4 de març 2010

Manos Limpias es querella contra Anasagasti

Manos Limpias es querella contra Anasagasti

En uns mitjans els anomenen col·lectiu de funcionaris Manos Limpias, en altres i atenent la seva ideologia els anomenen més apropiadament sindicat ultradretà. El fet és què aquest sindicat de funcionaris fatxes està molt actiu. Te'ls trobes querellant-se contra Garzón pel tema de les fosses de la guerra civil o denunciant ajuntaments de “rojillos”. I mira que si es dediquessin a denunciar casos de corrupció relacionats amb el PP tindrien feina però el cas Gürtel i altres corrupteles peperes no els interessen a Manos Limpias. I ja que denuncien casos de corrupció com és que se'ls va passar denunciar-se ells mateixos?. Alguns veuen la palla en l'ull aliè i no la viga en el seu.. Només cal llegir el meu article "Manos limpias muy sucias" on explico els negocis térbols en què estaven implicats. A "Els ultres de Manos Limpias - però no tant - també s'uneixen al linxament de Tardà" explico com aquest sindicat va unir-se al linxament politicomediàtic contra el diputat republicà Joan Tardà. A "Judici als dos candidats a Lehendakari dos mesos abans de les eleccions" explico com aquesta trepa van querellar-se contra Zapatero pels contactes amb ETA i mesos després van seguir el seu exemple els també ultradretans "Foro de Ermua" i "Dignidad y Justicia" querellant-se contra els candidats a Lehendakari Patxi López i Juan José Ibarretxe per les mateixes raons. A "Spain is a frenzied (Espanya és delirant)" vaig explicar com Manos Limpias van intentar aturar la instrucció de la causa contra el franquisme al·legant que el jutge Garzón no podia intruir-la perquè hi ha la llei d'amnistia de 1977 que els franquistes amb l'aquiescència covard dels demòcrates van redactar i que considera que els crims comesos durant el franquisme, els crims comesos pels franquistes s'entén, han prescrit. A "Udols i lladrucs des del fons de la caverna" vaig explicar que Manos Limpias van querellar-se contra l'alcalde d'Arenys de Munt per organitzar la consulta per la independència. DENUNCIAN A LOS QUE ABUCHEARON A LOS REYES Y A ANASAGASTI POR RESPALDAR "LAS INJURIAS" és un article d'Europa Press aparegut a 20 minutos. En ell es llegeix que Manos Limpias han decidit denunciar als autors de l'esbroncada al rei d'Espanya i a les forces de seguretat. Ara els de Manos Limpias a més de fatxes s'han tornat monàrquics?. Puc entendre que denunciïn als que han esbroncat al rei, però realment saben qui ho va fer?. En aquell pavelló hi havia molta gent, no els poden detenir a tots, amb quin argument ho faran?. Tots els bascos i catalans que hi hagués dins del pavelló a la garjola, els del Madrid no. Però i si els que van xiular van ser els del Madrid?. Manos Limpias denuncia a les forces policials, us juro que no sé perquè, per no encerclar el pavelló i detenir a tothom que no tingués una acreditada ideologia de fatxa o monàrquic?. Doncs haurien de detenir a tothom. Això és una mica complicat. No es poden fer detencions massives en una democràcia. Això ja hi va haver algun fatxa que va demanar el mateix després de fets similars en la Copa del Rei de futbol de l'any passat, en aquell cas era encara més difícil per la quantitat de gent. Veig complicat avui dia detenir a 10 o 15.000 persones que són les que caben en palau d'esports o 50 o 60.000 que podien ser les que hi havia a Mestalla. Manos Limpias denuncia al senador del PNB Iñaki Anasagasti per declarar que si hagués estat allà hauria participat en la xiulada, contra el cap de la policia s'han querellat per no practicar detencions.

