7 de març 2010

Alice in PPland

Alice in PPland

La Vanguardia ha entrevistat a la “dirigent” del PP a Catalunya Alicia Sánchez Camacho. Comencem pels dos titulars destacats. Segons Sánchez Camacho “el PP es mereix la dignitat d'estar en el pròxim govern”. El PP no pot formar part d'un govern català havent recorregut l'Estatut de Catalunya i altres lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. Havent recorregut lleis del Parlament de Catalunya és indigne que aquest partit tingui representació en un Parlament en el qual s'hi pixen, i si la seva presència en el Parlament de Catalunya atenent aquestes circumstàncies és indigne i insultant per a les institucions i el poble de Catalunya, la pretensió de la senyora Alicia Sánchez Camacho de ser part del govern de la Generalitat de Catalunya és una broma de mal gust.

En l'altra titular destacat la senyora Sánchez Camacho diu que “el meu futur està lligat al de Rajoy”. Té raó, ell la va nomenar a dit, si cau Rajoy caurà ella i qui substitueixi a Rajoy la substituirà per algú de la seva confiança. En realitat, no entenc perquè el PP nomena dirigents a Catalunya i els donen el títol de president del PP a Catalunya – ells en diuen PP de Catalunya – si per fer el que fan que és transmetre allò que li manen dir des del despatx del president del partit al carrer Gènova de Madrid en el seu lloc podrien posar un intercomunicador, s'estalviarien el seu sou.

Alice in PPland
La Vanguardia ha entrevistado a la "dirigente" del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho.Empecemos por los dos titulares destacados. Según Sánchez Camacho "el PP se merece la dignidad de estar en el próximo gobierno". El PP no puede formar parte de un gobierno catalán habiendo recorrido del Estatuto de Cataluña y otras leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña. Habiendo recurrido leyes del Parlamento de Cataluña es indigno que este partido tenga representación en un Parlamento en el que se mean, y si su presencia en el Parlamento de Cataluña atendiendo estas circunstancias es indigno e insultante para las instituciones y el pueblo de Cataluña, la pretensión de la señora Alicia Sánchez Camacho de ser parte del gobierno de la Generalitat de Catalunya es una broma de mal gusto.
En la otra titular destacado la señora Sánchez Camacho dice que "mi futuro está ligado al de Rajoy". Tiene razón, él la nombró a dedo, si cae Rajoy caerá ella y que sustituya a Rajoy la sustituirá por alguien de su confianza. En realidad, no entiendo porque el PP nombra dirigentes en Cataluña y les dan el título de presidente del PP en Cataluña - ellos lo llaman PP de Cataluña - si para hacer lo que hacen es transmitir lo que le mandan decir desde el despacho del presidente del partido en la calle Génova de Madrid en su lugar podrían poner un intercomunicador, se ahorrarían su sueldo.