25 de març 2010

Dues formes diferents d'incivisme

Dues formes diferents d'incivisme

Aire condicionat

No tinc res contra els aparells d'aire condicionat, quan fa calor són útils per mitigar el calor però en molts llocs hi ha el costum de posar els aparells d'aire condicionat sense posar un tub de goma pel qual l'aigua surti fins a una ampolla, sembla més còmode deixar que l'aigua dels aparells d'aire condicionat li caigui al veí damunt de la roba estesa.

Timbre

El timbre va salvar-nos dels cops desesperats a la porta però hi ha gent que fa el mateix amb el polsador, o el polsen intermitentment o el mantenen polsat fins que obres la porta. Totes dues formes són prou desagradables i absolutament innecessàries.

Dos formas diferentes de incivismo
Aire acondicionado
No tengo nada contra los aparatos de aire acondicionado cuando hace calor son útiles para mitigar el calor pero en muchos lugares existe la costumbre de poner los aparatos de aire acondicionado sin poner un tubo de goma por el que el agua salga hasta una botella, parece más cómodo dejar que el agua de los aparatos de aire acondicionado le caiga al vecino encima de la ropa tendida.
Timbre
El timbre nos salvó de los golpes desesperados a la puerta pero hay gente que hace lo mismo con el pulsador, o pulsan intermitentemente o lo mantienen pulsado hasta que abres la puerta. Ambas formas son bastante desagradables y absolutamente innecesarias.