16 de març 2010

L'exèrcit convida la UPF a una Jura de bandera (espanyola)

L'exèrcit convida la UPF a una Jura de bandera (espanyola)

El tinent general i inspector general de l'exercit (espanyol) Fernando Torres González ha enviat una carta a la Universitat Pompeu Fabra convidant a alumnes i professors a l'acte de jura de bandera que se celebrarà a la caserna del Bruc, a Barcelona – aquell edifici que sembla el castell de la bruixa que hi ha a la Diagonal – coincidint amb el dia de les Forces Armades (espanyoles) el dia 22 de maig.

La carta va ser penjada a la intranet de la UPF. Això ha fet que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha exigit al rector que es disculpi per difondre aquesta invitació i consideren que aquesta iniciativa fomenta “l'espanyolisme i militarisme més retrògrad” a la universitat i han instat a Moreso, rector de la UPF a explicar-se sobre quina relació de cooperació manté amb l'Exèrcit (espanyol). El SEPC considera “aquesta invitació només s'entén com una clara mostra de provocació i crispació cap a la societat catalana, en un moment en què el sentiment independentista està a l'alça”.

Fonts de la UPF afirmen que van limitar-se a publicitar la invitació realitzada a la universitat via intranet com succeeix amb altres informacions com un gest de “cortesia i cooperació institucional” ja que, segons les fonts de la UPF, l'Exèrcit (espanyol) és una “institució democràtica i de l'Estat”.

És un disbarat que l'exèrcit (espanyol) es dediqui a convidar a un acte espanyolista als alumnes i professors d'una universitat, aquests actes han de restringir-se a aquells que són membres d'aquesta organització i aquells els quals senten aquestes coses com a pròpies. En aquest moment, com bé comenten des del SEPC sembla inapropiat que l'exèrcit envii una invitació a una institució de l'UPF on el sentiment espanyolista pot ser minoritari. Però al marge que cadascun se senti espanyol o català crec que els actes de jura de bandera s'han de restringir als militars, no tractar d'estendre aquests actes a la població civil, especialment en una ciutat en la que hi ha un clar rebuig al militarisme.

El ejército invita a la UPF en una Jura de bandera (española)
El teniente general e inspector general del ejército (español) Fernando Torres González ha enviado una carta a la Universidad Pompeu Fabra invitando a los alumnos y profesores en el acto de jura de bandera que se celebrará en el cuartel del Bruc, en Barcelona -- ese edificio que parece el castillo de la bruja que hay en la Diagonal - coincidiendo con el día de las Fuerzas Armadas (españolas) el día 22 de mayo.
La carta fue colgada en la intranet de la UPF. Esto ha hecho que el Sindicato de Estudiantes de los Països Catalans (SEPC) ha exigido al rector que se disculpe por difundir esta invitación y consideran que esta iniciativa fomenta "el españolismo y militarismo más retrógrado" en la universidad y han instado a Moreso, rector de la UPF a explicarse sobre qué relación de cooperación mantiene con el Ejército (español). El SEPC considera "esta invitación sólo se entiende como una clara muestra de provocación y crispación hacia la sociedad catalana, en un momento en que el sentimiento independentista está al alza".
Fuentes de la UPF afirman que limitarse a publicitar la invitación realizada en la universidad vía intranet como sucede con otras informaciones como un gesto de "cortesía y cooperación institucional" ya que, según las fuentes de la UPF, el Ejército (español ) es una "institución democrática y del Estado".
Es un disparate que el ejército (español) se dedique a invitar a un acto españolista los alumnos y profesores de una universidad, estos actos deben restringirse a aquellos que son miembros de esta organización y aquellos que sienten estas cosas como propias. En este momento, como bien comentan desde el SEPC parece inapropiado que el ejército envíe una invitación a una institución de la UPF donde el sentimiento españolista puede ser minoritario. Pero al margen de que cada uno se sienta español o catalán creo que los actos de jura de bandera se deben restringir a los militares, no tratar de extender estos actos a la población civil, especialmente en una ciudad en la que hay un claro rechazo al militarismo.