Articles relacionats:

"Manos Limpias muy sucias"

"Els ultres de Manos Limpias - però no tant - també s'uneixen al linxament de Tardà"

"Judici als dos candidats a Lehendakari dos mesos abans de les eleccions"

"Spain is a frenzied (Espanya és delirant)"

"Udols i lladrucs des del fons de la caverna"

"DENUNCIAN A LOS QUE ABUCHEARON A LOS REYES Y A ANASAGASTI POR RESPALDAR "LAS INJURIAS" "

Manos Limpias se querella contra Anasagasti
En unos medios los llaman colectivo de funcionarios Manos Limpias, en otros y atendiendo a su ideología los llaman más apropiadamente sindicato ultraderechista. El hecho es que este sindicato de funcionarios fachas está muy activo. Te encuentras querellante contra Garzón por el tema de las fosas de la guerra civil o denunciando ayuntamientos de "rojillos". Y mira que si se dedicaran a denunciar casos de corrupción relacionados con el PP tendrían trabajo pero el caso Gürtel y otras corruptelas pepero no les interesan a Manos Limpias. Y ya que denuncian casos de corrupción como es que se les pasó denunció a sí mismos?. Algunos ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en su .. Basta leer mi artículo "Manos limpias muy sucias" donde explico los negocios turbios en la que estaban implicados. En "Los ultras de Manos Limpias - pero no tanto - también se unen al linchamiento de Tardà" explico cómo este sindicato unirse al linchamiento politicomediàtic contra el diputado republicano Joan Tardà. En "Juicio a los dos candidatos a Lehendakari dos meses antes de las elecciones" explico cómo esta pandilla querellaron contra Zapatero por los contactos con ETA y meses después siguieron su ejemplo los también ultraderechistas "Foro de Ermua" y "Dignidad y Justicia "querellante contra los candidatos a Lehendakari Patxi López y Juan José Ibarretxe por las mismas razones. En "Spain is a frenzied (España es delirante)" expliqué como Manos Limpias intentaron detener la instrucción de la causa contra el franquismo alegando que el juez Garzón no podía intruso para que existe la ley de amnistía de 1977 que los franquistas con la aquiescencia cobarde de los demócratas redactaron y que considera que los crímenes cometidos durante el franquismo, los crímenes cometidos por los franquistas se entiende, han prescrito. En "Aullidos y ladridos desde el fondo de la caverna" expliqué que Manos Limpias se querelló contra el alcalde de Arenys de Munt para organizar la consulta por la independencia. DENUNCIAN A LOS QUE ABUCHEARON A LOS REYES YA ANASAGASTI POR RESPALDA "las injurias" es un artículo de Europa Press aparecido en 20 minutos. En él se lee que Manos Limpias ha decidido denunciar a los autores del abucheo al rey de España ya las fuerzas de seguridad. Ahora los de Manos Limpias además de fachas se han vuelto monárquicos?. Puedo entender que denuncien a los que han abucheado al rey, pero realmente saben quién lo hizo?. En ese pabellón había mucha gente, no los pueden detener a todos, con qué argumento lo harán?.Todos los vascos y catalanes que hubiera dentro del pabellón entre rejas, los del Madrid no.Pero y si los que silbaron fueron los del Madrid?. Manos Limpias denuncia a las fuerzas policiales, os juro que no sé porque, para no rodear el pabellón y detener a todo aquel que no tuviera una acreditada ideología de facha o monárquico?. Pues deberían detener a todos. Esto es un poco complicado. No se pueden hacer detenciones masivas en una democracia. Esto ya hubo algún facha que pidió el mismo después de hechos similares en la Copa del Rey de fútbol del año pasado, en ese caso era aún más difícil por la cantidad de gente. Veo complicado hoy en día detuvieron a 10 o 15.000 personas que son las que caben en palacio de deportes o 50 o 60.000 que podían ser las que había en Mestalla. Manos Limpias denuncia al senador del PNV Iñaki Anasagasti por declarar que si hubiera estado allí habría participado en la pitada, contra el jefe de la policía se han querellado por no practicar detenciones.