem promoure que la legislació permeti als estudiants saber català", ha apuntat la portaveu de STEI-I, Antònia Font. Ha proposat que el 100% de les matèries s'imparteixin en balear -actualment són el 50%-, ja que "és l'única fórmula perquè els alumnes sàpiguen els dos idiomes, perquè el castellà està garantit".


Barcelona
Tres sindicatos piden la inmersión lingüística total en Cataluña, las Islas y el País Valenciano
Actualizado a las 17:56 h 10/09/2008

Los tres sindicatos de la enseñanza mayoritaria en Cataluña, las Islas Baleares y el País Valenciano han presentado hoy un manifiesto a favor del catalán en la escuela. Denuncian que se está imponiendo el monolingüismo español en las aulas y, por ello, reclaman que se implanté la inmersión lingüística en los tres territorios. A su parecer, es el único método que garantiza que los alumnos acaben la Primaria sabiendo escribir y hablar bien el catalán. Por lo que respecta el Principado, el sindicato USTEC considera que la inmersión lingüística debería llegar también a la Secundaria.

Sindicatos de enseñanza mayoritaria a Cataluña, Islas Baleares y Valencia han exigido hoy a las administraciones autonómicas y al gobierno central que el catalán, en sus diferentes variantes dialectales, sea la lengua vehicular de la educación en las escuelas de estos territorios. En rueda de prensa, los sindicatos USTEC·STEs, STPV y STEI-I han recordado el valor de los programas de inmersión lingüística que los diferentes gobiernos autonómicos impulsan y han pedido al gobierno más medidas para la conservación del catalán en las escuelas. "Queremos promover que la legislación permití a los estudiantes saber catalán", ha apuntado la portavoz de STEI-I, Antònia Font. Ha propuesto que el 100% de las materias se impartan en balear -actualmente son el 50%-, ya que "es la única fórmula porque los alumnos sepan los dos idiomas, porque el castellano está garantizado".