15 de març 2010

Aznar se sent injuriat

Aznar se sent injuriat

Començarem llegint les paraules de José María Aznar: "Jo he estat injuriat i difamat fins a límits extrems, la meva imatge ha estat absolutament deformada i distorsionada, jo he estat transformat en un dòberman, la propaganda electoral del PSOE treia imatges de la Guerra Civil contínuament ... Això és el que hi ha, això és l'esquerra que es mou en aquest país, una part de l'esquerra que es mou en aquest país i que se segueix movent ". La imatge que s'ha donat d'Aznar és la que ell ha volgut donar, la d'algú que pensa que està pel damunt del bé i del mal, que pot anar fent declaracions irresponsables i que sembla que hagi perdut el seny. La imatge que tenim d'ell és la que ell ha mostrat, no la que ell diu que han mostrat d'ell. Aznar potser no té memòria o no la vol tenir, el que segurament no té és vergonya, però per desgràcia d'Aznar existeixen les hemeroteques i aquestes són terribles per polítics que creuen que la gent té memòria de peix. Quan al senyor Aznar els estudiants li diuen feixista només li recorden al senyor Aznar el seu passat falangista i les idees que va deixar escrites en diversos articles. Ara que no vingui fent-se la víctima innocent, a ell no se l'ha difamat mai, ell ha difamat a tots els seus opositors polítics, fins i tot a aquells que l'han defensat quan haurien pogut no fer res. No és l'esquerra el problema, una esquerra que ha comés molts errors, un dels principals problemes d'Espanya és aquesta dreta cavernícola de la que Aznar n'és un “exemple”, una dreta amb la mateixa mentalitat de la dreta espanyola dels anys 30 i de règims polítics com aquells dels quals en van formar part tant el pare com l'avi d'Aznar. Dir que Aznar és un feixista com fan els estudiants universitaris que l'escridassen mentre el “cabdill de les Espanyes” es dedica a fer “peinetas” al personal només és fer-ne una descripció d'aquest personatge nefast ara ja convertit en una espècie d'àugur d'apocalipsis que mai acaben produint-se.

Aznar se siente injuriado

Empezaremos leyendo las palabras de José María Aznar: "Yo he sido injuriado y difamado hasta límites extremos, mi imagen ha sido absolutamente deformada y distorsionada, yo he sido transformado en un doberman, la propaganda electoral del PSOE sacaba imágenes de la Guerra Civil continuamente ... Esto es lo que hay, esto es la izquierda que se mueve en este país, una parte de la izquierda que se mueve en este país y que se sigue moviendo ". La imagen que se ha dado de Aznar es la que él ha querido dar, la de alguien que piensa que está por encima del bien y del mal, que puede ir haciendo declaraciones irresponsables y que parece que haya perdido la cordura. La imagen que tenemos de él es la que él ha mostrado, no la que él dice que han mostrado de él. Aznar quizá no tiene memoria o no la quiere tener, lo que seguramente no tiene es vergüenza, pero por desgracia de Aznar existen las hemerotecas y éstas son terribles para políticos que creen que la gente tiene memoria de pez. Cuando el señor Aznar los estudiantes le dicen fascista solo le recuerdan al señor Aznar su pasado falangista y las ideas que dejó escritas en varios artículos. Ahora que no venga haciéndose la víctima inocente, a él no se le ha difamado nunca, él ha difamado a todos sus opositores políticos, incluso a aquellos que la han defendido cuando habrían podido no hacer nada. No es la izquierda el problema, una izquierda que ha cometido muchos errores, uno de los principales problemas de España es esta derecha cavernícola de la que Aznar es un "ejemplo", una derecha con la misma mentalidad de la derecha española de los años 30 y de regímenes políticos como aquellos de los que formaron parte tanto el padre como el abuelo de Aznar.Decir que Aznar es un fascista como hacen los estudiantes universitarios que la abuchean mientras el "caudillo de las Españas" se dedica a hacer "peinetas" el personal sólo es hacer una descripción de este personaje nefasto ahora ya convertido en una especie de augur de apocalipsis que nunca acaban produciéndose.