14 de març 2010

Barcelona 11 al 14 de març

Capsa elèctrica Ronda Sant Pere

Continua aquesta capsa elèctrica de la Ronda Sant Pere oberta i exposada a les inclemències del temps.

Fa mesos que denuncio aquesta capsa. Precisament en aquests dies amb la pluja i la nevada posterior i aquesta instal·lació elèctrica roman completament desprotegida de les inclemències del temps.

Caja eléctrica Ronda Sant Pere

Continúa esta caja eléctrica de la Ronda Sant Pere abierta y expuesta a las inclemencias del tiempo.
Hace meses que denuncio esta caja. Precisamente en estos días con la lluvia y la nevada posterior y esta instalación eléctrica permanece completamente desprotegida de las inclemencias del tiempo.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/172045/Capsa-electrica-Ronda-Sant-Pere

Capsa elèctrica Ronda Sant Pere

--

Cable Vila Olímpica

Així podem veure els cables que hi ha en un fanal de la Ronda Litoral, al costat del centre de l'estació de reciclatge de residus.

És evident que a l’alçada que estan aquests cables han hagut de ser els mateixos operaris encarregats del manteniment els que han deixat aquests cables així.

Cable Vila Olímpica

Así podemos ver los cables que hay en una farola de la Ronda Litoral, junto al centro de la estación de reciclaje de residuos.
Es evidente que a la altura que están estos cables han tenido que ser los mismos operarios encargados del mantenimiento los que han dejado estos cables así.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/foto/172044/Cable-Vila-Olimpica

Cable Vila Olímpica

--

Les oques de la Catedral

Les oques de la Catedral de Barcelona.
El claustre de la Catedral de Barcelona i els seus oques, un especial espectacle per a diversió de la gent.

Las ocas de la Catedral

Las ocas de la Catedral de Barcelona.
El claustro de la Catedral de Barcelona y sus ocas, un especial espectáculo para diversión de la gente.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/172039/Les-oques-de-la-Catedral

---

Gavines voladores

Gavines en els carrers de Barcelona

El cel – i el terra – de Barcelona està poblat de tota mena de bèsties. Coloms, cotorres, pardals i gavines. Alguns exemplars d'aquesta última espècie arriben a tenir unes dimensions impressionants. Pels matins, podem veure-les aterrant sobre la calçada i enlairant-se en el moment que s'apropa algun vehicle. No deu ser gaire agradable topar amb una d'aquestes bèsties.

Gaviotas voladoras

Gaviotas en las calles de Barcelona
El cielo - y el suelo - de Barcelona está poblado de todo tipo de bestias. Palomas, cotorras, pájaros y gaviotas. Algunos ejemplares de esta última especie llegan a tener unas dimensiones impresionantes. Por las mañanas, podemos verlas aterrizando sobre la calzada y despegando en el momento que se acerca algún vehículo. No debe ser muy agradable toparse con una de estas bestias.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/172037/Gavines-voladores

Motos tirades al carrer Bruc

Tres motos tirades al carrer Bruc. La primera a l'alçada de la cruïlla amb el carrer Casp, la segona a l'alçada de la cruïlla amb Ausiàs March banda muntanya u la segona a la banda mar.

En uns 50 metres del carrer Bruc vaig trobar-me aquestes tres motos tirades a terra. A primera hora del matí no és rar trobar motos tirades. Sembla que hi ha gent que s’ho passa bé fent-les caure, una diversió poca-solta que deu fer poca gràcia als propietaris dels vehicles.

Motos tiradas en la calle Bruc

Tres motos tiradas en la calle Bruc. La primera a la altura del cruce con la calle Caspe, la segunda a la altura del cruce con Ausias March lado montaña u la segunda a la banda marzo
En unos 50 metros de la calle Bruc me encontré estas tres motos tiradas en el suelo. A primera hora de la mañana no es raro encontrar motos tiradas. Parece que hay gente que lo pasa bien haciéndolo caer, una diversión estúpida que debe hacer poca gracia a los propietarios de los vehículos.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/172035/Motos-tirades-al-carrer-Bruc

Platja Bogatell

La Platja del Bogatell. Onades trencant a la platja el dia després de la nevada.

La sorra de la platja del Bogatell quasi ha desaparegut tota deixant al descobert les instal·lacions de les dutxes.

Playa Bogatell

La Playa del Bogatell. Olas rompiendo en la playa el día después de la nevada.
La arena de la playa del Bogatell casi ha desaparecido toda dejando al descubierto las instalaciones de las duchas.

http://www.3cat24.cat/elmeu3cat24/video/170892/Platja-Bogatell