5 de març 2010

Autobusos híbrids

Autobusos híbrids


Transports Metropolitans de Barcelona farà una aposta pels híbrids modificant 40 autobusos dièsel en híbrids afegint un motor elèctric, acumuladors i altres elements. La companyia ja té des de fa temps vehicles que consumeixen biodièsel i també n'hi ha que fan servir gas natural. És una bona idea impulsar l'ús de vehicles híbrids, això pot impulsar la millora d'aquest tipus de vehicles.

Autobuses híbridos
Transports Metropolitans de Barcelona hará una apuesta por los híbridos modificando 40 autobuses diesel en híbridos añadiendo un motor eléctrico, acumuladores y otros elementos.La compañía ya tiene desde hace tiempo vehículos que consumen biodiesel y también los hay que usan gas natural. Es una buena idea impulsar el uso de vehículos híbridos, esto puede impulsar la mejora de este tipo de vehículos.